To search this blog

Monday, August 13, 2018

Thiruvadipuram Sarrumurai 2018 ~ Sri Andal Sri Parthasarathi purappadu


A great day today  (13th Aug 2018) ~ the concluding day of Andal Uthsavam – Thiruvadipuram.  இன்று 'திருவாடிப்பூரம்,' மிகச் சிறந்த நன்னாள் !  ஸ்ரீ ஆண்டாள் அவதரித்த தினம்.     ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பெரியாழ்வார்  பெண்பிள்ளையாய், நந்தவனத்தில்துளசி மலரில் பூமிப்பிராட்டி அம்சமாய் தோன்றிய கோதைப் பிராட்டியின் பக்தி அளவிட முடியாதது. ஸ்ரீ ஆண்டாள் அருளிச்செய்த  பிரபந்தங்கள்  'திருப்பாவை; நாச்சியார் திருமொழி".


பெரியாழ்வார் பெண்பிள்ளையாய் ஆண்டாள் பிறந்த
திருவாடிப்பூரத்தின் சீர்மைஒரு நாளைக்கு
உண்டோமனமே உணர்ந்து பார்ஆண்டாளுக்கு
உண்டாகில் ஒப்பு இதற்கும் உண்டு.


~ Thiruvadipuram, our Acaryar Sri Manavala  Mamunigal states is  non-pareil among all days  -  Marking this glorious day, in the evening at Thiruvallikkeni, it was grand purappadu of Sri Andal with Sri Parthasarathi in eka asanam ~ same kedayam; whilst  at Srivilliputhur, it is rathothsavam [thiruther]  ..  there  is divinity everywhere
Sri Andal in her Nachiyar Thirumozhi   describes the Lord as having the white conch, wearing beautiful yellow silken robes, having tresses on shoulders hovering like bees over His lotus face, the Lord of immense compassion been worshipped at Vrindavan [Brindavan nearer Mathura, where Krishna grew up !]

வெளிய சங்கொன்றுடையானைப் பீதகவாடையுடையானை*
அளிநன்குடைய திருமாலை ஆழியானைக் கண்டீரே? *
களிவண்டெங்கும் கலந்தாற்போல் கமழ்பூங்குழல்கள் தடந்தோள்மேல்*
மிளிர நின்று விளையாட விருந்தாவனத்தே கண்டோமே !


Let us prostrate at the Lotus feet of Sriman Narayana, singing the verses of Kothai piratti, which will ensure all goodness and prosperity in this material World and in the heavenly World. 

adiyen Srinivsa dhasan.
Thiruvadipuram 2018 ~ celebrating birth of Sri Andal Nachiyar


காலை எழுந்திருந்து கரியகுருவிக் கணங்கள் *
மாலின் வரவு சொல்லி மருள்பாடுதல் மெய்ம்மை கொலோ !
13/8/2018 -  இன்று மிகச் சிறந்த நன்னாள் !  ஸ்ரீ ஆண்டாள் அவதரித்த தினம்.  'திருவாடிப்பூரம்' ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பெரியாழ்வார் பெண்பிள்ளையாய், நந்தவனத்தில்,துளசிமலரில் பூமிபிராட்டி அம்சமாய் தோன்றிய கோதை பிராட்டியின் பக்தி அளவிட முடியாதது. தன் இளமை தொடங்கியே 'மானிடவர்கென்று பேச்சுப்படில் வாழகில்லேன்என உறுதி பூண்ட பிராட்டியின் பக்திபெருக்கு திருப்பாவைநாச்சியார் திருமொழி நூல்களாக வடிவெடுத்தது.

பக்தி ஸ்ரத்தைக்கு  உதாரணமாய் திகழ்ந்த ஆண்டாள் சிறந்த கவிதாயினி.  அதிகாலையில் என்ன நிகழும் ?  எங்கே என்பதும் முக்கியம் !! ஆண்டாள் பிறந்தவூரில் திர்யக்குக்களுங்கூட எம்பெருமானைப்பற்றின சிந்தனையே கொண்டிருக்குமாம்.  இதையே ஆண்டாள், மிக அழகாக – கருங்குருவிகள் கூட்டங் கூட்டமாக காலை எழுந்திருந்து இருந்து எம்பெருமானுடைய வரவை கொண்டாடி மகிழுமாம் என சிலாகிக்கிறார்.

Somedays back, this photo of a tiny black bird landing on the big eagle having a five foot wing span, pecking it on the back of its head and stunningly riding on it went viral.   Here is that picture – credit – www.thesun.co.uk.

It is  black drongo (Dicrurus macrocercus) (கருங்குருவி) seen commonly across the country, often seen perched high on power cables and exposed branches, keeping a keen eye out for passing insects, its chief form of nourishment.

            It can also be spotted perched on grazing animals and picking grub off their hides. Though often colloquially called ‘king crow’, the bird is not related to the crow family at all. the Black drongo (Dicrurus macrocercus) is a small Asian passerine bird of the drongo family Dicruridae. It is a wholly black bird with a distinctive forked tail perching conspicuously on a bare perch or along power or telephone lines. The species is known for its aggressive behaviour towards much larger birds, such as crows, never hesitating to dive-bomb any bird of prey that invades its territory.  To the unobservant, the black drongo could appear rather unremarkable. Apart from the swift, balletic dives that it makes to pursue its prey, nothing about the drongo’s physical appearance — the small squat body, the glossy black feathers or even the distinctive forked tail — is spectacular. But to merely glance and then ignore this bird is to lose sight of a bird truly remarkable, fearless and aggressive.

Today 13th Aug 2018    is Thiruvadipuram [Puram Nakshathiram in the month of Aadi] – a most blessed day for all Srivaishnavaites – for this day marks the birth of Kothai Piratti [Andal].  Andal was the embodiment of divine wisdom and devotion par excellence. 

தமது திருப்பாவையில் - "வையத்து வாழ்வீர்காள்என்ற பாசுரத்தில் - இந்த பூவுலகில் வாழும் எல்லோரும் பேறுபெற உஜ்ஜீவிக்கும் வழியை ஆராய்ந்துதிருப்பாற்கடலில் துயிலும் பரந்தாமனையே நினைத்து அவரடியே சேருமாறு பாடின ஆண்டாள் திருவாடிப்பூர உத்சவம் இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது.  இன்று 'திருவாடிப்பூரம்,' மிகச் சிறந்த நன்னாள் !  ஸ்ரீ ஆண்டாள் அவதரித்த தினம்.

     ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பெரியாழ்வார்  பெண்பிள்ளையாய்,  நந்தவனத்தில்துளசி மலரில் பூமிப்பிராட்டி அம்சமாய் தோன்றிய கோதைப் பிராட்டியின் பக்தி அளவிட முடியாதது. தன் இளமை  தொடங்கியே 'மானிடவர்க்கென்று பேச்சுப்படில் வாழகில்லேன்என உறுதி பூண்ட பிராட்டியின் பக்தி திருப்பாவைநாச்சியார் திருமொழி நூல்களாக வடிவெடுத்தது. ஆண்டாள் பாடல்கள் அனைத்திலும் ஒருமித்த கருத்து  ஸ்ரீகண்ணனிடம் பக்தியே.  அவரது வார்த்தைகள் இலக்கண நயமும்பக்தி மனமும் கொண்டன.  திருப்பாவை முப்பது பாடல்களும் சங்கத் தமிழ்மாலை’ என்று போற்றப்படுகின்றன.

Andal’s birth occurred in the 98th  year of Kali Yuga – Nala Varudam – in the month of Aadi – shukla paksham – chathurthasi day.   She was found in a thulsi garden at  Sri Villiputhur by Vishnu Chithar [Periyazhwaar]. Our Acharyar in his  ‘Upadesa Rathina Malai’ hails the day as  ‘ Periyaazhwar pen pillaiai Aandal pirantha thiruvadipurathin seermai’.  Uyyakkondar says in the thanian visualizing Srivilliputhur as a very special Divyadesam where Hamsam [anna pakshi] known for its power to separate milk from water are abundant and hails Andal for the verses with which she offered garlands to the Lord.

Sri ANDAL is the quintessence incarnation  of Shri Bhuma Devi, the divine consort of Sriman Narayana, who took birth on this earth to liberate suffering human  beings from worldly bondage. She sang thirty sweet songs containing the cardinal principles of Sri Vaishnava Dharma.  Other than Thiruppavai which is specially sung in all the days of the month of Margazhi, She also gave us 143 verses known as ‘Nachiyar Thirumozhi’.

On this great day, there will be grand procession [purappadu] of Andal at Srivilliputhur, Srirangam, Kanchipuram, Thiruvallikkeni and many other divyadesams.  The 10 day celebrations at Thiruvallikkeni  culminates grandly today. 

Her philosophy is clear and unmistakable.  She says இம்மைக்கும் ஏழ் ஏழு பிறவிக்கும் பற்றாவான் நாராயணன் (‘immaikkum ezhezhu piravikkum patraavan, nammaiyudaivan Narayanan nambi’)  -  "Sriman Narayana is our refuge now and forever and He will not let us down, for we are His possessions".

adiyen Srinivasa dhasan  

PS 1:  Milk sweets are special and at Her place, Sri Villiputtur,   Palkova, the supreme milk delicacy is exceptional.   The semisolid texture and the flavor makes this delicacy unique. 


Sunday, August 12, 2018

Sri Andal thiruvadipura thiruther 2018 - 'இந்திரகோபங்கள்' !!


Today  12th Aug 2018 is day 9 of Thiruvadipura Uthsavam – and at Thiruvallikkeni it was siriya thiruther (understand that the grand car festival is to be run tomorrow at Sri Villiputhur on the day of sarrumurai of the Andal Thiruvavathara uthsavam).  There is the big chariot, most majestic, though it is ¾th or lower than the one existed in my childhood days.  Today it was the smaller one.  Here is a photo of Sri Azhagiya singar thiruther.


Thiruvadipuram is all about quintessential bakthi of Sri Andal –her pasurams imbued with bakthi and revealing so many things that existed those days – of fields, produce, people, insects, rain, birds and more.  Today in trying to write something – started with her pasuram in Nachiyar thirumozhi.  .. .. a reference to ‘inthiragobam’ – led me elsewhere.  With some unending searches in google – I have indiscreetly chattered something – if it is found to be entirely wrong or far away from what was meant – please excuse me and guide me on the correctness.  However, what remains is Andal’s blemishless bakthi towards Sri Ranga mannar and her admirable determination in reaching out to Him. 

இன்று ஆண்டாள் திருவாடிப்பூர உத்சவத்தில் ஒன்பதாம் நாள் ~ திருவல்லிக்கேணி திவ்யதேசத்தில் ஆண்டாளுக்கு சிறிய திருத்தேர். இது மழைக்காலம்  - புறப்பாடு தடை பெறுமோ என்ற பயம் .. என் போன்ற கிரிக்கெட் விளையாட்டு பைத்தியங்கள், இந்திய அணியின் மட்டமான தடுமாறலைக்கண்டு அங்கே மழை பெய்யக்கூடாதா என்று நினைக்கிறோம். மழை ஒரு வரம் - உயிர்களை உயிர்க்கவைக்கும் ஒரு அழகிய நிகழ்வு.

ஒவ்வொரு மழைக்கால ஆரம்பத்திலும் சிறு சிறு பூச்சிகளை வரவேற்கலாம்.  இன்று நகரத்தில், கணினி அல்லது அலைபேசியை மட்டுமே பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் நமக்கு பல விஷயங்கள் புரிபடுவதில்லை.  ஆண்டாள் உத்சவமானதால் இதோ இங்கே 'நாச்சியார் திருமொழியில்'  இருந்து ஒரு பாடல் :

சிந்துரச் செம்பொடிப்போல் திருமாலிருஞ் சோலையெங்கும்*
இந்திர கோபங்களே எழுந்தும்  பரந்திட்டனவால் *
மந்தரம் நாட்டியன்று மதுரக்கொழுஞ் சாறுகொண்ட*
சுந்தரத் தோளுடையான் சுழலையினின்றுய்துங் கொலோ

~ கோதை பிராட்டி திருமாலிரும்சோலை கொண்ட சுந்தரபாஹு மீது பக்தி கொண்டு பாடுகிறார் என்பது புரிகிறது.. .. அனால் அது என்ன - 'இந்திரகோபங்கள்'  - இந்திரன் + கோபங்கள் - இந்திரனது கோவம் என்பது பொருளல்ல ! - இணையத்தில் தேடிய பொது, புது புது அர்த்தங்கள் எனக்கு கிடைத்தன.  

மழை நின்ற மறு நாள் சுருக்கங்கள் மிகுந்த சிவப்பு வெல்வெட் போன்ற உடல் கொண்ட ஒரு சிறிய பூச்சியினை தோட்டத்தில் காணலாம்.  பார்க்க மிக அழகாக இருக்கும் இந்தப் பூச்சியின் பெயர் ஆங்கிலத்தில் “ரெட் வெல்வெட் மைட்” என்பதாகும்.  விஞ்ஞான ரீதியாய் இதற்கு அளிக்கப் பட்ட பெயர் ட்ராம்பிடியும் ஹோலோசெரிகம் (Trombidium holosericeum.).   இதை சில ஊர்களில் மூதாய் பூச்சி என்றும் அழைப்பர்.  பட்டுப்பூச்சி என்றாலும்,  இப்பூச்சி சிலந்தி வகுப்பில் சேருகிறது. இவை பெரும்பாலும் காயா மலரின் கொத்து கொத்தான பூக்களுக்கிடையில் பெரிய பூச்சியானவுடன் ஒட்டிக்கொள்கிறது. இப்பூச்சி ஒட்டுண்ணிப் பூச்சியாகும்.

‘inthiragobam’ is ‘red velvet mite’ or simply rain bugs – not exactly butterflies or birds but arachnids – known for their bright red crimson colour and could paint the entire place red as they swarm in large groups.  The bright colour serves in some ways as warning to predators that they can attack.  They possess hard exoskeleton, jointed appendages and a body that is segmented.

                திருமாலிருஞ்சோலை எனும் மழையும், மரங்களும், பூக்களும், விலங்கினமும், பறவைகளும், பூச்சிகளும் மிகுந்த ரம்மியமான ஒரு ஸ்தலத்தில்,  இந்திர கோபங்கள் எனும் பட்டுப்பூச்சிகளானவை, தனது சிவந்த நிறுத்தினால், மேலெழுந்து பறக்கும் போது,  சிந்துரப் பொடி போன்று கண்படுகின்றன.  இங்கே எழுந்து அருளியிருக்கும், சுந்தரபாஹு ஆனவன், கடலைக் கடைந்து அமுதமளிக்கவேணுமென்று தேவர்கள் சரணம் புகுந்துவேண்டின காலத்திலே, மந்தரமலையை பாற்கடலில் மத்தாக  நாட்டி மிகவும் மதுரமான அம்ருதரஸத்தை  எடுத்து பகிர்ந்தளித்தவன்.  அந்த ஸ்ரீ ஸுந்தர பாஹு நாதனுடைய சூழ்வலையில் நின்றும் உய்வதே சால சிறந்தது.Andal sings on the Lord Sundara Bahu at thirumalirumsolai where the cochineal insects called ‘inthirakobangal’ swarm and flying making it look thick scarlet cover – the Lord with beautiful arms planted manthara malai as the shaft and churned ambrosia and distributed it  - Andal wonders how she can survive in such a vortex and prays to Rangamannar for uniting with Him.

At Thiruvallikkeni, after thirukula purappadu, Andal ascended thiruther and had purappadu. Here are some photos taken during the purappadu. Remember tomorrow is ‘Thiruvadipuram’ marking the birth of Goda piratti.

-         adiyen Srinivasadhasan.
-         12th Aug 2018.Adi Amavasai ~ Sri Andal Thiruvadipura Uthsavam 8 #Thiruvallikkeni - 2018


For Srivaishnavaites, the month of  Aadi assumes special significance for on this month was born the female saintess Azhwar Andal.   Godadevi  was born at Srivilliputhur  in the Tamil month Adi, with the birth-star Pooram, which is celebrated as ‘Thiruvadippuram’. 

Her exceptional bakthi literature is imbued with high Tamil grammar poetry intensely aimed at the feet of Sri Ranganathar – here is a verse from Godapiratti’s Nachiyar thirumozhi . . .. .. Andal sings that on thinking about the Lord who rules over the vast Universe surrounded by sea and extends to those lands in Heaven – the Lord of Ocean and the sky – she becomes leaner – to the extent that the bangles and other ornaments worn by her come off on their own – such was her affection and attachment to Sriman Narayana.


கழலுறுதல் என ஒரு அழகான தமிழ் வார்த்தை ~ அது வேறு ஒரு மனக்கவலையால் மெலிவுறுதலால் - தாம் அணிந்திருக்கும் வளையல்களும் கைகளிலே நில்லாது,   கழன்று,  அவள் உடல் மெலிவைப் பிறருக்குப் பறைசாற்றும் வகையில் உருப்பெறும் 'கழலலுற்றன' என்பதுவாம்.
நமது ஸ்ரீவைணவத்தின் அடிப்படையே  எம்பெருமானுக்கு அடியனாய் அவன் மீது மட்டுமே மையல் கொண்டு, அவனது திருவடி தாளினிகளையே பற்றி, அவனுக்கு  இட்டவழக்காக கிடப்பதும், அவனுக்கு ஊழியம் செய்து களிப்புறுவதும், அவன் அடியார்க்கு அடியார்க்கு அடியாராகி சேவை செய்வதுமே !   அத்தகைய இலக்கணத்தின் தலைசிறந்த உதாரணமாக கோதை என்று பெயர் பெற்ற ஆண்டாள் விளங்குகிறாள்.  உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம் என்று கண்ணணின் கழலினையே நண்ணும்  மனமுடையவளின் தெய்வீகத்தையும், அவள் அருளிய பகவத் விஷய ஞானத்தையும், அவளின் பக்தியையும், கோதை பிராட்டியின் சங்க தமிழ் மாலையும் நாம் தினமும் அனுசந்தித்து வியர்க்கிறோம். சிறு குழந்தையான ஆண்டாளின் பக்தி அபரிமிதமானது.

இதோ அவரது அற்புத வரிகள் - நாச்சியார் திருமொழியில் - எம்பெருமான் உடைய விச்லேஷம் நெடுகச் செல்லவே அதனாலே உடல் ஈர்க்குப் போலே மெலிந்து கை வளைகள் எல்லாம் கழன்று ஒழிந்தமையும் இவ்வளவிலும் வந்து முகம் காட்டாத எம்பெருமானை கடிந்து உரைத்த வார்த்தைகளில் சில :

பொங்கோதம் சூழ்ந்த புவனியும் விண்ணுலகும்
அங்காதுஞ் சோராமே ஆள்கின்ற எம்பெருமான்

ஆண்டாள் பாடின எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் எத்தகையவன் ? ~ பொங்கும் அலைகள் சூழ்ந்த நிலமும் , விண் உலகமும் அங்கு  ஒரு குறைவுமின்றி தளர்வின்றி ஆள்கின்ற எம்பெருமான் -  செங்கோலை உடைய திருவரங்கச் செல்வனார்  - அவனை நினைத்துறுகிய ஆண்டாள் தம் பக்தி நம்மை மேலும் பக்தி நிலையை அடைய இட்டுச்செல்கிறது.

11th Aug was Adi Amavasai and day 8 of Thiruvadipura Uthsavam – on this glorious day – it should have been a grand purappadu of Andal with Sri Parthasarathi perumal – but with jeyashtibishekam complete and pavithrothsavam not having taken place, there was chinna mada veethi purappadu of Sri Andal when rain clouds were present. In the purappadu it was ‘periya thirumadal’ of Kaliyan.  Perumal waited in His mantapam for the purappadu completion – thence there was ‘exchange of garlands’ – ‘unjal’ – and rendering of Thiruvaimozhi decad 8 with Andal seated next to Perumal – a glorious darshan to behold.

Here are some photos of the purappadu (also couple of photos of yesteryears when there was purappadu of Andal with Sri Parthasarathi on Adi amavasai)

~adiyen Srinivasa dhasan.Thursday, August 9, 2018

Sri Ramanujar @ Melukote #Thirunarayanapuram 2018


திருநாரணன்தாள் காலம் பெறச் சிந்தித்துய்ம்மினோ.!

8th Aug 2018 was ‘Aadi Thiruvathirai’ ~ the thirunakshathiram of our Swami Ramanujar – here is something on our Acarya as worshipped at Melukote and some photos of that beautiful thirumeni of Swami Ramanujar at Thirunarayanapuram.In those golden days when Swami Emperumanar walked on the streets of Thiruvarangam and other Divyadesams – tens of thousands of his disciples and hundreds of Jeeyars followed him hailing “Ramanujo Vijayathe – Yathiraja Rajaha” In the words of Thiruvarangathu Amuthanar, the earthly human beings were all given the true  Knowledge by the birth of Acharyar Ramanujar and started disciples of Sriman Narayanan.
உலகோர்கள் எல்லாம் அண்ணல் இராமானுசன் வந்து தோன்றிய
அப்பொழுதே நண்ணரு ஞானம் தலைக்கொண்டு நாரணற்கு ஆயினரே.


Acarya’s movement away from Srirangam includes travel to kachmeeram, his commentary on Bodayana vrtti. Then there was a sad event .. .. .. I have posted on Sri Udayavar Vellai sarruppadi uthsavam and Sri Koorathazhwan wearing kashayam, going to raja sabha of Chola King and undergoing innumerable difficulties including losing his eyesight. 

Our Acaryar ‘Yathirajar’ traversed long way and reached  Saligrama, then to Thondanoor where he ordained King Bittideva into Srivainava path ~ he inspired the locals to building an earthern dam ‘Thonnur aeri’ also known as ‘Moti talab’ – on which banks now we see a 32 ft Ramanujar installed by Sri Yadugiri Yathiraja Jeeyar (more on this in a different post).  Acarya came to Melukote @ Thirunarayanapuram – climbed the hill of Yadusaila, discovered the idol of Thirunarayana in an anthill in Thulasi garden adjoining the champaka forest.  He also found natural source of thiruman, which we happily wear on our forehead.  By some accounts, the renovation of the famous Cheluvanarayana Temple took place in punarvasu 1099.  Sri Ramanujacharya himself conducted the worship for the first 3 days and then ordained Srirangaraja battar to follow the pancaratra method as prounded by Isvara samhita. 
Year or so later, he travelled to Delhi pursuing the mangala vigraha of Chelva Pillai who crept towards Yathiraja, when he affectionately called varai .. the decad in Thiruvaimozhi ~ ‘Oru nayakamai’ was offered by Acarya to Thirunaranan on punarvasu festival.  Of the instructions given by Swami Ramanujar to his disciples – is – ‘to construct at least a hut in the foothills of Yadusaila and stay there for a  while’.

சரித்திரம் பலப்பல சாம்ராஜ்யங்களையும், நதிகளின் தீரத்திலே நாகரகங்களையும் கண்டுள்ளது. நம் போன்ற ஸ்ரீவைணவர்களுக்கு பல்வேறு க்ஷேத்திரங்களுக்கு சென்று ஸ்ரீமன் நாராயணனை சேவித்து, கைங்கர்யங்கள் செய்து, அவன் புகழ் பாடி திளைப்பதே பேரின்பம்.  இதோ சுவாமி நம்மாழ்வார் நமக்கு அருளின நல்முத்து.  திருவாய்மொழி நான்காம் பத்து - முதல் திருவாய்மொழி.

ஒரு நாயகமாய் ஓட,உலகுடன்   ஆண்டவர்,*
கருநாய் கவர்ந்த காலர் சிதைகிய பானையர்,*
பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாம்கொள்வர்,*
திருநாரணன்தாள் காலம் பெறச் சிந்தித்து  உய்ம்மினோ.!

மனிதர்களை போற்றி பாடுபவர்கள் வயிற்றிற்காக பாட்டு எழுதுபவர்கள்.  சக்கரவர்த்தி என கூவப்பட்டாலும், மன்னர்கள் குறுநில மன்னர்களே ~ இப்பூவுலகை கூட ஒரே குடையில் ஆண்ட மன்னர்களே கிடையாது என்பது சரித்திர நிகழ்வு.  ஒவ்வொரு மூலையிலும் ஆள்பவர்கள், அவாவிடத்திற்கு மட்டுமே அரசர்கள்.  அத்தகையோர், படையெடுப்பினாலோ, பஞ்சத்தினாலோ, புரட்சியினாலோ, அல்லது இன்ன பிற காரணங்களாலோ மண் கண்டு, ஒன்றும் இல்லாத தரித்ரர்களாய்த் தடுமாறும்படியை கூட இவ்வையகம் கண்டுள்ளது.  நம் போன்றார் ' சிதைகிய பானையர்' - ஒருவர்க்கும் உபயோகப்படமாட்டாத மண் பாண்டத்தை பெரிய சொத்தாய் கொள்ளுமவர்கள்

அப்படியாயின் நாம் உய்யும் வகைதான் ஏதோ  ?  சுவாமி நம்மாழ்வார் நமக்கு காட்டுவது  : 'திருநாரணன்தாள் காலம்பெறச் சிந்தித்துய்ம்மினோ'  ~ அற்புதமான தலமான திருநாராயணபுரத்திலே எழுந்து அருளியிருக்கும், செல்வப்பிள்ளையான சம்பத்குமாரனை தொழுது நலன்  பெறுவீர்  என்பதாக -  இத்திருவாய்மொழியைத் திருநாராயணபுரத்துத் திருநாராயணப் பெருமாளுக்கு நம் ஆசார்யர் உடையவர்  ஸமர்ப்பித்ததாக ஸம்ப்ரதாயம்வல்ல பெரியோர் பகர்வர்.

In this World, there have been mighty Kings – not any who ruled the entire Universe but many lesser mortals with valour who ruled over a piece of land and were proud -  but history has it that they have fallen biting the dust – that what can lesser humans who possess broken pots as their asset dream of …. Alwar directs us to fall at the feet of Lord Sriman Narayana – Swami Emperumanar ascribed this song to Thirunaranar of Thirunarayanapuram. 

                           Our Acarya’s teachings were directed towards ‘prapatti’ (complete surrender unto Him) in total abandonment of ego.  He instituted glorious practices in management of Temple which stand a testimony to his clear thinking and pro-active planning.  It was our fortune that we had darshan of the most beautiful Sri Ramanujar at Melukote on 4th Aug 2018.  It was ‘Sri Krishna Raja mudi uthsavam’ whence Sri Chellapillai with Ubaya nachimars on His side and Sri Yadugirivalli thayar seated at His feet had purappadu.  Sri Ramanujar too accompanied them.  Here are some photos taken during that grand purappadu at Thirunarayanapuram in the afternoon.

The most striking quality of our greatest Acaryar Udayavar was his intense humanism, compassion, charity and utter contempt for caste superiority. The true ornaments of any Sri Vaishnava according to Sri Ramanujar are the qualities of mercy and kindness.

Sri Ramanujar thiruvadigale saranam
Azhwar Emperumanar Jeeyar thiruvadigale saranam

~adiyen Srinivasadhasan. 

Biblio : hearty thanks to book ‘Melukote through the ages’ ~ published by Academy of Sanskrit research.