To search this blog

Monday, April 8, 2024

Panguni Amavasai 2024 - Bering Sea ! - உவர்க்கும் கருங்கடல் நீருள்ளான் !!

அந்தி நேரம் அமைதி பெற்று விளங்கியது. கோடிக்கரையின் ஓரத்தில் கடல் அலை அடங்கி ஓய்ந்திருந்தது. கட்டு மரங்களும், படகுகளும் கரையை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தன. கடலில் இரை தேடச் சென்ற பறவைகள் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தன. கரையில் சிறிது தூரம் வெண்மணல் பரந்திருந்தது.  ~   அமரர் கல்கியின் ‘பொன்னியின் செல்வன்’  கதையில் இருந்து !Most of the Earth's surface is covered with water -- and most of it is water is not potable. 97 percent of Earth's water is salty sea water which is useless to most land-dwelling plants and animals.  Precipitation supports life on land with salt-free water. 

The ocean, in this light, is like an alien world within our own. Many of its creatures are still unknown to us — both in kind and number. Their behaviors and adaptations remain inexplicable. Even the very contours of this world are still unmapped: We probably know more about the surface of Mars than we know about the ocean floor. Understanding the sea is to understand our planet better, at a fundamental level.   Ocean is not only a source of mystery but also a place of adventure.  

Before we dive into the ocean, there are questions about why Earth has them to begin with. Really: Scientists don’t fully understand how water came to cover two-thirds of the surface of our world.  The problem is simple. When the Earth was forming, it was extremely hot. Any water that was around at the beginning would have boiled away. “So how do you get so much liquid condensing onto the surface of a planet that should be really, really hot?”  a planetary scientist at the University of Glasgow,  has some plausible explanation.    Was it delivered by comets crashing into our world? Or more fantastically, do we only have water due to the extremely circumstantial event of planets like Jupiter wandering toward the sun from the outer solar system? Or was it, somehow, deeply buried within the early Earth? 

The possibilities matter because they can help us understand why there is life on Earth. Without water arriving on Earth, life as we know it would not exist. 

Thiruvallikkeni (Triplicane) is on the shores of Bay of Bengal.  The five major oceans listed by size from largest to smallest are the Pacific, Atlantic, Indian, Southern, and Arctic Ocean. The Pacific Ocean is bounded by the Bering Strait ! – heard of this ?  Located between Alaska and Russia, the Bering Strait is the only marine gateway between the icy Arctic and the Pacific Ocean. At its narrowest point, the strait is only 55 miles wide.  The Bering Strait may be narrow, but it’s teeming with wildlife—beluga whales, bowhead whales, gray whales, walruses, polar bears, ringed and ribbon seals.  Each spring, one of the largest wildlife migrations on Earth passes through this narrow gateway to reach the Arctic’s incredibly nutrient-rich and productive waters.

But as Arctic sea ice continues to melt earlier in the season, more and more ships are beginning to use this narrow gateway. With increasing ship traffic comes more noise and water pollution and a higher risk of ship strikes on whales and damaging oil spills—including spills of toxic and long-lasting heavy fuel oil. The Bering Strait is both a bottleneck and a pathway, home to species superbly adapted to this dynamic environment.  

The Bering Sea is a marginal sea of the Northern Pacific Ocean. It forms, along with the Bering Strait, the divide between the two largest landmasses on Earth: Eurasia and the Americas.  The Bering Sea is named after Vitus Bering, a Danish navigator in Russian service, who, in 1728, was the first European to systematically explore it, sailing from the Pacific Ocean northward to the Arctic Ocean. The Bering Sea is separated from the Gulf of Alaska by the Alaska Peninsula.  The Bering Sea ecosystem includes resources within the jurisdiction of the United States and Russia, as well as international waters in the middle of the sea (known as the "Donut Hole". 

எம்பெருமான் திருப்பாற்கடலில் துயில் கொள்வதுபோல உப்புக்கடலிலும் வாழ்வதுண்டென்று ப்ரஸித்தியுண்டாதலால் “உவர்க்குங் கருங்கடல் நீருள்ளான்“  என பேயாழ்வார் தமது மூன்றாம் திருவந்தாதியில் சாதிக்கிறார். 

பூமிப்பந்தில் 71 சதவீதத்துக்குக் கடல் சூழ்ந்திருக்கிறது. பெருவெடிப்பில் சூரியனில் இருந்து பூமிப்பந்து பிரிந்துவந்தபோது, வளிமண்டலத்தில் இருந்து வந்த நீராவி, பாறைகளில் இருந்து வெளியான தண்ணீர் மூலம்தான் பெருங்கடல்கள் உருவாகின. கடலின் நிறம் நீலம் என்று நாம் நினைக்கிறோம் !   கடல் நீர் சிவப்பு, மஞ்சள், பச்சை ஆகிய வண்ணங்களைச் சூரியஒளியில் இருந்து கிரகித்துக் கொள்கிறது. நிறமாலையில் உள்ள நீல வண்ணத்தை மட்டுமே தண்ணீர் மூலக்கூறுகள் பிரதிபலிக்கின்றன.  

நீலக்கடலின் ஓரத்தில் என நாம் பாடினாலும், செங்கடல், சாக்கடல், கருங்கடல் உலகத்தில் உள்ளன.   செங்கடல் சிவப்பாக இருப்பதற்குக் காரணம், சிவப்பு நிற ஆல்கே எனப்படும் கடல்பாசிகள் அதன் மேல்மட்ட நீரில் அதிகம் இருப்பதே. கருங்கடல் நாற்புறமும் நிலத்தால் சூழப்பட்டுள்ள ஒரு கடல்.   அது இருண்ட நிறத்தைக் கொண்டுள்ளது. இந்த கடலை சிறப்பானதாக மாற்றும் பண்புகளில் ஒன்று, அதன் இருண்ட நிறம், சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் எதையும் பார்க்க இயலாது. இதற்கு இந்த இருண்ட நிறம் இருப்பதற்கான காரணம் கீழே நிறைய தாவரங்கள் மற்றும் கருப்பு மண் உள்ளது.    

இவற்றில் இருந்து விலகி  நாம் பேயாழ்வார் கருங்கடல் நீருள்ளான் எனும் எம்பெருமானுக்கு கைங்கர்யங்கள் செய்வோம் - மூன்றாம் திருவந்தாதி பாசுரம் இங்கே:

அவற்கடிமைப் பட்டேன் அகத்தான் புறத்தான்,

உவர்க்கும் கருங்கடல்  நீருள்ளான், துவர்க்கும்

பவளவாய்ப் பூமகளும் பன்மணிப்  பூணாரம்,

திகழும் திருமார்வன் தான்.

எம்பெருமான் எத்தகையவன் !  உப்புக்கரிக்கின்ற கரிய கடல்நீரிலுமுள்ளவனாய், சிவந்த பவளம் போன்ற வாயையுடையளான பிராட்டியும், பல் வகையான ரத்னங்கள்  சேர்ந்த  திருவாபரணங்களும், ரத்ன  ஹாரங்களும்  விளங்கப்பெற்ற  திருமார்பையுடையனான எம்பிரான் - உள்ளிலும் வெளியிலும் வாசியறக் கலந்திருக்கின்றான்.  அவ்வளவு சிறந்த  எம்பெருமானுக்கு நான் அடிமைப்பட்டேன் என்கிறார் பேயாழ்வார்.  

இன்று பங்குனி மாச அமாவாசை - திருவல்லிக்கேணி திவ்யதேசத்திலே ஸ்ரீபார்த்தசாரதி எம்பெருமான் பெரிய மாடவீதி புறப்பாடு கண்டருளினார்.  புறப்பாட்டின் போது எடுக்கப்பட்ட சில புகைப்படங்கள் இங்கே :

 
adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
8.4.2024 


No comments:

Post a Comment