To search this blog

Thursday, January 16, 2020

Iyarpa sarrumurai 2020 : இயற்பா சாற்றுமுறை


 Iyarpa sarrumurai  2020 :   இயற்பா சாற்றுமுறை

வினையார் தரமுயலும் வெம்மையை   அஞ்சி,
தினையாம் சிறிதளவும் செல்ல - நினையாது
வாசகத்தால் ஏத்தினேன் வானோர் தொழுதிறைஞ்சும்,
நாயகத்தான் பொன்னடிக்கள் நான்.

கொடிய பாவங்கள் நிறைந்த இப்பூவுலகில்,  நமக்கு தீவினைகள் உண்டு பண்ண நினைக்கிற கொடிய துன்பங்களுக்கு அஞ்சி தினையளவு சிறிய அற்ப காலமும், நான் பரமபதத்திலே நித்யஸூரிகள் என்றென்றும்  தொழுது வணங்கும் பெருமை வாய்ந்த எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணனின் திருவடிகளை மனது உவக்கும்  சொற்களாலே துதிக்கின்றேன், அடியேன் அவற்றை தவிர திணைப்பொழுதும் வீணாகக் கழிய விரும்பமாட்டேன் என்கிறார் நம்மாழ்வார். In this earthly World giving more than ample sphere for sins and sins  - any act could lead to that sinful path, adding more harm.  Nammalwar says that he can only think of that Lord worshipped at Paramapadam by celestials whom he would like to praise with choicest words string neatly as garland in his poem without swerving weebit away from the chosen path of devotion. 

I have been posting details and photos of ‘Adhyayana Uthsavam’  comprising of Pagal Pathu, Vaikunda Ekadasi, Irapathu, culminating with Iyarpa Sarrumurai – during this great Uthsavam, “Naalayira Divaprabandham’ is rendered entirely. During Pagal pathu, it is the 1st and 2nd Aayiram pasurams including : Periyalwar Thirumozhi, Thiruppavai, Nachiyar Thirumozhi, Perumal Thirumozhi, Thiruchanda Vrutham, Thirumaalai, Thirupalliyezuchi, Amalalathipiraan, Kanninum Chiru thambu, Thirumozhi, Thirukurunthandagam, ThiruNedumthandagam are recited in the  afternoons.

The Irapathu is hailed as ‘Thiruvaimozhi Thirunaal’ when after the purappadu, daily one hundred from Thiruvaimozhi  are rendered everyday.   On day 10, it is the last canto ‘Patham Pathu’ of Swami Nammalwar, which speaks of ‘entering Vaikundam’ by all ‘vaikuntham puguvathu mannavar vithiye’ in the pasuram of  Nammalwar.  


The day after the culmination of Irapathu,  comes “Iyarpa Sarrumurai” when all pasurams of Iyarpa are being rendered.  Today, 16th Jan 2020,  it was the Iyarpa sarrumurai at Thiruvallikkeni and all other divyadesams.  At the Thiruvaimozhi Mandapam, there was the grand golu of all Azhwargal and Acharyas and in the centre was Lord Parthasarathi.  Divyaprabandha goshti started around 0500 pm  ~ the pasurams forming part of the Moondravathu Aayiram, known as Iyarpa : Muthal Thiruvanthathi,   Irandam Thiruvanthathi, Moonram Thiruvanthathi, Nanmugan Thiruvanthathi, Thiruvirutham, Thiruvasiriyam, Periya Thiruvanthathi, Thiruvezhuk koorrirukkai, Siriya Thirumadal, Periya Thirumadal and Iramanuja Noorranthathi [also known as Prabanna Gayathri] of Thiruvarangathu Amuthanar were all rendered.

Here are some photos taken at abhimana sthalam of Mylai Sri Madhava Perumal Thirukovil, situate nearer Peyalwar avathara sthalam.

~ adiyen Srinivasa dhasan.
16th Jan 2020.


Irapathu day 10 - 2020 ~ – Nammalwar Thiruvadi Thozhal. 'கெடுமிடராயவெல்லாம் கேசவா'


இராப்பத்து சாற்றுமுறை : சுவாமி நம்மாழ்வார்  திருவடி தொழுதல்
Irapathu day 10 ~ Sarrumurai – Nammalwar Thiruvadi Thozhal. 
Today,  15th Jan 2020  marked the culmination of Irapathu Uthsavam. The latter part of Adhyayana Uthsavam – ‘Irapathu’  sarrumurai was performed today.  This grand fete is performed for Swami Nammalwar and the 10th day is very significant for the “Thiruvadi Thozhuthal”.   Today it is a bonanza : Irapathu Sarrumurai,  Sankranthi, Oorkola uthsavam & Thiruvadi thozhal.

On all the days of Irapathu there was purappadu in the evening – and it is Swami Manavala Mamunigal’s ‘Upadesa Rathinamalai’ in the  goshti… On Sarrumurai day, Swami Nammazhwar could be worshipped in his Thirumeni without kavacham. Today being the next day after Bhogi Thirukalyanam of divyathampathigal, Godadevi Sri Andal too accompanied Sri Parthasarathi.  After thiruveedhi purappadu,  inside the Temple in the famed ‘Thiruvadi Thozhal; Swami Nammazhwar’s entry  of Mokshapuri after a great life on this earth   – as he himself sung வைகுந்தம் புகுவது மண்ணவர்   விதியே’ [vaikuntham puguvathu mannavar vithiye’] is enacted.Swami Nammalwar’s Thiruvaimozhi is of vedic excellence, elucidating the desire of Jiva in attaining the Supreme Lord.  Alwar has given us thousands of sweetest hymns in Tamil with which we can forever engage in praising the glory of Lord – and in case, you nurse any doubt of the sins, troubles, of death, illness and more – the solution is too simple !  :    all our ills, obstacles, fears, sins will simply vanish upon uttering the name Kesava.  The wicked Yama’s messengers will not dare to come near and all troubles will go away for those of us, who utter Kesava, go and prostrate before that Lord at Thiruvananthapuram who reclines on the serpent capable of spitting venom.  Think, utter, chant, tell loudly – “Kesava”  all the time.  

ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த 'திருவாய்மொழியைகேட்பதற்காகவே ஏற்படுத்தப்பட்ட உத்சவம் அத்யாயன உத்சவம்.  எம்பெருமானின் பரிபூர்ண அருளை பெற்ற நம்மாழ்வார் 'திருவடி தொழுதல்என  திருநாட்டுக்கு சென்று அலங்கரித்துமண்ணவர் விண்ணப்பிக்க நமக்கு திருப்பி தந்து அருளப்பட்டவர்.   அவர் நமக்கு வழங்கும் எளிய அறிவுரை இதோ :

கெடுமிட ராயவெல்லாம் கேசவா வென்ன நாளும்
கொடுவினை செய்யும்கூற்றின் தமர்களும் குறுககில்லார்
விடமுடை யரவில்பள்ளி விரும்பினான் சுரும்பலற்றும்
தடமுடை வயல் அனந்தபுரநகர்   புகுதுமின்றே.கொடிய இடரென்று பேர் பெற்றவையெயல்லாம்கேசவா வென்று மூன்றெழுத்தைச் சொன்ன வளவிலே கெடும்  கொடுவினைகளை தரும் யமனை சேர்ந்தவர்கள் பக்கலில் கூட நெருங்க மாட்டார்அழகான வயல்கள் சூழ்ந்த திருவனந்தபுரத்திலே தானாகவே விரும்பிகொடிய நச்சை உடைய அரவத்தை மேல் துயில் கொண்டருளும் பெருமானை  கேசவா என்று கூவி,  அத்  திருப்பதியிலே சென்று புகுந்தால் போதும்.


…and one cannot miss the Sublime beauty of Sri Parthasarathi oozing exceptional kindness in delicately made floral arrangement including the decorative crown made of choicest flowers and the dazzling ornamanents.  By His side was Godadevi Andal granting us all the boons.  Blessed are those who could have darshan of Him in any form.

adiyen Srinivasadhasan. [Mamandur Veeravalli Srinivasa Sampathkumar]
15th Jan 2020 ~ Pongal (Makara Sankranthi)day.


Monday, January 13, 2020

Sri Andal Neeratta Uthsavam @ Thiruvallikkeni 8 - 2020


In the month of Margazhi, occurs  the Nine day festival for Andal known as Neeratta Uthsavam.  Daily morning there will be veedhi purappadu of Andal signifying her preparation for the neerattam.  After the purappadu, Andal will have ‘Thirumanjanam’ at the Neeratta mandapam which is just opposite to the Thiruther.  Sri Parthasarathi Perumal too visits this mantap immediately after the ‘theppam’[float] festival day. Today 13.1.2020  is day 8 of Andal Neeratta Uthsavam.


Thiruppavai is the garland of 30 songs of faultless Sangam Tamil about  how the beautiful Moon like bejewelled maidens sang in praise of the Lord begetting boons – sung by Sri Andal, the daughter of Pattar Piran.  Those who sing these verses of Thiruppavai are bound to be joyous finding the eternal bliss as granted by Lord Sriman Narayana, the mighty and gracious Lord.

கோதைப்பிராட்டியின் திருப்பாவை ஒரு அற்புத காவியம்.  முப்பது பாடல்களுமே எம்பெருமானை மட்டுமே விளித்து, அவனது குணாதிசயங்களை அதிசயித்து, தோழியர்களை அதிகாலை துயில் எழுந்து, நன்னீராடி - அவனை அடைய உபாயங்களை சொல்லும் வைர வரிகள்.  

இன்று [13.1.2020] ஆண்டாள் நீராட்ட உத்சவத்தில் எட்டாம் நாள் -காலை ஸ்ரீஆண்டாள் புறப்பாடு.  திருப்பாவையிலே 29வது பாசுரம்: ** சிற்றஞ் சிறுகாலே, வந்து உன்னைச் சேவித்து .. ..  **  ஆண்டாள் தம்முடைய தோழிமார்களை எழுப்பி பறை போன்றவற்றை பேணி, கண்ணனிடத்திலே பேறுகொள்கிறார்.  மற்றைய பாசுரங்களுக்கு மகுடம் போன்றது இப்பாசுரம்.  ஆண்டாள் ஸ்ரீமன் நாராயணனிடத்திலே வேண்டியது உறவு அல்ல - ஏழேழு ஜென்மங்களிலும் பிரிக்க முடியாத உற்றதோர் உறவு.  குற்றேவல்? குறு + ஏவல் = சின்னச் சின்ன வேலை!  எம்பெருமானிடத்திலே செய்யும் சிறிய கைங்கர்யங்கள் ! ~ அல்லாமல் அவனிடத்தில் நாமாட்பட்டு  செய்யும் அந்தரங்க கைங்கர்யங்கள் தாமே !!


Today is day 8 of Andal Neeratta Uthsavam - 29th pasuram  of Thiruvappavai is ‘Sirram sirugale’.  In tradition, a Srivaishnava should  chant all the 30 verses of Thiruppavai daily, if not possible,  chant this 29th  verse considered to be the quintessence, if even that is not possible one need to at least remember that Andal sung 30 verses and our preceptors dwelled in the meanings of this divine work every day.


சிற்றஞ் சிறு காலே, வந்து உன்னைச் சேவித்து * உன்
பொற்றாமரை அடியே போற்றும் பொருள் கேளாய்!
பெற்றம் மேய்த்து உண்ணும் குலத்தில் பிறந்து *  நீ,
குற்றேவல்  எங்களைக் கொள்ளாமல் போகாது!

இற்றைப் பறை கொள்வான் அன்று காண் * கோவிந்தா,
எற்றைக்கும், ஏழேழ்  பிறவிக்கும், உன் தன்னோடு
உற்றோமேயாவோம்! உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்!
மற்றை நங்காமங்கள்  மாற்றேலோரெம்பாவாய்!

Another beautiful verse immersed in bakthi and attachment to Krishna.   Here  Godā  devi declares emphatically that the purpose of all the observance detailed thus far  is not the mere objects but totally committed eternal love and service to Kṛṣṇa alone. The jīva is dependent upon Krsna  for its existence and its goal is to serve and live for His pleasure alone. The elders of Vrindāvan wanted the maidens to perform the vow for rains and for their getting good husbands, but the maidens lost themselves totally in affection to Emperuman renouncing everything else.    The material goal metamorphasised  in to a transcendental desire of  love and to serve Kṛṣṇa. They have even rejected the concept of heaven and actually desire to take more births in order to serve and love Him.  This is the crowning stanza of the entire prabandham and contains the quintessence of Visiṣṭhādvaita Philosophy – of serving Him and surrendering unto Him.   

(ettraikkum ēzhēzh piavikkum undannōu uttrōmē yāvōm unakkē nām āt ceyvōm) [எற்றைக்கும், ஏழேழ்  பிறவிக்கும், உன் தன்னோடு உற்றோமேயாவோம்! உனக்கே நாம் ஆட்செய்வோம்].   When Bagwan Lord Sri Kṛṣṇa said: — "I have now understood that You desire to serve me this day alone;  those damsels of Thiruvayarpadi responded stating  — “No, not to-day only! But for ever more and for all births to come, we shall not only do service to You and only You, but also will remain related to You.”   The Lord takes innumerable incarnations,  the gopikas aspire to take birth every time with Him to render eternal service;  and  that service is not for pleasure of self but only for pleasure of thyself ; bringing joy to Kṛṣṇa.

Here are some photos taken this morning.

~adiyen Srinivasadhasan.
13.1.2020
Thursday, January 9, 2020

Thiruvallikkeni - Iraapathu Uthsavam 4 – 2020


Thiruvallikkeni - Iraapathu Uthsavam 4 – 2020 
திருவல்லிக்கேணி இராப்பத்து  உத்சவம் 4

இன்று 09.01.2020 - இராப்பத்து  உத்சவத்தில் நான்காம் நாள்.  வீதி புறப்பாட்டில் ஆசார்யரின் உபதேச இரத்தினமாலையும், திருக்கோவில் உள்ளே திருவாய்மொழி நான்காம் பத்தும் சேவிக்கப் பெறுகின்றன.   ஸகலஜகத்காரணபூதனான ஸர்வேச்வரன் திருநகரியிலே எளியனாய்க் காட்சி தந்தருளா நிற்க, வேறுதெய்வத்தைத் தேடியோடுகிறீர்களே! இது என்ன அறிவு கேடு! என்று வெறுக்கிறார் - சுவாமி நம்மாழ்வார்.

The festivity of Irapathu is on and devotees are having a feast of darshan.  Daily in the evening, there is the Thiruveethi purappadu of Lord Parthasarathi with Swami Nammazhwar.   Everyday,  at around 0545 pm, Sri Parthasarathi  Perumal reaches the Paramapada vasal, where Nammalwar waits for the doors to open and have darshan of Lord coming through the entrance. 
ஆழ்வார் திருநகரியென வழங்கப்படும்  திருக்குருகூர் நவ திருப்பதிகளில் ஒன்று.  ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் அவதாரஸ்தலம்.  தல அதிபதியான ஆதிபிரானை அடையும்படி ஆழ்வார் நமக்கு அளிக்கும் அற்புத அறிவுரை :


ஒன்றுந் தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும் யாதுமில்லா*
அன்று, நான்முகன் தன்னொடு தேவருலகோடு உயிர்படைத்தான்,*
குன்றம் போல்  மணிமாடம் நீடு திருக்குருகூரதனுள்,
நின்ற ஆதிப்பிரான்  நிற்க,  மற்றைத் தெய்வம் நாடுதிரே !!!.

At a period when there was none else -  any God, Devas, earthly humans, other living 0rganisms, and nothing existed – Sriman Narayana, created Brahma and with him the other Gods, Devas, Worlds, all living things.  When that supreme Lord stands as Aathippiran  at Thirukkurugur where jewelled houses rise like mountains;  is there is sense or need to think of any other God as savior ?  - asks Nammalwar.வானத்திலே வலம் வரும் தேவர்களும், அவர்களுக்கிருப்பிடமான உலகங்களும். மனிதமுதலிய உயிர் பிராணிகளும், மற்றுமுள்ள அனைத்தும், சிறிதுமில்லாத அந்த 
ஊழிக்காலத்திலே, நான்முகனையும், தேவர்களையும்,  உலகங்களையும், அவ்வுலகில் உள்ள உயிரினங்களையும் படைத்தவனும், வேத சாஸ்த்ரங்களில் நிலைத்திருப்பவனும் ன ஆதிநாதனென்றும் எம்பெருமான், மலைபோன்ற திருமாளிகைகள் உயர்ந்திருக்க பெற்ற திருகுருகூர் திருநகரியிலே காட்சிதந்து கொண்டிருக்கும் போது, வேறு தெய்வங்களை தேடியோடும் மானிடர்களை நினைத்து எப்படி கவலை கொள்வது ?  அவர்களை எப்படி திருத்துவது ?? - என கவலை கொள்கிறார் சுவாமி நம்மாழ்வார். 

After the periya maada veethi purappadu whence ‘Upadesa Rathinamalai’  of Acharyar Sri Manavala Maamunigal is recited by the Divyaprabandha goshti.  After completion of the purappadu, inside the Temple in the presence of all Azhwargal and Acharyas, there is rendering of Thiruvaimozhi of Swami Nammazhwar.  Today it is the 4th  hundred [Naankam pathu].  Today is Hanumath Jayanthi too and on the occasion Sri Anjaneyar also accompanied Sri Parthasarathi and Nammalwar.  Here are some photos taken during today’s purappadu – a separate post is being made on Hanumath Jayanthi.  

adiyen Srinivasa dhasan
9.1.2020

தமிழ் விளக்க உரை :  திருக்கச்சி ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார்