To search this blog

Sunday, December 30, 2018

Margazhi Hastham ~ Sri Varadha Rajar purappadu at Thiruvallikkeni 2018


வீடு ஆக்கும் பெற்றி அறியாது -  வீடு எனப்படும் மோக்ஷத்தைப் பெறுவிக்கும் வழி தான் யாது ?  ~  அறிந்துகொள்ள ஆசையா ?? - ஸ்ரீ திருமழிசைப்பிரானின் நான்முகன் திருவந்தாதியை அறிவீர் !!தவமிருத்தல் சிறப்பு; மனதை அலையவிடாமல் சிந்தையை ஒருங்கே நிறுத்தி, உடலை சிரமப்படுத்தி - தவமிருக்க வேண்டும்.  திருமழிசைப்பிரான்  அனைத்தும் அறிந்தவர்.   அவர் அருந்தவம் புரிந்து கஷ்டப்படுகின்றவர்களை விளிக்கிறார் . அந்தோ! மோக்ஷமடையவேண்டிய வழி எளிதாயிருக்கச்செய்தேயும் அந்த மார்க்கத்தைத் தெரிந்துகொள்ளாமல் அபாயங்கள் மிக்க கொடுவழியில் செல்லுகின்றீர்களே!  வீடு எனப்படும் மோக்ஷத்தைப் பெறுவிக்கும் வழி தான் யாது ?  ~    இதோ அறிவீர் என்கிறார்.


Generally, people get excited about Vaikunda Ekadasi and ‘Paramapada  Vasal’ ~ commonly called ‘Sorga vassal thirappu’.. .. this year Vaikunda Ekadasi fell on Tuesday 18th Dec 2018 (3rd day of Margazhi) ~ Pagal pathu uthsavam commenced on 8.12.18 and from Vaikunda Ekadasi it was Irapathu – culminating with ‘thiruvadi thozhal’ of Swami Nammalwar reaching Paramapadam and returning to this earthly world for our benefit – a day later on 29th it was  Iyarpa Sarrumurai  ~ completing chanting of Sri Nalayira divyaprabandham in 21 days. Now it is the month of Margazhi and early morning it is Thiruppavai Sarrumurai on all days .. .. sooner we will have Andal Neeratta Uthsavam.  Today is Hastham nakshathiram in the month of Margazhi and Sri Varadharajar had chinna mada veethi purappadu at Thiruvallikkeni ~ here are some photos of the purappadu.
வீடாக்கும் பெற்றி அறியாது மெய்வருத்திக்
கூடாக்கி  நின்றுண்டு கொண்டுழல்வீர், - வீடாக்கும்
மெய்ப்பொருள்தான் வேத முதற்ப்பொருள்தான், விண்ணவர்க்கு
நற்பொருள்தான்   நாராயணன்.


வீடு எனப்படும் மோக்ஷத்தைப் பெறுவிக்கும் வழி,  சரீரத்தை வருத்தி (உபவாஸாதிகளாலே) க்லேசப்படுத்தி எலும்பே மிகுந்த கூடாக அஸாரமாக்கி நெடுங்காலம் தவம்புரிந்தும், சொற்பமாக  புஜித்தும் திரிகின்றது என்பது அல்ல;  மோக்ஷத்தைத் தரக்கூடிய மெய்யான உபாயமாயிருப்பவனும் வேதங்களினால் முழு முதற்கடவுளாகப் பிரதிபாதிக்கப்படுபவனும், பரமபத வாசிகளான நித்யஸூரிகளுக்கு நற்பொருள் என போக்யமான  வஸ்துவாயிருப்பவனும் - முழு முதற்கடவுளான ஸ்ரீமந்நாராயணனேயாவன்.  அவனை வணங்கி, அவனது பொற்பாதகமலங்களிலே நம்மை செலுத்தினாலே போதும், வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை என அழகாக எடுத்துரைக்கிறார் நம் மழிசைப்பிரான்.

There cannot be simpler and saner advice than what Thirumazhisaippiran offers.  He addresses those people who without understanding the real nature of eternal bliss, practices various forms of penance, pushing body to extremes by eating frugal food and doing many acts in solitary confinement -  simple, is to know that Sriman Narayana, the supreme Lord, is the path as also the goal for the eternity.  HE is the only Lord spoken in Vedas; He is the Lord of Celestials ~ only HE can relieve us of all our fears and difficulties.  Do nothing – simply place yourself in the golden lotus feet of Sriman Narayana – everything else is taken care says Thirmazhisai Alwar.

~ adiyen Srinivasadhasan
30th Dec 2018.
Pranams to Sri Kachi Swami PB Annangarachar and dravidaveda.org.
Tuesday, December 25, 2018

Thiruvallikkeni - Iraapathu Uthsavam 8 (2018) - Raja Mannar Thirukolam


Thiruvallikkeni - Iraapathu Uthsavam 8 :  25th Dec 2018   
திருவல்லிக்கேணி இராப்பத்து  உத்சவம் 8

It is good to live in a divyadesam like Thiruvallikkeni, for one  can have darshan of Emperuman in His various beautiful forms.  In the words of Swami Nammalwar : 

எல்லியும் காலையும் தன்னை நினைந்தெழ, நல்ல அருள்கள் நமக்கே தந்தருள்செய்வான்”..


He would besides giving us all the good things in life, give us the good mind to think of Himself of all the time during the day and night ~ and those of us who start feeling so, are the most blessed.   Today (25.12.2018) is  day  8  of Irapathu Uthsavam ……… today it was   ‘Raja Mannar’ Thirukolam……….. it is but natural – Krishna was the King of cowherds and Sri Parthasarathi  in His natural self…as Rajamannar, blessed  His bakthas.  The whip and the crowning glory were of unparalleled beauty – one could also notice the small calf at His lovely feet and the beautiful cow behind Him. 

The easiest way to reach Him, is surrender thyself (Saranagathi) ~ of the infinite kalyanagunas of the Emperuman – there is one of ‘Vathsalyam’ – the exposition of patience and forgiveness……… we make so many mistakes knowingly  and yet our Lord protects and takes us nearer removing us of all the sins….. it is rendered that the cow would like the dirt off the calf revealing it’s extreme love for its progeny.  So also Emperuman accepts us even when we are full of dirt and mistakes.   We need to do nothing but surrender, prostrating at the divine feet of Sriman Narayana. The meek cow represents the devotees who reach to Him, as the Eternal Saviour ~ the Emperor who protected the cows would sure protect us and give us the ultimate salvation. 


எடுத்த  பேராளன் நந்தகோபன்றன் இன்னுயிர்ச் சிறுவனே! * அசோதைக்கு
அடுத்த  பேரின்பக்  குலவிளங் களிறே! அடியனேன்  பெரியவம்மானே!*
கடுத்த போரவுணன் உடலிருபிளவாக் கையுகிராண்ட  எங்கடலே !*
அடுத்ததோர் உருவாய் இன்று  நீவாராய் எங்ஙனம் தேறுவர் உமரே ?

செல்வச்செழிப்பு வாய்ந்த சீமானான நந்தகோபனுடைய இன்னுயிர்ச்  சிறுவனாய் வளர்ந்த கண்ணன், ஒருத்தி மகன் என தேவகிப்பிராட்டி வயிற்றிலே பிறந்து,   யசோதைப்பிராட்டியிடம் அக்குலத்திற்கோர்  இளங்கன்று போன்று  சீரும் சிறப்பையுமாய் வளர்ந்தவன்.  பல களங்களை கண்டு சண்டையிலே தினவு விஞ்சின இரணீயாசுரனுடைய உடலை இரண்டு  துண்டமாகும்படி திருக்கையிலுள்ள நகங்களைக் கொண்டு  பிளந்த கடல் போன்றவனே ! ~  யாம் மிக விரும்புவளவிலே ஒரு வடிவழகைப்  பூண்டு, உந்தன்னை  உபேக்ஷித்து இருப்பவர்களுக்கு வருகை தருவாயாக !  என்போன்றவர்களான (உம்மைச்சேர்ந்த) பக்தர்கள்  உன்னை சர்வரக்ஷகன் என கொண்டாடும்படியாக வாரும் என நம்மாழ்வார் பிரார்திக்கிறார்.

Swami Nammalwar in his Thiruvaimozhi (8th decad 1 thiruvaimozhi) prays Emperuman to come and provide darshan to His devotees calling Lord Krishna, the little sweet child, who came to the rich chieftain Nandagopan; having been born to Devaki but gave Yasodha the pleasure of His upbringing.  He, with his claws tore apart the wild Hiranya  ~ He is our eternal SAviour – and sAdagopan prays that He presents Himself in a much more adorable form. 

Here are some photos taken during today’s  purappadu.


adiyen Srinivasa dhasan.
25th Dec 2018

Record thanks with gratitude to dravidaveda.org.
Thiruvallikkeni - Iraapathu Uthsavam 2018– day 1 : திருவல்லிக்கேணி இராப்பத்து உத்சவம்Thiruvallikkeni - Iraapathu Uthsavam 2018 – day 1   - 
திருவல்லிக்கேணி இராப்பத்து  உத்சவம்  1


இன்று 18.12.2018 வைகுண்ட ஏகாதசி நன்னாள்.   ஸ்ரீவைஷ்ணவ உலகமே கொண்டாடும் ஓர் அற்புத நாள். இன்று முதல் பத்து நாள்கள் அனைத்து கோயில்களிலும் எம்பெருமான்,  சடகோபராகிய நம்மாழ்வார் அருளிய தமிழ் மறையாம்  திருவாய்மொழியை அனுபவித்து பத்தாம் நாள் நம்மாழ்வார் அனுபவித்த பரமபத அனுபவத்தை 'திருவடி தொழல்' எனும் நிகழ்வில் காரிமாறனை திரும்ப அளித்து நமக்கு அருள் செய்வான்.  பத்து நாட்கள் பகல் பத்து உத்சவம் முடிந்து, இன்று முதல் இராப்பத்து.


On the day of Vaikunda Ekadasi in the morning @ around 04.30am  Sri Parthasarathi bedecked in precious jewels entered Paramapada vassal and gave darshan to His devotees throughout seated in the beautiful ‘Punyakodi vimanam’ at Thiruvaimozhi mandapam. The auspicious Vaikunda Ekadasi heralds the start of ‘Irapathu’ Uthsavam.  As the name suggests, there will be celebrations for 10 nights.

                  Those who frequent Thiruvallikkeni would know this….. still can you guess the time whence the Irapathu Uthsavam purappadu on day 1 took place and around which time – Thiruvaimozhi’ muthal pathu – was rendered ??
நம்மாழ்வாரின் அற்புத வரிகளில் : ஸ்ரீமன் நாராயணன் ~ 'பத்துடையடியவர்க்கு எளியவன்' -  அவனிடத்தில் பக்தி கொண்ட அடியார்களுக்குசுலபன் என எளியவனாய்அவர்களுக்கு வேண்டிய எல்லா நலன்களையும் அளிப்பவன்..  During Pagal Pathu, the Muthaliyaram and Thirumozhi of Thirumangai Mannan are rendered.   It is time for Nammalwar’s Thiruvaimozhi during Irapathu.  In the Thiruveethi purappadu, all the 10 days, ‘Upadesa Rathinamalai’  of Acharyar Sri Manavala Maamunigal is recited. After the conclusion of the Purappadu, inside the temple before the Lord in the Grand sabha of all Azhwars and Acharyas, every day 100 songs from the Thiruvoimozhi of Nammazhwaar gets recited.  The day of Vaikunda Ekadasi being day 1 it was  ‘muthal pathu’ of Thiruvaimozhi.

At Thiruvallikkeni, devotees thronged the temple in tens of thousands to have glimpse of His darshan and the queues got extended to many streets in the vicinity.  At around 11 am, there was Thirumanjanam of Sri Parthasarathi.  After Thirumanjanam, at around 11.30 pm  (midnight) – there was the Periya maada veethi purappadu – Irapathu day 1 purappadu. There were thousands of bakthas on the street waiting to have His darshan.  Those waiting in the queue and those who were returning to their parked vehicles after having darshan were enthralled to see Swami Nammalar and Sri Parthasarathi in purappadu – for some coming from distant places, such a grand purappadu and having darshan of Perumal in close quarters were exceptionally divine.   At around 12.30   am of 19.12.18, there was  Thiruvaimozhi Muthal pathu goshti and sarrumurai….an hour or so later, hundreds of  people had the fortune of His theertha and other prasadams. From this day on,  Paramada vassal will be opened in the evening with Swami Nammalwar receiving Him.  Here are some photos of Sri Parthasarathi and Swami Nammalwar of day 1 of Irapathu.

Azhwar, Emperumanaar, Jeeyar Thiruvaidgale saranam.    

adiyen Srinivasa dhasan – S. Sampathkumar.
19th Dec 2o18.


Tuesday, December 18, 2018

Vaikunda Ekadasi 2018 #Thiruvallikkeni divyadesam


Vaikunda Ekadasi, is a day of supreme significance for all Sri Vaishnavaites.  Today 18th Dec 2018   is the all important  day....


At the Bhooloka Vaikundam, : Thiruvarangam Divyadesam the festivities  begin from Suklapaksha Ekadasi and celebrated for 23 days whence Namperumal listens to the vedas and Nammazhvar's Thiruvaimozhi as rendered by the Araiyars. The festival is divided into two parts, ten days before Vaikunda Ekadasi known as Pagalpathu  and  10 days from today, known as Raapathu. The Vaikunta Ekadasi festival is an occasion when the Paramapada vaasal is opened for devotees. Paramapada Vasal also colloquially  known as Sorga vaasal is the Gateway to Heaven.

Paramapada vasal at Thiruvallikkeni

இன்று 18.12.2018 வைகுண்ட ஏகாதசி நன்னாள்.   ஸ்ரீவைஷ்ணவ உலகமே கொண்டாடும் ஓர் அற்புத நாள். இன்று முதல் பத்து நாள்கள் அனைத்து கோயில்களிலும் எம்பெருமான்,  சடகோபராகிய நம்மாழ்வார் அருளிய தமிழ் மறையாம்  திருவாய்மொழியை அனுபவித்து பத்தாம் நாள் நம்மாழ்வார் அனுபவித்த பரமபத அனுபவத்தை 'திருவடி தொழல்' எனும் நிகழ்வில் காரிமாறனை திரும்ப அளித்து நமக்கு அருள் செய்வான்.  பத்து நாட்கள் பகல் பத்து உத்சவம் முடிந்து, இன்று முதல் இராப்பத்து.திருமங்கை ஆழ்வார் ஏற்படுத்திய இந்த உத்சவத்தை, நாம் இன்று குறையில்லாமல் அனுபவிக்க முக்கியமான காரணம் நம் ஆசார்யர் ஸ்வாமி மணவாள மாமுனிகளே! .. அத்யயன உத்சவத்தின் சிறப்பு - எம்பெருமான் முன்பே அனைத்து ஆழ்வார்கள் ஆசார்யர்கள் எழுந்தருளப்பண்ணி அருளிச்செயல் சேவை சாதிப்பதே.
எய்துமவர்க்கு இந்நிலத்தில் அர்ச்சாவதாரம் எளிது என நம் உயர்குரு மணவாள மாமுனிகள் விளம்பியபடி - அர்ச்சாவதாரம் மிக்க சிறப்பு வாய்ந்தது.  ஒரு சமயம்,  நஞ்சீயர் - நம்பிள்ளைக்கு  ‘அர்ச்சாவதாரத்திற்கு பரத்வமுண்டென்று அறிந்த அளவில்’  அதாவது  அர்ச்சை சொரூபம் (விக்ரஹரூபம்) எல்லாவற்றையும் விட சிறந்தது, மேன்மையானது என உபதேசித்தாராம்.  அவ்வளவில் இன்று நம் ஜெகத்ரக்ஷகனான ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி திவ்ய மங்கள ஸ்வரூபத்தை சேவித்தவர்கள், அவனிடத்திலே என்றென்றும் ஆட்பட்டு இருப்பர். 


The divine Thirumamani mandapam is representative of the abode of Sriman Maha Vishnu, the “Sri Vaikuntam” itself.  For Sri Vaishanavaites, the ultimate in life is attainment of moksha [salvation] by reaching Vaikuntam, the ultimate destination, the abode of Lord Himself.  This is ‘The place’ of no return and the human soul is free from the ills of the World and gets the supreme opportunity of nithya kainkaryam [daily service] to Lord.


At Thiruvallikkeni divyadesam sung by 3 Alwars (as also in most divyadesams), Uthsavar enters  through the Paramapada vassal in the morning and in the evening in the subsequent nine days.   The   10 days starting from Vaikunda Ekadasi are  celebrated as “Iraapathu uthsavam” in which the hymns of Sri Nammazhwar (Thiruvoimozhi) are chanted. This religious system was started by Thirumangai Azhwar.  Later Acharyan Nathamuni introduced festival of 10 days preceding the Vaikunda Ekadasi, known as Pagal pathu when the rest of  Nalayira divyaprabandham (pasurams of Muthalayiram and Thirumangai mannanin Thirumozhi)  are recited.  In later days especially after the time when Thiruvarangan had to be away from Srirangam and reentered after decades, our Acaryar Swami Manavalamamunigal ensured that the athyayana uthsava celebrations were continued to be held in a grand manner.

Today, thousands of people throng the temple to have darshan of Sri Venkata Krishnar (Moolavar) and Sri Parthasarathi (Uthsavar). Moolavar Sri Venkada Krishnan adorns coat of choicest pearls (Muthangi).  Devotees feel enlightened and blessed, when they  cross the entrance - Vaikunda door ~ the paramapada vasal.  This morning around 0430am Lord Sri Parthasarathi had purappadu inside the temple and with Sri Nammalwar welcoming from  the other side, entered the Paramapada vasal.  Here are some photos of the divine occasion.

திருவல்லிக்கேணி வாருங்கள் ! ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பாதம் பணியுங்கள் !! ஸ்ரீ வேங்கட கிருஷ்ணனது முத்தங்கி தரிசனம் செய்து, ஐந்து திவ்யதேச எம்பெருமான்களையும் சேவித்து, பரமபதம் புகுந்து, , ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பெருமாளை  திருவாய்மொழி மண்டபத்தில் சேவித்து, அவனடி சேர்ந்து உய்வீர்களாக !

adiyen Srinivasadhasan.
18.12.2018 @ 5.45 am