To search this blog

Sunday, September 15, 2019

Sri Ponnadikkal Jeeyar Uthsavam @ Thiruvallikkeni Vanamamalai Mutt 2019


Sri Ponnadikkal Jeeyar Uthsavam @ Thiruvallikkeni Vanamamalai Mutt 2019 

திருவரமங்கை என்னும் வானமாமலை என்பது 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் முக்கியமான ஒரு திவ்யதேசம்.   இத்தலம் திருநெல்வேலியிலிருந்து திருக்குறுங்குடி செல்லும் சாலையில் அமைந்துள்ளது.   நாங்குநேரி, தோத்தாத்ரி, உரோமசேத்திரம், ஸ்ரீவரமங்கை (சீரிவரமங்கல நகர்), நாகணை சேரி என்றெல்லாம் அழைக்கப்படும் இத்தலம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. 
what you see above, next to Thiruvadi koil (Sri Anjaneyar temple) is Triplicane branch of Sri Vanamamalai Mutt, the supreme fountain head for Thennacharya sampradhayam following our glorious Acaryar Swami Manavala Mamunigal.  The mutt in fact was eatablished by  PonnadikkAl jIyar under the orders of maNavALa mAmunigaL. PonnadikkAl jIyar was the first and foremost disciple.  Srivainava sanyasis are Ubhaya Vedanthacharyas and paramahamsa parivrajaka Acaryas. Ubhaya vEdhAnthAchArya means one who has mastered both samskritha vEdham and dhrAvida vEdham with their in-depth meanings. Paramahamsa means one who is like a swan which is pure and the one which can distinguish between sAram (essence) and asAram (residue/insignficant). Parivrajaka means one who is a mendicant - travelling preacher.

Our Vanamamalai mutt is also known as thOthAdhri mutt in uththara bhAratham (North India). In addition to the branches here in dhakshiNa bhAratham, there are many thOthAdhri mutts in uththara bhAratham (including nEpAL).   The  635th year celebrations of Sri Ponnadikkal Jeeyar is on at Thiruvallikkeni Vanamamalai mutt.

Sri Vanamamalai Periya Ramanuja Jeer Swami alias Ponnadikkal Jeer established this mutt. Swami wrote viyakiyanam for Thiruppavai; composed thaniyan on Andal, composed   17 songs in praise of Manavala Maamunigal.  Born in 1447 as Azhagiya Varadhar, he became to be famously known as PonnadikkAl jIyar. He is also known as vAnamAmalai jIyar, vAnAdhri yOgI, rAmAnuja jIyar, rAmAnuja muni, etc. He was the first and the prime disciple of azhagiya maNavALa mAmunigaL.

Azhagiya varadhar became the first disciple of azhagiya maNavALa mAumingaL when mAmunigaL was a gruhasthar. azhagiya varadhar immediately accepted sannyAsAshramam and stayed with mAmunigaL most of his life. ponnadikkAl means the one who laid the foundation of mAmunigaL’s sishya sampath. He established many thOthAdhri mutts all over the bhAratha dhEsam and propagated our sampradhAyam in many regions. When mAmunigaL goes for thiumalai yAthrai for the first time, periya kELvi appan jIyar sees a dream, where a gruhasthar is lying down and a sannyAsi is at his lotus feet. jIyar asks the people who are there about these two personalities and they say one is “eettu perukkar” azhagiya maNavALa perumAL nAyanAr and the other is ponnadikkAl jIyar as called by nAyanAr himself. 

The celebrations are now on with divyaprabandha  goshti.  Here are some photos taken at the Mutt.
பொன்னடிக்கால் ஜீயரின் தனியன்:
ரம்ய ஜாமாத்ரு யோகீந்த்ர பாதரேகா மயம் ஸதா
ததா யத்தாத்ம ஸத்தாதிம் ராமானுஜ முநிம் பஜே

So far,  there have been d 31 jIyar swamys decorating this most glorious peetam, after Sri PonnadikkAl jIyar. Our 30th and periya jIyar swamy was SrImath paramahamsa ithyAdhi kaliyan vAnamAmalai rAmAnuja jIyar swamy who was a  renowned scholar in our sath sampradhAyam. He recently attained the lotus feet of his AchAryan (ascended to paramapadham) on April 30th 2014.  On the same day, srImath paramahamsa ithyAdhi madhurakavi vAnamAmalai rAmAnuja jIyar swamy (srI u. vE. nArAyaNa iyengAr  in pUrvAsramam) was appointed by kaliyan swamy as his successor (before ascending to paramapadham)  and ascended to the throne of srI vAnamAmalai mutt as 31st and varthamAna (current) jIyar swamy.

~adiyen Srinivasa dhasan.
14.9.2019
PS : Credits to Sri Thothadri Sarathi swami .. https://guruparamparai.wordpress.comEka dina Naalayira divyaprabandha yegnam at Thiruvallikkeni 2019


Eka dina Naalayira  divyaprabandha yegnam at Thiruvallikkeni 2019 

Another special day today 15th Sept 2019  – though no purappadu or other special at Thiruvallikkeni Sri Parthasarathi swami temple. Life in a divyadesam is always exhilarating – you get to mingle with so many persons whose life is entwined in service to Emperuman Sriman Narayana.  Of the many kainkaryams, Sripadham i.e., carrying Lord in the shoulders -  is physically associated too and can be very demanding.  At Thiruvallikkeni there are many dedicated youngsters who are extremely committed to the kainkaryam of carrying the Lord on their shoulders and do all the associated activities.  Their involvement actually commences hours before every purappadu and ends an hour or so later.


When we do kainkaryam to Lord (to Him at Thiruvenkadam), we must do service by being with HIM throughout our life and do as a slave would serve his master.   “ ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னிவழுவிலா  அடிமை செய்ய வேண்டும்  நாம்.  கைங்கர்யம் என்பது பகவான் திருவுள்ளத்திற்கு உகப்பானது செய்தல்; ஸ்ரீவைணவர்களுக்கு ஹேதுவானது இதுவே !  'உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்' - என நம் கோதை பிராட்டி விதித்த பாடிய - எம்பெருமான் திருக்கோவில்களில் அவனுக்கு உனக்கும் எல்லா விதமான பணிவிடைகளையும் செய்பவர்கள், பகவத் கைங்கர்யத்திலேயே எப்பொழுதும் ஊன்றியிருப்பவர். பகவானையே பேரின்பமாகக் கொண்டிருப்பவர். இத்தகையவர் இவ்வுலகத்தில் காண அரியராக இருப்பார்.  இதில் இன்னொரு ஸ்வாரஸ்யமும் உண்டு. "மற்றொன்றை எண்ணாதே" என்றது, "கிம் கரோமி - என்ன செய்ய வேண்டும்" என்ற கைங்கர்ய புத்தியுடனேயே, பலத்தினில் எண்ணமில்லாமல் என்றபடி. இதற்குப் ப்ரமாணம் "ஸர்வ தர்மாந் பரித்யஜ்ய, மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ" என்ற வாக்கு. ஸர்வ தர்மான் என்றது, 1) இக்கருமம் என்னுடையது என்ற நினைவை விடுவது, 2) இக்கருமத்தை நான் செய்தேன் என்ற எண்ணத்தை விடுவது, 3) இக்கருமத்தின் பலன் என்னுடையது என்ற எண்ணத்தை விடுவது. கைங்கர்யத்தின் சுவையை அறிந்தவர்களுக்கு மற்றையவை உப்பு நீரைக் குடிப்பது போல் சுவையற்றதாயும் கீழ்த்தரமாயுமன்றோயிருப்பவை. கைங்கர்யமே ஆத்மாவிற்கு மேலான பயன் !

A couple of decades ago, when those coming for rendering this service were becoming thinner, the group rendering Sripadha kainkaryam,  got more organized and formed Sri Thennacharya Sri Vaishnava Sripadham Thangigal Kainkarya Sabhai ~ now a registered association too.    They are rendering great service – of their many activities, every year they organize chanting of ‘Nalayira divyaprabantham’ [eka dina naalayira yegnam] in a single day.

Today, the Kainkarya sabha has organized this vaak yagnam [divine chanting] ~ Ekadina Nalayira divyaprabandha Vagnagnam at Sri Yadugiri Yathiraja Mutt  – which incidentally is two decades  in succession.   Here are some photos taken this morning.


It was our fortune that  His Holiness Sri Perumpudur Appan Parakala Ramanuja Embar Jeeyar Swami blessed the occasion with his presence.  Swami, a great scholar is 95+ now.  The 1st peedapathi of this Embar Mutt was Sri Krishnan Swami who travelled wide and finally established a Mutt at Sriperumpudur known as Sri Perumpudur Embar Jeeyar Mutt.  The mutt was founded in 1834 CE.

Adiyen dhasan
15.9.2019
PS : the rendering of Sri Nalayira divyaprabandham is presently on – would continue till around 10.30 pm .. all are requested to participate.
Friday, September 13, 2019

Thiruvallikkeni Thiru Pavithrothsavam 6 - 2019


Ever wondered what is the purpose of life ? ~ why were we born .. why did Emperuman bless us with good hands, legs and tongue ? – what are we to do with the members of the body ??

To the Western World, there are many insignificant happenings .. today is a Full moon day.  In the Northern Hemisphere, the full moon closest to the autumn equinox is known as the Harvest Moon. Depending on the  time zone, 2019’s autumn equinox for the Northern Hemisphere comes on Sept 22 or 23 ~ and the September full moon comes today, on the night of Friday, Sept 13, for the most of North America, and on September 14 for much of the rest of the world. Thus, for the Northern Hemisphere, this upcoming full moon – the full moon closest to  autumn equinox – is our Harvest Moon. For the Southern Hemisphere, the Harvest Moon always comes in March or early April.

Harvest Moon is just a name. In some ways, it’s like any other full moon name. But these autumn full moons do have special characteristics, related to the time of moonrise.  A Full Moon on Friday the 13th only happens once every 20 years on average. Stargazers were last treated to a Full Moon on the spooky date in October 2000. The next Full Moon on Friday the 13th will take even longer and will not appear until August 13, 2049.

For us such mundane things do not worry .. ..  we are blessed with the good heart supported by strong and good faculty of hands, legs, mouth, tongue  with its faculty of speech – all provided for the purpose of praising our Emperuman Sriman Narayanan all the time and to those who do not indulge in such practices despite have strong limbs, we should feel sad for such people  who make no effort to praise the Lord  get to accrue further Karmas by their act of non-performance !.

‘நம்மை எம்பெருமானான ஈச்வரன் படைத்தது எதற்கு ? நமக்குக் கைகால், வாய், மூக்கு, நாக்கு போன்ற அங்க அவயங்களை நல்லபடி தந்தது எதற்கு ??   ~  எந்த  ஆராய்ச்சியும்  தேவையில்லை.  பகவத் விஷயத்திலே பல்லாண்டு பாடி எம்பெருமானை துதிப்பதே நம் வாழ்க்கை வழிமுறை என்கிறார் சுவாமி நம்மாழ்வார் தமது 'பெரிய திருவந்தாதியில்". 

வகைசேர்ந்த நல் நெஞ்சும் நாவுடைய வாயும்*
மிகவாய்ந்து வீழா எனிலும்* -மிகவாய்ந்து
மாலைத்தாம் வாழ்த்தாதிருப்பர் இதுவன்றே?
மேலைத்தாம் செய்யும் வினை*

                         ஞானத்தினால் எம்பெருமானை அடைந்து உய்வதற்கு  மார்க்கமாக ஏற்பட்டிருக்கிற நல்ல நெஞ்சும், எம்பெருமானை  நன்றாகக்கிட்டி அநுபவிக்காவிட்டாலும்,  இப்புவியில்  சேதநராயப் பிறந்திருக்கிற தாங்கள், நன்றாக ஆராய்ச்சி பண்ணி எம்பெருமானைப் போற்றிப்  பேசுவதற்கு இயல்பான  நாவோடு கூடிய வாக்கும் கிடைக்கப்பெற்றும், எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனை  வாழ்த்தாமல் வெறுமனே இருப்பவர்கள், இனி எஞ்சி இருக்கக்கூடிய  காலமும் கெட்டுப் போவதற்காகத் தாங்கள் செய்து கொள்ளுகிற பாவமன்றோ இது - என அங்கலாய்க்கிறார் சுவாமி நம்மாழ்வார் தமது பெரிய திருவந்தாதி பாசுரத்திலே !

.. .. திருவல்லிக்கேணி திவ்யக்ஷேத்திரத்தில்  இன்று பவித்ரோத்சவத்தின் ஆறாம் நாள். பல்வேறு உத்சவங்களில் ஆவணி மாதம் நிகழும் பவித்ரோத்சவம் சிறப்பு வாய்ந்தது. பவித்ரம் என்ற சொல்லுக்கு 'சுத்தம் அதாவது பரிபூரணமான அப்பழுக்கு இல்லாத ஒன்று' என்று பொருள் கொள்ளலாம்.   இன்று மாலை நம் ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள், பெரிய  அழகு மலர் மாலையுடன், கிரீடம்,  புதுப்பூணூல் சாற்றிக்கொண்டு அற்புத புறப்பாடு கண்டு அருளினார். இன்றைய படங்களிலே பெருமாள் பல வண்ணப் பட்டு மாலைகள் அணிந்து இருப்பதை சேவிக்கலாம். இவை பவித்ரம் என்று அழைக்கப்படுபவை. 

Here are some photos of Sri Parthasarathi Perumal taken during 6th day of Thiru Pavithra Uthsava purappadu at Thiruvallikkeni in the evening of today.

            ~adiyen Srinivasadhasan.   13.09.2019.Sunday, September 8, 2019

திருவல்லிக்கேணி ஸ்ரீபார்த்தசாரதி திருப்பவித்ரோத்சவம் 2019 (Thiru Pavithrothsavam)


நம் எம்பெருமானுடைய  கடாக்ஷம் பெறப்பெறின்  எத்தகைய மனக்களிப்பு உண்டாகும் ? முத்துக்களோ, வைரங்களோ, நன்பொன்னோ  ~ வேறு ஏதும் விலை மிக அதிகமான பொருளோ ? - நமக்கு எதிலே நாட்டம் ?? ஐயம் கிஞ்சித்தும் உளதோ ??  :  சுவாமி நம்மாழ்வாரின் வைர வரிகள் :

*பெருங்கேழலார் தம்  பெருங்கண் மலர்ப்புண்டரீகம்  நம்மேல் ஒருங்கே பிறழுவதே **   ~  அன்று  பிரளய  வெள்ளத்திலழுந்தின பூமியை மீட்டு எடுத்த மஹாவராஹ ரூபாய மயமானவர்,  எம்பெருமான் தம்முடைய பெரிய செந்தாமரைப்பூப் போன்ற திருக்கண்களை, தன்னை குளிர நோக்கினமை நம்மாழ்வார் கூறியவாறு,  நம்மேல் வைத்த கடாக்ஷத்தை பற்றி மட்டுமே பேருவகை கொள்தல் நலம்.

Today (8th Sept 2019) is  day 1  of Thirupavithrothsavam at Thiruvallikkeni –  and Sri Parthasarathi had grand purappadu at Thiruvallikkeni.  Apart from the beautiful crown, the big garlands and His most attractive face, one can worship the silken threads (pavithram) adorning Him.


.. .. திருவல்லிக்கேணி திவ்யக்ஷேத்திரத்தில்  இன்று பவித்ரோத்சவத்தின் முதல் நாள்..  இன்று மாலை நம் ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள், சங்கு சக்கரங்கள் மறைந்தவாறு சாற்றப்பட்ட பெரிய மாலையுடன், அழகு கிரீடம்,  புதுப்பூணூல் சாற்றிக்கொண்டு அற்புத புறப்பாடு கண்டு அருளினார். இன்றைய படங்களிலே பெருமாள் பல வண்ணப் பட்டு மாலைகள் அணிந்து இருப்பதை சேவிக்கலாம். இவை பவித்ரம் என்று அழைக்கப்படுபவை.  பல்வேறு உத்சவங்களில் ஆவணி மாதம் நிகழும் பவித்ரோத்சவம் சிறப்பு வாய்ந்தது. பவித்ரம் என்ற சொல்லுக்கு 'சுத்தம் அதாவது பரிபூரணமான அப்பழுக்கு இல்லாத ஒன்று' என்று பொருள் கொள்ளலாம்.


திருப்பவித்ரோத்சவம் ஆவணி மாதம் ஏழு நாட்கள் நடை பெறுகிறது. இந்த திருப்பவித்ரோத்சவத்தில் திருக்கோவிலில் யாகசாலை அமைத்து ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள் உத்சவர் திருமுன்பு திருக்கோவில் பட்டாச்சார்யர்களால் யாக யக்னங்களும், வேதவிற்பன்னர்களால் வேத பாரயணமும்;  அத்யாபகர்கள் மற்றும் திவ்யபிரபந்த கோஷ்டியினரால் அருளிச்செயல் - திருவாய்மொழி  சேவை சாற்றுமுறையும் நடைபெறுகிறது. ஏழு நாட்களும் திருவீதி புறப்பாடு நடக்கிறது. கோவிலில் எல்லா எம்பெருமானுக்கும் பட்டு நூலிலான பல வண்ணங்கள் உடைய திருப்பவித்ர மாலை சாற்றப்படுகிறது. 


திருவுடம்பு வான்சுடர் செந்தாமரை கண்கைகமலம்,
திருவிடமே மார்வம் அயனிடமே  கொப்பூழ்,
ஒருவிடமுமெந்தை பெருமாற்கரனேயோ,
ஒருவிடமொன்றின்றி என்னுள்  கலந்தானுக்கே


சுவாமி நம்மாழ்வார் ~ எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் தம்மிடம் வந்தடைந்ததை - 'ஒருவு இடம் ஒன்று இன்றி' -  நீங்கின இடம் ஒன்றுமில் வாதபடி (ஸகல அவயவங்களிலும்) தன்னோடு சேர்ந்தவனாய் உள்ள எந்தை என அதிசயிக்கிறார். அதிஅத்புதமான நம் எம்பெருமான் - திருமேனி திவ்யமான ஒளியை உடைத்தாயிராநின்றது.  திருக்கண்கள் செந்தாமரை மலர்களாயிரா நின்றன; திருக்ககைகள் - தாமரை மலர்களாயின ; அவரது திருமார்பு - பிராட்டிக்கு இருப்பிடயாயிற்று; திருநாபியோ ப்ரம்மதேவனுக்கு  உறைவிடமாயிற்று;  அத்தகைய சிறந்த எம்பெருமானே நாம் அனுதினமும் வணங்கும், நம்மை உய்விக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணன்.

Pavithrotsavam is an annual ritual - the word itself is a derivative from the combination of two words - 'Pavithram (holy) and Uthsavam (Festivity).    This Uthsavam is penitential as also propitiatory  ~ for sure, there is nothing good or bad for the Ultimate Benefactor, the Lord who gracefully blesses in all our endeavours.  It is our own attempt to get rid of the evils that might have been caused by the omissions and commissions in the performance of various rituals throughout the year.  

Sriman Narayanan in Sri Vaishnavaite philosophy beholds the Best of everything and cannot in any manner be having anything in short. The festivals are only intended to be error correction [dosha nirvana] of the rituals that we, the humans conduct and fail in some manner.  Lord only accepts them with Divine Grace, blessing us all the time beyond what we deserve.  For a Srivaishnavaite, nothing needs to be done by self as Sriman Narayana with His abundant opulence will shower his blessings and guide us to do kainkaryam to Him.  During this Thiru Pavithrothsavam, yaga salai is constructed and vedic chants made by Thirukovil Battars; alongside homam – there would be arulicheyal as also veda parayanam by Adyapaka goshti.  In the sacred maha Yagnam - aswaththa samith, cow ghee, bilvapatrams - vilva ilai, lotus are used.     Let us all have darshan of Sri Parthasarathi, Thirupavithorthsava yagnam and have the Divine Blessings. 


திருப்பவித்ரோத்சவம் மகிமை பற்றி படித்தது " எம்பெருமானிடம் உள்ள ஸாந்நித்யம் குறையாது இருப்பதற்கு ப்ராயச்சித்தமாக பல உத்ஸவங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அமுதுபடிகள் ஸமர்ப்பிப்பதில் ஏற்படும் லோபத்தை (குறைபாடுகளை) நீக்குதற்பொருட்டு ஜ்யேஷ்டாபிஷேகத்திற்கு அடுத்த நாள் “திருப்பாவாடை உத்சவம் ” கொண்டாடப்படுகிறது. திருவாராதனம் ஸமர்ப்பிப்பதில் ஏற்படும் குறைபாடுகள் மற்றும் மந்திரலோபம் ஆகியவற்றை நீக்குவதற்காகப் “பவித்ரோத்ஸவம்” கொண்டாடப் படுகிறது. பெருமாள் திருமேனி முழுவதும் பவித்ரத்தை (புனிதத்தன்மையை) உண்டு பண்ணும் பவித்ரம் (முடிச்சுக்கள் கொண்ட தர்ப்பங்கள்) சாற்றப்படுகிறது. " (நன்றி : ஸ்ரீ வைஷ்ணவஸ்ரீ) 

முடிச்சோதியாய் ஒளி படைத்த கிரீடத்தை தரித்த எம்பெருமானின் திருமேனி ஸௌந்தர்யம் அளவிட முடியாதது.  ஸகல சேதன அசேதநப் பொருள்களென்ன எல்லாவற்றையும்  தன்னுள்ளே வைத்துள்ளதனாலேயே நாராயணனென்னுந் திருநாமம் படைத்தவ எம்பெருமான் பரிபூர்ணன்.  சௌலப்யம், சௌசீல்யம், ஆர்ஜவம், வாத்சல்யம், சுவாமித்வம் என எல்லா கல்யாண குணங்களையும்  தன்னகத்தே கொண்டவன். எம்பெருமானுக்கு குறை என்பதே இல்லை.  எம்பெருமானின் திருவடிகளையே சரணாய் கொண்டு கைங்கர்யம் செய்யும் அவனடியார்கள் இது போன்ற உத்சவங்களை சிறப்புற நடத்தி, ஆனந்தம் கொள்கிறோம்.  

திருவல்லிக்கேணி திருப்பவித்ரோத்சவம் முதல் நாள் புறப்பாட்டின் போது எடுக்கப்பட்ட சில படங்கள் இங்கே :   

அடியேன் - ஸ்ரீனிவாச தாசன் – [ Srinivasan Sampathkumar]
8.9.2019.
Monday, September 2, 2019

Avani Hastham Sri Varadharajar purappadu @ thiruvallikkeni 2019


Today 2nd Sept 2019 is Vinayaka Chathurthi ~ today is Hastham Thirunakshathiram in the month of Avani.  Hastham is the nakshathiram of our reverrred scholar Swami Kurathazhwan.  Hastham is the thirunakshathiram of Sri Varadharajar.At Kanchipuram,  the  48-day Athi Varadar festival took the World by storm – with lakhs of devotees joining the queue every day to have a glimpse of the great Lord.   Now Thirukachi is back to normal and today there would have been celebrations for Sri Devathi Rajar.  At Thiruvallikkeni, there was chinna mada veethi purappadu of Sri Varadha Rajar.

இன்றைய கோஷ்டியில் ஸ்ரீ பேயாழ்வாரின் மூன்றாம் திருவந்தாதி சேவிக்கப்பெற்றது. பேயாழ்வாரின் பக்தி சுரக்கும் வார்த்தைகளில் இங்கே ஒரு பாசுரம் :

மருந்தும் பொருளும் அமுதமும் தானே,*
திருந்திய செங்கண்மாலாங்கே, - பொருந்தியும்
நின்றுலகமுண்டுமிழ்ந்தும் நீரேற்றும் மூவடியால்,
அன்றுலகம் தாயோன் அடி.

For us, the lotus(red) eyed Sriman Narayana Himself is the medicine; its innate healing power; the Sweet Nectar – the power of wellbeing as well.  He is one who made the Universe, swallowed, remade,  and went on to measure it, by seeking a gift of three feet of land …..  and to Him we offer obeisance.

Some photos taken during today’s purappadu are here.. ..


~adiyen Srinivasa dhasan.
2nd Sept 2019.