To search this blog

Thursday, April 18, 2024

Sree Rama Navami 2024 - Hanumantha vahanam

இன்று அற்புத நாள் ~ ஜகம் புகழும் ஸ்ரீ ராமபிரான் அவதரித்த நல்நாள்.  நன்மையளிப்பவனும், இணையற்றவனும்,  தாமரைக்கண்ணனும், பூசிக்க தக்கவனுமாகிய - இராமபிரானின் அருள் பெறாதவர் - இருந்தும், என்ன செய்தும் என்ன பயன் என வினவினாராம் தியாகய்யர்.  ஸ்ரீ ராமபிரான் முடி சூட வந்தபோது, அவரை பார்த்த அயோத்தி மக்கள் :
 

‘உய்த்தது இவ்வுலகம்’ என்பார்; ‘ஊழி காண்கிற்பாய்’ என்பார்;

‘மைந்த! நீ கோடி எங்கள் வாழ்க்கை நாள் யாவும்’

 

~  “செய்ய முடியாத தவத்தை செய்து இப்படி ஒரு செம்மலைப் பெற்றெடுத்த தசரத மன்னனுக்கு என்ன கைம்மாறு செய்யப்போகிறோம்,?”   என புகழ்ந்து மகிழ்ந்தனாராம் அயோத்தி மக்கள்.

Today (17th Apr 2024)  is the holy  Sree Rama Navami – the day on which Lord Sri Ramachandra murthy, the supreme avatar was born in the blessed land of  Ayodhya.  Lord Rama descended on earth for the purpose of upholding righteousness and rewarding virtue. The Greatest of  Ithihasa purana ‘Sri Ramayanam’  is the undiluted history of the Greatest Person who descended on this Universe.. .. ..   ~ and there is also the  great character – a warrior, mightily powerful, whose body was as hard as a diamond, whose speed equalled those of fastest flying eagles, who possessed great wisdom, who could organize a group of roaming ones, who can jump hundreds of miles, yet who remained at the feet of his Master, totally committed thinking of their welfare alone – unassuming, yet capable of telling the right things at the right moment – that is Pavana Puthra Hanuman – Aanjaneya, who is called ‘siriya thiruvadi’ – bearer of Lord Rama – who carried Rama on his shoulders during the war in which the demon was killed.   As he traversed the samudra and landed at Lanka, in search of Sita Mata, he trailed destruction killing demons and devastating the property of Ravana.  Getting the news of the power of Hanuman,  Ravana ordered Rakshasas known as Kinkaras, Valmiki describes them to be 80000 – mighty, big and powerful demons. They too were killed – later as  Hanuman decided to stop the fighting and meet Ravana, he was over-powered  and taken to the courtyard of Ravana where he introduced himself thus,

 

अहं तु हनुमान्नाम मारुतस्यौरसस्सुतः । सीतायास्तु कृते तूर्णम् शतयोजनमायतम् ।

समुद्रं लङ्घयित्वैव तां दिदृक्षुरिहागतः । भ्रमता च मया दृष्टा गृहे ते जनकात्मजा ॥

அஹம் து ஹநுமாந்நாம மாருதஸ்யௌரஸஸ்ஸுத: ।

ஸீதாயாஸ்து க்ருதே தூர்ணம்

ஸதயோஜநமாயதம் । ஸமுத்ரம் லங்கயித்வைவ ॥

 

My name is Hanuman, born to the mighty Vayu.  I came here searching for Seetha matha, I hopped over 100 yojana wide ocean and as I roamed around, I saw the daughter of Janaka in your house  ..    …… ……….

கம்ப இராமாயணத்தில் - சுந்தர காண்டம் ஒரு முக்கிய அவகாசம்.  சுந்தர காண்டம் கதை அழகு; அசோகவனம் அழகு; வானரர்கள் அழகு; சுந்தர காண்டத்தில் உள்ள சொற்கள் அழகு; நல்ல பலனைக் கொடுக்கும் மந்திரங்கள் அழகு; காண்டம் முழுவதும் காணப்படும் அனுமன் அழகு. ஆஞ்சநேயருக்கு  அவர் தாயார் அஞ்சனை வைத்தப்  பெயர் சுந்தரன். அவரின் சாகசங்களை சொல்லும் படலம் என்பதாலும் இப்பெயர்.  

சுந்தர காண்டம் முதல் சர்க்கத்தின் தொடக்கம், அனுமன் மகேந்திர மலையின் மீது எறி பெரிய உருவம் எடுத்து,   உயரே எழும்பிப் பறப்பதுடன் தொடங்குகிறது. முதலில் பர்வதத்தின் மேல் எறி நின்றார், ராம நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டே இருந்தார். அவர் உருவம்  உயர தொடங்கியது.  ஆகிருதியோடு அவர் மேலெழும்பினார்,  அந்த அதிர்வில் அவரை சுற்றியுள்ள மரம் செடி கொடிகளும் கற்களும் அவருடன் எழும்பி சிறிது தூரம் அவரை வழியனுப்பவது போல மேலே அவருடன் சென்று பின் கீழே இறங்கின. ராம நாமத்தை சொல்லி அவர் உருவம் உயர்ந்தது, நாம் ராம நாமத்தைத் தொடர்ந்து ஜபித்து வந்தால் நம் பக்தி பெருகும். எப்படி அனுமான் எந்த இடரையும் ராம நாமத்தை வைத்து வெற்றி பெற்றாரோ அது போலே எந்தத் துன்பத்தையும் தைரியத்துடன் எதிர்கொள்ள, நம் மன வலிமை பெருக ராம நாமம் உதவி செய்யும்.  

அனுமன் பிறந்த பொழுதே இளஞ்சூரியனைக் கனிந்த பழம் என்று கருதி சிறிதும் அச்சம் கொள்ளாமல், அதனைப் பிடிக்கச் சென்ற வீரர்.  கம்பர் சிறு வயதில் இருந்தே அனுமானை வீரம் கொண்ட வலிமையானவனாகவே படைத்துக் காட்டுகிறார் –  அனுமனுக்கு தண்ணீர் தீ, ஆயுதம், அஸ்திரம், வியாதி போன்ற வற்றாலும் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது என்பதையும் கம்பர்,

“வெப்புறு செந்தீ நீர் விளியாளும் விளியாதீர்

செப்புறு தெய்வப் பல் படையாலும் சிதையாதீர்”

என்ற பாடல் வரிகளின் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறார்.  
அத்தகைய சிறந்த ஆஞ்சநேயர் மீது இராமர் எழுந்து அருளியிருக்க பெரிய மாட வீதி புறப்பாடு விமர்சையாக நடந்தேறியது.  அருகில் தரிசித்த அனைத்து பாக்கியசாலிகளும் - அனுமனின் திருவடி முதல், அவர்தம் திருக்கரங்களில் தாங்கிய ஸ்ரீராமனின் மலர்பாதங்களையும் தரிசித்தன்னர்.  மலர்மாலைகளால் அலங்கரிப்பட்ட பின்சேவை கண்டோர், அனுமனின் வாலில் இருந்த அழகிய மணியை கவனித்து இருப்பீர்கள்.  
Here are some photos of Sri Ramar Hanumantha vahanam at Thiruvallikkeni divyadesam this evening. 

 
adiyen Srinivasadhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
17.4.2024 Wednesday, April 17, 2024

Celebrating the birth of Sri Rama ~ Sree Rama Navami 2024: அங்கணெடு மதிள்புடைசூழ் அயோத்தி

Celebrating the birth of Sri Rama ~ Sree Rama Navami 2024

*  அங்கணெடு மதிள்புடைசூழ் அயோத்தியென்னும்  அணிநகரத்து  

        உலகு அனைத்தும் விளக்கும் சோதி* 

Today is Sree Rama Navami, the birth day of Bhagwan Sree Ramachandra Murthi.  Rāmāyaa is the first poem (Ādi Kāvya) in the world,  composed eons ago, adapted by people speaking multiple languages. It is handed down from generation to generation orally and through written versions on palm leaves. Bhagawān, ishi and self-realized Vālmeeki,  gave us  the entire life-story of Rāma, in  enchanting narrative.

 


This earth, in all its entirety and fullness has been under the care of many successful kings starting from Prajāpati. This glorious ithihasa purana  known as Rāmāyaa emerged from the descendants of the dynasty of great king Ikshwāku.  The mighty King Dasaratha conducted yagna for begetting progeny.  Six seasons after completion of the Yajña, on the  twelfth month after completion, on the ninth day of the Caitra month, when the five planets were in high position, as the Moon and Bihaspati were rising along with the star (Punarvasu) that was presided over by Aditi in the Karkātaka Lagna, Kousalyā gave birth to a son by name Rāma, who would enhance the stature and reputation of the Ikshwāku dynasty, with auspicious features, boding splendid fortunes, endowed with half as many aspects, qualities and powers of  Emperuman Sriman Narayana.

 

பண்ணையும் ஆயமும், திரளும் பாங்கரும்,

கண் அகன் திருநகர் களிப்புக் கைம்மிகுந்து,

எண்ணெயும், களபமும், இழுதும், நானமும்,

சுண்ணமும், தூவினார் - வீதிதோறுமே. 

நற்பண்புகள் அனைத்துக்கும் சிகரம் ஸ்ரீராமபிரான்.  அற்புதமான நகரம் திரு அயோத்தி.  தசரத சக்ரவர்த்திக்கு இக்ஷ்வாகு குலத்தனமாம் இராமனும் இலக்குவண பரத சத்ருக்கணனும் பிறந்த  செய்தியை அரசவை காவலர்கள்  யானைமீதேறி முரசறைந்து அறிவித்தனர்.  மக்கள் அளக்கமுடியாத இன்பம் கொண்டனர். 
जगुः कलं च गन्धर्वा  ननृतुश्चाप्सरोगणाः ।
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खाच्च्युता ।
उत्सवश्च महानासीत् अयोध्यायां जनाकुलः ।
रथ्याश्च जनसम्बाधा नटनर्तकसङ्कुलाः ।
गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथाऽपरैः ॥

Sage Valmiki in his Ramakavya describes the moment of birth as :  at that  moment, Gandharvas sang melodiously, Apsaras danced with joy, celestial drums were sounded, flowers showered from the sky. Ayōdhyā became festive with people moving all around. Major pathways were clogged with boisterous crowds entertained by singers, musicians, dancers, actors and the like.  After eleven days passed, Vasishha performed the naming ceremony for the new borns with delight.

He named the great eldest son as Rāma, the son of Kaikēyee as Bharata and the sons of Sumitrā as Lakshmaa and atrughna.  All of them learned the Vēdas and became knowledgeable in all subjects. They were endowed with all the desirable qualities. They learned to share with everyone and care about everybody.  Those tigers among men were earnestly and equally interested in the study of Vēdas and in learning the skill of archery and in seeking and following the guidance of their parents.

பெண்கள் கூட்டத்திலும்,  ஆண்கள்  கூட்டத்திலும்    இடமகன்ற அந்த அழகிய அயோத்தி மாநகரத்திலே, களிப்பு உவகை உற்று,  மகிழ்ச்சி மேலிட்டு - ; எண்ணெயும் கலவைச்  சாந்து, வெண்ணெய்  புனுகு   வகைகளையும்;  பரிமளப் பொடி வகைகளையும்;  மக்கள் ஆனந்தத்தில் ஒவ்வொரு வீதியிலும் தூவினார்கள்.  இராஜ்யத்துக்கு அழகு வாரிசுகள்   பிறந்த   மகிழ்ச்சியால்   வீதிதோறும் மக்கள் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டாடினர்.  ‘’எண்ணெய்  சுண்ணம் எதிரெதிர்  தூவிட’’  என பெரியாழ்வார் இதனை விவரிக்கிறார்.  . Today (17th Apr 2024)  is the holy day of Sree Rama Navami – the day on which Lord Sri Ramachandramurthy,  the supreme avatar of Maryada Purush  was born in the blessed land of Ayodhya.  Lord Rama descended on earth for the purpose of upholding righteousness and rewarding virtue. 

There is only one by name Sri Rama, born in the lineage of Ikshwaku.  He is totally balanced, one in complete control of His words, thoughts and deeds; a man of great valour ~ a person of steadfast character and radiant countenance – Lord Sree Rama

The Greatest of Ithihasa purana ‘Sri Ramayanam’  is the undiluted history of the Greatest Person who descended on this Universe, on the banks of river Sarayu, in a prosperous country called ‘Koshala’.  In the immortal Ramayana, there are learning of life ….. For the Universe, Sri Rama and Sita are the Ideal persons.  Sri Rama is all pervading principle of Truth, character, steadfastness, sincerity, valour, skill, correctness, just, compassionate, righteous and more.    

On the day of Sri Rama Navami, there will the purappadu of Sri Rama in Hanumantha vahanam later in the evening.  Mere chanting of His name [Sri Rama Namam] will bring us all good things and prosperity.  

श्री राम राम  रामेति रमे रामे मनोरमे ।

सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 

                                   Meditate again and again the divine name of Rama  - mind gets absorbed in the divine consciousness of Rama, it is transcendental and is capable of relieving all evils, giving us all prosperity. 
Uthsavam for the Maryada Purush ~ Emperor of Kosala Kingdom is now on  at Thiruvallikkeni and other divyadesams.  Today evening there would be grand Hanumantha vahana purappadu

 
~adiyen Srinivasadhasan.
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
17.4.2024
 

  

Tuesday, April 16, 2024

beautiful kolam by Janaki

திருவல்லிக்கேணியில் தினமும்  ஒரு கொண்டாட்டம் - பெருமாள் எழுந்தருளும் வீதிகளில் அழகு கோலங்கள் மிளிரும். திருவல்லிக்கேணி மகளிர் பலர் மிக அழகாக கோலங்கள் வரைந்து எம்பெருமானுக்கு அர்பணிக்கின்றனர்.  சில மாந்தர்களும் மிக அழகாக வரைய வல்லார்கள்.  இன்று ஸ்ரீராமபிரானின் திருத்தேர் புறப்பாட்டின் போது பல கோலங்கள் கண்ணை கவர்ந்தன.  இந்த கோலம் எப்படி உள்ளது?  சில மாதங்கள் முன்னர் திருமதி அரவிந்தா கிருஷ்ணா வரைந்ததை எடுத்த புகைப்படம். இன்று கண்ட கோலம் ஒன்று இதை விட சிறப்பாக மனதை கவர்ந்தது.  வரைவாளர் :  செல்வி ஜானகி என்கிற கோதா.  தமிழ் மூதாட்டி ஒளவையாரைப் பார்த்து முருகபெருமாள் , ‘ஒளவையே உமது அமுதத் தமிழைக் கேட்கவும் சில ஐயங்களுக்குத் தெளிவு பெறவுமே நான் வந்தேன். எனது ஐயங்களைத் தங்கள் அன்பு மொழியால் போக்குங்கள்’ என வினவின கதை அறிவீர்கள் !! 

‘முருகா! நீ அறியாதது எதுவும் உண்டா? நீ சாமிநாதனாக இருந்து உன் தந்தைக்கே மந்திரம் சொன்னவன் அப்பா! உனது ஐயத்தைப் போக்கும் பெருமை என் தமிழுக்குக் கிடைக்கட்டும்’ என்றார் ஒளவையார். அப்போது முருகன் கொடியது, இனியது, பெரியது, அரியது எவை என்று கேட்டான்.  

அவ்வையார் சொன்ன அற்புத பதில்கள். இந்த உலகில் மிகவும் இனிமையானது எது என்றால், தனிமையில் இருப்பதுதான். அதைவிட இனிமையானது இறைவனை வணங்குவது.  இறைவனை வணங்குவதை விட அறிவு உடையவர்களைச் சேர்ந்து வாழ்வது இனிமையானது. அதைவிட இனிமையானது கனவிலும் நனவிலும் அறிவு உடையவர்களைப் பார்த்துக் கொண்டு இருப்பது ஆகும். 

முருகன் சிறப்பான கோலம் எது?  என்று கேட்டு இருந்தால் தமிழ் மூதாட்டி  பதில் சொல்ல கஷ்டப்பட்டு இருப்பாள். இந்த கோலம் போட தேரோடும் வீதியில், மாடுகள் சுற்றி வர, வாகனங்கள் அலற, பெரும் பிரயத்யனத்துடன் - கர்மமே கண்ணாக வரைந்த செல்வி கோதா என்கிற ஜானகிக்கு மூன்றரை வயதுதான். அழகு ! செல்ல குழந்தைக்கு ஆசீர்வாதங்கள் பெற்றோர் திருமதி விஜயலக்ஷ்மி, திரு பெரியன் ஜெகந்நாதன் இருவருக்கும்  வாழ்த்துக்கள்.  

 
அடியேன் ஸ்ரீனிவாசதாசன்
மாமண்டூர் வீரவல்லி ஸ்ரீனிவாசன் சம்பத்குமார்
16.4.2024 

Anna Nadai 2024

 

அன்னம் (ஓதிமம்) நடப்பதைப் பார்த்து மனத்தில் சீதையின் நடையோடு ஒப்பிட்டு ராமன் ஒரு  புன்முறுவல் செய்தானாம்.

 


Thiruvallikkeni Sree Ramapiran Hamsa vahanam thirumbukal 2024

Sree Ramar Hamsa vahanam 7 - 2024 : போதகம் நடப்ப நோக்கி, புதியது ஓர் முறுவல் பூத்தாள்

ஓதிமம்  என்ற வார்தைதனை கேள்வியுற்று இருக்கிறீர்களா ??    இந்த பெயர்ச் சொல்லுக்கு, அன்னம் (பறவை); மலை, கவரிமா, புளிய மரம் என பல்வேறு அர்த்தங்கள் உண்டு.  அன்னப் பறவை என்றதும் நாம் படித்த புராணங்கள் மற்றும் இலக்கியங்கள் மூலமாக நம் நினைவுக்கு வரும் முக்கியமான செய்திகள் :  ஒன்று அது பாலையும் தண்ணீரையும் கலந்து வைத்தாலும் தண்ணீரை விட்டுவிட்டுப் பாலை மட்டும் அருந்தும் ஆற்றல் உடையது என்பது;  இன்னொன்று அதன் நடையழகு.  உலகம் என்ற தண்ணீரோடு கலந்திருக்கும் இறைச் சக்தி என்ற பாலைப் பிரித்தறியத் தெரிந்தவர்கள் மாபெரும் ஞானிகள், அதனால்தான் பெரும் ஞானிகளைப் பரம ஹம்சர் என அழைக்கும் வழக்கம் இருந்துள்ளது. பூமியில் நடக்கவும், வானத்தில் பறக்கவும், தண்ணீரில் நீந்தவும் கூடிய அன்னப்பறவைகள் குறித்து, இந்தியப் புராணங்கள் தவிர கிரேக்கப் புராணங்களிலும், ஐரிஷ் புராணக் கதைகளிலும் குறிப்புகள் உள்ளன.   

Sanskrit literature’s most resonant bird image perhaps is “Hamsa’ – a bird that  can separate milk and water.  The hamsa is used as a reference in poetry for anyone that has the discrimination or purity.   The Isavasya states that Brahman who has created this prapancham and pervades it is seated in the hearts of all beings out of His unlimited greatness and compassion.   The reference to the bird ‘hamsa,’   is perhaps symbolic of the high degree of viveka or discrimination that characterises a jnani. In this supreme yogic state, a realised soul is never confused about the real and the unreal. He transcends all misunderstanding and is freed from worldly bonds and obligations, has no likes or dislikes, has no needs and is steeped in God realisation.  


For us life is simple – surrender to Sriman Narayana – lockdown and being at home presented ample opportunities to be with near and dears, do what one likes, read our religious scriptures and devote time for Emperuman.  In the city of Ayodhya, all celebrated when  4 Princes were born at the same time to King Dasaratha.  Among all of them, Rāma stood out with his supreme radiance and true valour. He endeared himself to everyone like a spotless moon. Being radiant like the Sun and endearing like the Moon is a rare combination.  Sage Valmiki says : -  

तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः ।

தேஷாமபி மஹாதேஜா ராம: ஸத்யபராக்ரம: ॥

இஷ்ட: ஸர்வஸ்ய லோகஸ்ய ஸஸாங்க இவ நிர்மல: । 

The Moon is so pleasing to everyone, in spite of spots and smears on his face. Imagine how nice and more pleasing the Moon would be, sans those spots and smears? That is what Rāma was, to beholders. 

Sree Rama is often referred as ‘son of Kausalya’ .. signifying not only His mother Kousayla, but also the kingdom of Kosala and also would refer to his virtues.  Sri Rama is praised for His valour and expertise in archery …. and the bow has another mighty reference too……… Sage Vishwamitra takes to the Mithila Kingdom,  where he breaks the Siva dhanush for marrying Sita devi.   Atop Hamsa Vahanam, Sree Rama even when  holding armoury of  bow and arrow exhibited compassion and serenity for His devotees. 

Swans are birds of the family Anatidae within the genus Cygnus.  The swans' closest relatives include the geese and ducks.  There are six living and many extinct species of swan; in addition, there is a species known as the coscoroba swan which is no longer considered one of the true swans.  The hamsa  is an aquatic migratory bird,  referred to in ancient Sanskrit texts which various scholars have interpreted as being based on the goose, the swan,  or even the flamingo.   Bird Hamsa is the vahana of Brahma, Gayatri, Saraswati, and Vishvakarma.  

Jean Vogel, in 1952, questioned if hamsa is indeed a swan, as  Dutch ornithologists George Junge and E.D. van Oort he consulted, swans were rare in modern India while bar-headed geese (Anser indicus) were common. According to Vogel, Western and Indian scholars may have preferred translating hamsa from Sanskrit to swan as the indigenous goose appears plump while the swan (and, Vogel adds, the flamingo) appears more graceful.   However, some Ornithologists have criticized Vogel's view as being over-reliant on artistic representations from south India and Sri Lanka, where the white swan is rare.  American ornithologist Paul Johnsgard, in 2010, stated that mute swans (Cygnus Olor) do migrate to the northwestern Himalayan region of India every winter, migrating some 1000 miles each way.   The mute swan (Cygnus olor) is a species of swan and a member of the waterfowl family Anatidae. It is native to much of Eurosiberia, and (as a rare winter visitor) the far north of Africa.  The name 'mute' derives from it being less vocal than other swan species.  Measuring 125 to 170 cm (49 to 67 in) in length, this large swan is wholly white in plumage with an orange beak bordered with black.  It is recognisable by its pronounced knob atop the beak, which is larger in males. 

கவிச்சக்கரவர்த்தி  கம்பர் தம் காவியத்தில், அன்னத்தை மையப்படுத்தி ஓர் அருமையான ருசியான காட்சியை உவமையாக கூறுகிறார். 

ஓதிமம் ஒதுங்க, கண்ட உத்தமன், உழையள் ஆகும்

சீதை தன் நடையை நோக்கி, சிறியது ஓர் முறுவல் செய்தான்;

மாது அவள் தானும், ஆண்டு வந்து, நீர் உண்டு, மீளும்

போதகம் நடப்ப நோக்கி, புதியது ஓர் முறுவல் பூத்தாள்.  

அன்னம் (ஓதிமம்) நடப்பதைப் பார்த்து மனத்தில் சீதையின் நடையோடு ஒப்பிட்டு ராமன் ஒரு  புன்முறுவல் செய்தானாம். சீதை ஆண் யானை (போதகம்) நடப்பதைப் பார்த்து ராமபிரானின் கம்பீரமான நடையை நினைத்துத் தானும் புதிதாய் ஒரு முறுவல் பூத்தாளாம்.   (சீதையின் நடைக்கு அன்னம் தோற்றது,  இராமன் நடைக்கு ஆண்யானை தோற்றது).  

The grand Sree Navami Uthsavam gives us opportunity to recreate the celebrations of the birth of Maryadha Purush Sree Rama.  Today on 15.4.2024,  it was day 7 and Sri Rama had purappadu astride ‘Hamsa vahanam’.    Here are some photos taken during the purappadu whence ‘siriya Thirumadal’ and ‘Periya thirumadal’ were  rendered.  

adiyen Srinivasadhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
repeat of my post of 2022 with newer photos of 15.4.2024. 


Monday, April 15, 2024

Sree Rama - day 6 2024 : आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः ॥

 

महोरस्को महेष्वासो;  गूढजत्रुररिन्दमः ।

आजानुबाहुः सुशिराः   सुललाटः सुविक्रमः ॥

His chest is mighty. His bow is magnificent. Thick muscles cover his shoulder blades.  He keeps his detractors under tight control. His long hands stretch to his knees. His head is imposing and his forehead is lofty. His gait is majestic.Description of  Sree Ramachandra Murthi by Valmiki in Ramayana – Sree Ramar day 6 purappadu at Thiruvallikkeni

14.4.2o24

Attractive linear drawing of a kid - Thiruvallikkeni devotion

உங்கள் திறமை என்ன !  - தரையில் மாவு கொண்டு அழகாக கோடுகள் வரைய இயலுமா !

 


கோடுகள்  - வடிவவியலில் கோடு (அல்லது நேர்கோடு) (Line) என்பது கணக்கிடமுடியாத அளவுக்கு (தோராயமாக முடிவிலிக்குச் சமமாக) மிகச் சன்னமானதும் மிக நீளமானதுமான ஒரு வடிவவியல் உருவம்.  அதாவது நீளமானதும் நேரானதுமான வளைகோடு, நேர் கோடு ஆகும். ஒரு நேர்கோட்டை வரையறுக்க இரண்டு புள்ளிகள் தேவை. அந்த இரண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையேயான குறைந்த பட்ச தூரத்தின் பாதையில் நேர்கோடு அமையும். இரு கோடுகள் அதிக பட்சம் ஒரு புள்ளியில் தான் வெட்டி கொள்ள முடியும். இரு தளங்கள் அதிக பட்சம் ஒரு நேர்கோட்டில் தான் வெட்டி கொள்ள முடியும் 

A is a  a straight set of points that extend in opposite directions. It has no ends in both directions (infinite); it has no thickness; it is one-dimensional.  In Geometry, a straight line, usually abbreviated line, is an infinitely long object with no width, depth, or curvature, an idealization of such physical objects as a straightedge, a taut string, or a ray of light. Lines are spaces of dimension one, which may be embedded in spaces of dimension two, three, or higher. The word line may also refer, in everyday life, to a line segment, which is a part of a line delimited by two points (its endpoints). 

The adjective ‘Linear’ means :  arranged in or extending along a straight or nearly straight line.  Lines are used in a particular way to create depth and perspective on a flat surface to portray a three-dimensional scene. 

In Mathematics, a linear equation is an equation that may be put in the form   where there are variables (or unknowns), and the coefficients, which are often real numbers. The coefficients may be considered as parameters of the equation and may be arbitrary expressions, provided they do not contain any of the variables.  Linear programming (LP), also called linear optimization, is a method to achieve the best outcome (such as maximum profit or lowest cost) in a mathematical model whose requirements and objective are represented by linear relationships.  Well, no post on Maths or Science but on kolam. 

இப்படி கோடுகளையோ அல்லது புள்ளிகளையோ அழகாக ஒருங்கிணைத்து கோலங்கள் வரைவார்கள். திருவல்லிக்கேணி மற்றும் ஏனைய திருத்தலங்களில் எம்பெருமான் திருவீதி புறப்பாடு கண்டருள்வார்.  அவ்வமயம் பக்தர்கள் அவரவர் வீடுகளின் முன்னர் நீர் தெளித்து சுத்தம் செய்து அழகாக மாக்கோலங்கள் இட்டு பெருமாளை வரவேற்பார்கள். 

கோலம் வீட்டு முகப்பின் அழகினை அதிகரிக்கச்செய்யும் ஒரு எளிய உத்தி. தினமும் வகை வகையான கோலம் போடுதல் இந்த அழகினை இன்னும் மேம்படுத்தும்.இந்தியாவின் பல்வேறு மக்களை ஒன்றினைக்கும் பல விஷயங்களில் கோலமும் ஒன்று.  பழக்கம் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் உள்ளது.  கோலம் என்பது வெறும் பார்த்து ரசிக்க கூடிய கோடுகள் அல்ல ஒவ்வொரு கோலத்திற்குள்ளும் ஆயிரமாயிரம் அர்த்தங்கள் மறைந்து கிடக்கிறது. 

திருவல்லிக்கேணியின் பெருமைகளில்  ஒன்று பக்தர்கள் தம் அர்ப்பணிப்பு.  இந்த சின்ன குழந்தை,  தான் கோலம் போட்டே தீருவேன் என செல்லமாக அடம் பிடித்து ஸ்ரீராமர் புறப்பாட்டின் போது இட்ட மிக அழகிய தீற்றல்கள் இங்கே.

 

பொலிக, பொலிக, பொலிக !  - இத்தகைய குழந்தைகளும் அவர்தம் பெற்றோர்களும்.

 
adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
15.4.2024.