To search this blog

Friday, August 30, 2019

Thiruvadipuram Sri Andal Sarrumurai @ Thiruvallikkeni 2019

Thiruvadipura Sarrumurai 2019 ~ Sri Parthasarathi Sri Andal Purappadu

For Srivaishnavaites, the month of  Aadi assumes special significance for on this month was born the female saintess Azhwar Andal.   Godadevi  was born at Srivilliputhur  in the Tamil month Adi, with the birth-star Pooram, which is celebrated as ‘Thiruvadippuram’.  A great day today  (3rd Aug 2019) ~ the concluding day of Andal Uthsavam – Thiruvadipuram.  In the evening @ Thiruvallikkeni divaydesam, it was grand purappadu of Sri Andal with Sri Parthasarathi in eka asanam ~ same kedayam.இன்று 'திருவாடிப்பூரம்,' மிகச் சிறந்த நன்னாள் !  ஸ்ரீ ஆண்டாள் அவதரித்த தினம்.     ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பெரியாழ்வார்  பெண்பிள்ளையாய்,நந்தவனத்தில்துளசி மலரில் பூமிப்பிராட்டி அம்சமாய் தோன்றிய கோதைப் பிராட்டியின் பக்தி அளவிட முடியாதது.  

நம் பொய்யில்லா மணவாளமாமுனிவன்,  தமது  'உபதேசரத்தின மாலையில்திருவாடிப்பூர திருநக்ஷத்திரத்தில் பூமி பிராட்டி ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் உள்ள உயர்ந்த அனுபவத்தை விட்டுவிட்டு பெரியாழ்வாருக்கு திருமகளாக இந்த உலகத்தில் நாம் உஜ்ஜீவிப்பதற்கு அவதரித்தருளினதை,  அழகிய ஆடி மாதத்தின் பூர நக்ஷத்திரத்தின் வைபவம் வேறொரு தினத்துக்கு  கிடையவே கிடையாது  என பாடி மகிழ்கிறார்.
 ஆண்டாள் பாடின எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் எத்தகையவன் ? ~ பொங்கும் அலைகள் சூழ்ந்த நிலமும் , விண் உலகமும் அங்கு  ஒரு குறைவுமின்றி தளர்வின்றி ஆள்கின்ற எம்பெருமான் -  செங்கோலை உடைய திருவரங்கச் செல்வனார்  - அவனை நினைத்துறுகிய ஆண்டாள் தம் பக்தி நம்மை மேலும் பக்தி நிலையை அடைய இட்டுச்செல்கிறது.


Sri Andal in her Nachiyar Thirumozhi   describes the Lord as having the white conch, wearing beautiful yellow silken robes, having tresses on shoulders hovering like bees over His lotus face, the Lord of immense compassion been worshipped at Vrindavan [Brindavan nearer Mathura, where Krishna grew up !]


வெளிய சங்கொன்றுடையானைப் பீதகவாடையுடையானை*
அளிநன்குடைய திருமாலை ஆழியானைக் கண்டீரே? *
களிவண்டெங்கும் கலந்தாற்போல் கமழ்பூங்குழல்கள் தடந்தோள்மேல்*
மிளிர நின்று விளையாட விருந்தாவனத்தே கண்டோமே !

Let us fall at the lotus feet of Sriman Narayana singing the verses of Andal – which will ensure all goodness and prosperity. Here are some photos of Sri Andal Sri Parthasarathi Thiruvadipura purappadu.

adiyen  Srinivasadhasan
3rd Aug 2019.
Tuesday, August 27, 2019

celebrating birth of Sri Krishna ~ Yadava Chathiram @ Thiruvallikkeni 2019


Around 2 decades or so ago, this choultry was famous – remember attending marriage of my cousin here – now this kalyana mantap lying in somewhat obscure bylane between Car Street and Venkatrangam Street is managed by Charities of 175 years age !! ~ the Yadava Chathiram Kalyana mantapam.

On the endless stretch of white that is the ocean of milk floats the golden serpent, Adi Ananta Sesha. Under his many hoods, ensconced in his coils, slept the dark-skinned Narayana.  Bhagwan SriKrishna, a Yadava, is not king, unlike Ram of the Ramayana.  He was born in that glorious place called Mathura, but in a prison cell.    The Chinese pilgrim, Hwen Thsang, visited India in the seventh century and describes the circumference of the kingdom of Mathura as 5,000 li, i. e., 950 miles, taking the Chinese li as not quite one-fifth of an English mile.

To read Puranic history – Yayati, son of King Nahusha was a great King.   He had five brothers.  Yayāti had conquered the whole world and was the Chakravartin Smarat.  He married Devayani and Sharmishtha also. Devayani gives birth to two sons Yadu and Turvasu while Sharmishtha begets three sons Druhyu, Anu and Puru.  Sri  Krishna is the descendant of Yadu from Vedic tribe.  The dynasty of Yadu were to be known as Yadavas and the dynasty -  Yaduvanshi.    From Yadu came the descendants – Vrishnis.   Vrishni was son of Satvata, a descendant of Yadu, the son of Yayati.  Krishna came in Vrishnis  clan who were residents of Dwaraka.

கண்ணனென்னும் கருந்தெய்வம் என ஆண்டாளால் புகழ்ப்பெற்ற ஒப்புயர்வற்ற கண்ணபிரான் யாதவ குல திலகம்.  விருந்தாவனத்திலே மாடுகள் மேய்த்த நல்ல மேய்ப்பன்.  `இடை' (நடு) என்ற தமிழ்ச் சொல்லில் இருந்து `இடையர்' என்ற பெயர் வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஐவகை நிலங்களில் `முல்லை' என்ற நடுக்காட்டில் புல்வெளி நிலத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர்.   ஆண்டாள் தம் நாச்சியார் திருமொழியிலே கூறும் அற்புத வரிகள். 

பட்டி மேய்ந்தோர் காரேறு பலதேவற்கோர் கீழ்க்கன்றாய்*
இட்டீறிட்டு விளையாடி இங்கே போதக் கண்டீரே!*
இட்டமான பசுக்களை இனிது மறித்து நீரூட்டி*
விட்டுக் கொண்டு விளையாட விருந்தாவனத்தே கண்டோமே !!


என்னுயிர் கண்ணபிரானென்கிற  "காரேறு"  கறுத்த காளையொன்று விருந்தாவனத்திலே  பலராமனுக்கு  ஒப்பற்ற தம்பியாய்  ஸந்தோஷத்துக்குப் போக்குவீடாகப்  பலவகையான கோலாஹலங்களைப் பண்ணி  விளையாடிக் கொண்டு இப்படி வருவதை கண்டீரோ ? .. ..சிறப்பான அழகான  பசுக்களை தனது இஷ்டப்படி   மடக்கிமேய்த்து, அவற்றிற்கு உண்ண உணவிட்டு, தண்ணீர் குடிப்பித்து  அவற்றை மேயவிட்டுக்கொண்டு விளையாட செய்த அந்த உயர்ந்த பெருமானை ப்ருந்தாவனத்திலே ஸேவித்தோம்.  கண்ணன் மாயோன் ! ~ மேய்ப்போன்.  நமக்கு உயிரினும் மேலானவன்.

மாயக்கண்ணன் ஜனித்தது மதுராவில்; வளர்ந்தது கோகுலம், விருந்தாவனம், கோவர்தனம் போன்ற இடங்களில்.  திருவல்லிக்கேணி திவ்யதேசமும் இதில் அடக்கமே ! ~ இங்கே ப்ருந்தாரண்ய க்ஷேத்திரத்திலே மாடுகள் மேய்த்த மாயக்கண்ணன் அம்பு பட்ட காயங்களுடன் ஸ்ரீபார்த்தசாரதியாய் சேவை சாதிக்கிறான்.  ஸ்ரீஜெயந்தி அன்று திருக்கோவிலில் கண்ணபிரானுக்கு கைத்தல சேவையும் திருமஞ்சனமும் பின்னர் மறுநாள் காலை கண்ணன் ஆதிசேஷன் யமுனை கடக்க உதவியது போல சேஷ வாகனத்தில் புறப்பாடு  கண்டு அருள்கிறான்.  ஆயர் தம் குடியிருப்பாம் நாகோஜிராவ் தெருவுக்குள்ளும் - யாதவ சத்திரம் அமைந்துள்ள வெங்கடாச்சல தெருவுக்கும் எழுந்து அருள்கிறான்.

On Srijayanthi occasion [this year 24.8.2019] We celebrated the birth of Lord Sri Krishna.  At Thiruvallikkeni divyadesam around 0930 pm, there was Kaithala sevai of Sri Krishna [who is in the sanctum sanctorum of Sri Venkatakrishnar] and thirumanjanam.  On next day morning [Sunday 25.8.2019] – there is periya mada veethi purappadu – the special is – Krishna in Sesha vahanam enters Nagoji rao street, home to scores of cows and place of cowherds as also to Venkatachala theru sandwiched between Car Street and Venkatrangam Street – a choultry known as “Yadava Chathiram’ managed by Sri Yadava Charities, which is 175 years old – yes this charity was started in year 1844 !  - every Sri Krishna comes to this place.   In this purappadu, devotees submit ‘fresh butter’ ‘cows milk’ and fruits to Sri Krishna bhagwan.

This chathiram now looked very neat and clean – a couple of decades back – this choultry was one of the most sought after chathirams in Thiruvallikkeni with so many marriages and other good events taking place.

Here are some photos taken during the purappadu.  The chathiram bears inscription of year  1936 – Charities is of 1844 (not sure of the history of another mantap that reportedly existed  prior to this)

~adiyen Srinivasadhasan [Mamandur Srinivasan Sampathkumar]
25.8.2019.

Saturday, August 24, 2019

Celebrating Birth of Lord Sri Krishna ~ Gokulashtami 2019Celebrating Birth of Lord Sri Krishna ~ Gokulashtami  2019

yajna-dana-tapah-karma * na tyajyam karyam eva tat
yajno danam tapas caiva * pavanani manisinam

Acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up but should be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great souls. ~ heavenly advice of Lord Sri Krishna in His Bhagwat Geetha.   The yogis should perform acts for the advancement of human society. There are many purificatory processes for advancing a human being to spiritual life. The Lord says here that any sacrifice which is meant for human welfare should never be given up. All prescribed sacrifices are meant for achieving the Supreme Lord. Therefore, in the lower stages, they should not be given up. Similarly, charity is for the purification of the heart.

Today   24th Aug 2019     is a day of great significance, for we Celebrate the ‘Birth  of Bhagwan Sri Krishna’.  Ithihasa Puranas are the fundamentals to tenets of Vaishnava philosophy and one can learn everything in Sri Ramayana and Mahabaratha.

The dark ocean-hued Lord Krishna should come to our homes – at our homes we should have Him leave His imprints of one foot etched with the conch (Sangam) and the other with the discuss-(Chakram) giving us waves of lasting joy that rise over and over again,  as Lord Krishna comes  toddling.

கண்ணன் பிறந்த இந்நாளை எல்லா திருகோவில்களிலும், எல்லாரது இல்லங்களிலும் சிறப்புற கொண்டாடுகிறோம். யசோதை ஸ்ரீக்ருஷ்ணருடைய திருப்பாதங்களில் ஒன்பது விரல்களுக்கு நவரத்ன வர்ணத்தையும் மற்றொரு விரலுக்குப் பொன்னிறத்தையும்  இட்டு கண்ணனை கொஞ்சி சீராட்டி வளர்த்தாக பெரியாழ்வார் பாடியுள்ளார்.  அந்த குழந்தை கண்ணன் நம் இல்லங்களுக்கு தவழ்ந்து தளர்நடையிட்டு வரும் அனுபத்தை ரசித்து, இல்லங்களில் கண்ணனின் திருப்பாதங்களை வரைந்து,  பூஜை அறையில், கண்ணபிரானை நீராட்டி, புது ஆடை உடுத்தி, அவருக்கு பலவித பழங்களையும் பக்ஷனங்களையும் படைத்தது நாம் கொண்டாடுகிறோம்.

குழவி தளர்நடை காண்டல் இனிதே  .. .. .. தளர்நடை !    குழந்தைகள் வளரும் ஒவ்வொரு பருவமும் ஒவ்வொரு விதமான இனிமை.  குழந்தை தவஸ்த்த பிறகு, நின்று, இரண்டொறு அடிகள் எடுத்து வைக்கும் போது - விழுந்துவிடுமோ என பெற்றோர் ஐயுறுவர்.  இந்த பருவத்திலே  குழந்தைகள் தடுமாறி நடப்பது போன்ற நடை.  தளர்நடை.  மாயக்கண்ணனின் பிறப்பின் ஒவ்வொரு பருவத்தையும் அனுபவித்து பாடிய பெரியாழ்வார் - தளர்நடை பருவத்தையும் சிலாகிக்கிறார். 

ஒருகாலில்சங்கு ஒருகாலில் சக்கரம் உள்ளடி பொறித்தமைந்த
இருகாலும்கொண்டு அங்கங்கு எழுதினாற்போல் இலச்சினை படநடந்து
பெருகா நின்ற இன்பவெள்ளத்தின்மேல் பின்னையும் பெய்துபெய்து
கருகார்க்கடல்வண்ணன் காமர் தாதை தளர்நடை நடவானோ.

மிகவும் கருநிறமுள்ள ஸமுத்ரம் போன்ற திருநிறமுடையவனும், காமதேவனுக்குப் பிதாவுமான சிறுபிள்ளை கண்ணபிரான், ஒரு பாதத்திலே சங்கமும், மற்றொரு பாதத்தில் சக்கரமும் பாதங்களின் உட்புறத்திலே பொறித்து, ரேகையின் வடிவத்தோடு கூடி அமைந்திருக்கப் பெற்ற இரண்டு திருவடிகளினாலும் அவ்வவ்விடங்களிலே அடி  வைத்து, அழகான படத்தை  சித்திரித்ததுபோல இலச்சினை  அடையாளமுண்டாம்படி  அடிவைத்து நடக்கின்ற  வடிவழகைக் கண்டு பொங்குகிற இன்ப வெள்ளத்தின் மேல் ஆநந்தத்தை மிகுதியாக உண்டாக்கிக்கொண்டு தளர்நடை நடக்க வேணுமாய் பிரார்திக்கிறார் நம் பெரியாழ்வார்.

Mathura is the holy place where Lord Krishna was born…. ~ the centre of what is fondly referred as Braj bhoomi.  Remember Lord was born in a prison cell at Mathura, the capital of   Surasena kingdom ruled by Kamsa, the maternal uncle of the Lord.  This is a very old place dating back to Ramayana days.  According to the Archeologists, the Ikshwaku prince Shatrughna slayed a demon called Lavanasura and claimed this  land.  By some accounts this place was a densely wooded Madhuvan.   This place was closely associated with history too.  Centuries later,  Mathura was one of the capitals of Kushan dynasty. Megasthenes, writing in the early 3rd century BCE, mentions Mathura as a great city.

The land of Braj is full of sacred places, revered on account of their being the reputed haunts and homes of Krishna. The pilgrims can never rest until they have made the round of these holy shrines, and hence, especially upon the occasion of Krishna's birthday, called JanmAshtami, falling in the month Bhadon, corresponding with our August-September, in the midst of the rainy season, they may be found by the thousands making the Ban Jathra, or perambulation of Braj. The distance travelled is popularly said to be eighty-four kos, or one hundred and sixty-eight miles, with Mathura as the central point in the circle.  The pilgrims naturally start from the holiest place in the holy city of Mathura, namely, Visrant Ghat. The first halting place is Mahaban, some four or five miles southwest of Mathura, in the present village of Maholi, lying back from the river about the same distance. This is the reputed place, as has been before related, where Rama's brother, Satrughna, founded the city of Madhupura, which Hindu classic literature from the earliest period identifies with Mathura.

 The birth of Lord Sri Krishna at Mathura to Vasudeva and Devaki is celebrated with gaiety everywhere.  While some celebrate the coming of Lord Krishna to this Universe on Ashtami day as ‘Gokulashtami’ – in South India, it is more with the star of ‘Rohini’ and the birth day is being celebrated as : Krishna Jayanthi, Janmashtami, Gokulaashtami, Sri Jayanthi and more – all various names celebrating the birth of Bhagwan Lord Sri Krishna in this Universe on the Ashtami (8th day of dark half of Krishna paksha) on the Rohini Nakshathiram.  This year, Srijayanthi is being  celebrated grandly at Thiruvallikkeni and other divyadesams today 24th Aug 2019.

At the place where Lord Krishna was born now exists a Temple popularly known as ‘Janmasthan temple’  -  Kesava Deo Temple considered most sacred for all Hindus.  There is a huge complex comprising of a small temple, the Janmasthan, gallery, a huge temple later built by Dalmiyas – the prison cell – the exact place where Lord Krishna was born is under a doom – all heavily fortified and guarded these days.  At the Janmasthan is the most beautiful  Kehsav Dev(Krishna), the worshipped  deity of this temple. According to traditions the original deity was installed by the  great-grandson of Krishna.  This temple is considered a monument of Gupta period (320 to 550 CE)which was destroyed in 1661 CE by Aurangzeb. Vrindavan is the twin town of Mathura and there are other holy places of Gokulam and Govardhana giri – all in the vicinity.  

Krishna's birthplace is shown at the back of the Katra, near the site of the temple of Kesva Deva, now occupied by the mosque of Aurangzeb, built in 1669. It is on the margin of a large quadrangular tank called Potara  Kund, where it is said Krishna's "baby linen" was washed. It is a small room called Janam Bhoomi, "the birthplace/' or Karagrah, "the prison house," where the parents of Krishna, Basudeva and Devaki, were imprisoned. Apart from inscriptions and other fragmentary archaeological vestiges of its ancient glory, the first authentic contemporary record of Mathura that we find in existing literature is dated the year 1017 A.D., when it was sacked by Mahmud of Ghazni in his ninth invasion of India. The original source of information recording Mahmud’s campaigns is the Tarikh Yamini of A1 Utbi, who was himself secretary to the Sultan, though he did not accompany him in his expeditions. Years later, after reign of Shahjahan,  Murshid Ali Khan, in the year 1636, made a commander of 2,000 horse, and appointed by the Emperor Governor of Mathura and Maha-ban, with express instructions to be zealous in stamping out all rebellion and idolatry. The climax of wanton destruction was, however, attained by Aurangzeb, the Oliver Cromwell of India, who, not content with demolishing the most sacred of its shrines, thought also to destroy even the ancient name of the city by substituting for Islamabad. Mathura was casually connected important events in his life as  born here  in 1639, his eldest son, Muhammad Sultan, who expiated the sin of primogeniture in the Oriental fashion by ending his days in a dungeon, as one of the first acts of his father, on his accession to the throne, was to confine him in the fortress of Gwaliar  fortress of Gwaliar, where he died in 1665. . 

In 1944, Madan Mohan Malviya was distressed at plight of the site and arranged for purchase of land from Raja Krishna Das of Benaras; then  Jugal Kishore Birla of Birla group took  the leading role to fulfill the wishes of Malviyaji and formed a private trust in 1951 to which the rights of land were later transferred. Jaidayal Dalmia of Dalmia Group was another leading personality, who took untiring efforts and the temple was finally constructed over the site. The trust which runs the temple has a glorious list of Trustees besides Birla and Dalmia family members.  Though this modern temple attracts pilgrims, the original place of birth lies within the complex -  a small room  of  a prison cell, where it is  fully believed that Lord Krishna was born.  There is a mosque overlooking this place. 

Born in this land and following Lord Sri Krishna, we are blessed to have received His upadesams ~ the most sacred ‘Bhagavad Gita’ -  also known as Gitopanishad. It is the essence of Vedic knowledge.   It is handed over to mortals by Bhagwan Sri Krishna Himself. For a Srivaishnavaite, the simplest karma is to worship Lord Krishna, fall at His golden feet, follow Him truthfully, do service to Him and to His bhagavatas.

அடியேன் ஸ்ரீனிவாசதாசன்   [ஸ்ரீ சம்பத்குமார்]
24th Aug 2019.Saturday, August 17, 2019

Gajendra Moksham Garuda Sevai at Thiruvallikkeni 2019


Gajendra Moksham Garuda Sevai at Thiruvallikkeni 2019

Lord Athi Varadhar would head back to His resting place ‘Anantha saras’ – back home at Thiruvallikkeni ‘Kairavini Pushkarini’… the pond of Lily – ‘allikkeni’ from which the place itself derives its name was active  today as  hundreds were standing on the steps to witness depiction of a great philosophy.
Collage of Thiruvallikkeni & Thirumayilai (pic Badrinath vasudevan)

Miles away the Nation’s decision was termed as  a morally repugnant issue – it was Botswana Govt lifting shooting ban on elephants.   The southern African nation, which is home to 130,000 elephants -- more than anywhere else on the continent -- imposed the ban in 2014 to help declining numbers recover from poaching and shrinking habitats. .. but recently, Botswana's government scrapped the ban, shrugging off criticism from some environmental groups and conservationists. It cited increasing conflict between humans and elephants, as well as the need to monetize conservation efforts. "Conservation is in our DNA. We have never been reckless. Our responsibility towards conservation has not changed, but our responsibility to the people has not changed as well," said  the  minister of environment, wildlife and tourism in a press conference on Thursday in the capital, Gaborone. He maintained the ban had always been temporary. Earlier this year a cabinet group in Botswana recommended elephant culling and a factory to can elephant meat. The proposals drew a major backlash.

On the greatest day of the Nation (Independence Day 15th Aug 2019)  occurred grand purappadu at Thiruvallikkeni ……  even a child would know having heard so many times the puranic legend of ‘Gajendra moksham [salvation of elephant Gajendra]’ ~ whence   Sriman Narayana  Himself  came down to earth to protect Gajendra (elephant) from the death clutches of Makara (Crocodile).   It also offers us great learning – the  otherwise mighty elephant too could get into difficulty and in its extreme distress the elephant after testing its power and understanding  its futility, still had the presence of mind to think of  bhatki (devotion) and gnana (spiritual knowledge) ….. the plea of elephant was immediately answered by Lord Sriman Narayanan, who came rushing in to protect  His devotee – making the earthly human beings realise that if God does so for an elephant, He sure would protect  all of us too.கானமர் வேழம் கையெடுத்தலறக்கராவதன் காலினைக் கதுவ,*
ஆனையின் துயரம் தீரப்புள்ளூர்ந்து சென்று நின்றாழி தொட்டானை,*


Today  is ‘Yajur Upakarma’ too !!  Gajendra moksham also explains that one who falls under the divine feet of Lord [prapathi – surrender] seeking salvation will surely be taken care of. The re-enactment of Gajendra moksha takes place during the full moon in the month of Aadi.   During Theppothsavam, Lord Varadha Rajar  has sarruppadi of  ‘Gajendra moksha thirukolam’. In Thiruvallikkeni divyadesam, Lord Devathirajar (the Moolavar) is giving us darshan on Garuda vahanam – “aanaiyin thuyaram theera pul oornthu sendru nindru aazhi thottanai” [the one who transcended on the bird to wipe out the trouble of elephant] in the words of Thirumangai Mannan.  Here are some photos of Garuda vahana purappadu

~adiyen Srinivasa dhasan
15.8.2019.