To search this blog

Sunday, December 31, 2023

Govardhana Giridhara Govindha !!

 

GOvardhana giridhara gOvinda gOkulapAlaka paramAnanda

shrI vatsAnkita shrI kaustubha dhara pAvaka bhayahara pAhi mukunda 

 


செருக்கினால் மதியிழந்த இந்திரன் ‘ஸாங்வர்த்தக’ என்ற கொடிய மேகத்தை ஏவி விருந்தாவனவாசிகள் பெரும் அல்லல் உர செய்தான். ஏழு தினங்கள் ஓயாமல் மழை பெய்ய, எம்பெருமான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்  கோவர்த்தனகிரி மலையை குடைபோல ஏந்தி மக்கள், ஆடு, மாடுகள், யானைகள் போன்ற அனைத்து ஜீவராசிகளையும்  காத்தருளினார்.

 Irapathu Uthsavam 9 – Sri Parthasarathi Emperuman – Govardhanagiri dhari sarruppadi.
 
31.12.2023

Friday, December 29, 2023

Sri Parthasarathi Muthangi Sevai 2023 - 'some Pearl story !'

Sometime back read this story, which one may tend to dismiss as a WA forward – but makes one believe as it was read in Forbes :  .. .. it was around 12 years or so, a  Filipino fisherman made an amazing discovery in the sea off the coast of the Palawan Island, Philippines: a two-foot long (26 inches to be exact) pearl inside a giant clam. He took it home and hid it under his bed – keeping it as a good luck charm.   


A few years later,  his tiny home burned down, but the 75-pound pearl survived. The officials in the Philippines, verified  the pearl to be of  26 inches in length, 12 inches in width and weighing nearly 75 pounds – and more importantly, valued at $100 Million. Pearls are attractive, they are costly !  

**In 1918, during the influenza pandemic, ___  a young woman living with her German immigrant parents on their Texas homestead while her husband, Howard, serves in World War I.   Her  father is infirm and paralyzed, and her domineering mother, Ruth, insists that she help care for both him and the farm. She, longing for a more exciting life, is captivated by the films she sees at the local cinema and aspires to become a chorus girl, which Ruth disapproves of. However, the woman  also shows signs of psychopathy; she kills farm animals and physically abuses her father.  -  what ? 

As Americans pause to reflect on Imperial Japan’s brutal attack on Pearl Harbor — 82 years ago  — the US military faces an even bigger threat coming from Asia once again.  There’s ample evidence that if China were to go to war against America, it would use the same strategy as Japan to try to achieve a quick and dirty victory — but with a modern twist: a massive “bolt-from-the-blue attack” that could, in not even a day, wipe out most of our military assets in the Indo-Pacific region and perhaps forever mark the end of the United States as a superpower, is an article read in  NY times written by – a  senior director for national security affairs at the Center for the National Interest (founded by President Richard Nixon) 

He further adds  - and the saddest part of this scenario is that the Biden administration is well aware of it and has done almost nothing to reverse the threat.  To recap, Pearl Harbor is an American lagoon harbor on the island of Oahu, Hawaii, west of Honolulu. It was often visited by the Naval fleet of the United States, before it was acquired from the Hawaiian Kingdom by the U.S. with the signing of the Reciprocity Treaty of 1875. Much of the harbor and surrounding lands are now a United States Navy deep-water naval base. It is also the headquarters of the United States Pacific Fleet.  The surprise attack by the Imperial Japanese Navy on December 7, 1941, led the United States to declare war on the Empire of Japan, making the attack on Pearl Harbor the immediate cause of the United States' entry into World War II.

 


Pearls are the only gems in the world to be born and grow inside a living organism. Most are found inside oysters, but very scarcely are they  found in clams – making this clam-found pearl even rarer. The pearl was shown to the public in the Philippines at that time.  Elsewhere, the  indicators of the real state of the Chinese economy aren’t only found in the debt, growth, and production output statistics released by the Chinese government. Indeed, a defining indicator of China’s economic condition can be found in an unlikely product sector: pearl jewelry. Well-to-do Chinese women have significantly reduced their purchases of expensive saltwater pearl jewelry, imported by small Chinese businesses that cater to this niche market. Many small jewelers are on the verge of going under, if they haven’t already. 

In this beautiful World, there have been times when humanity have been threatened by Wars and diseases.  The two World Wars wiped out millions of people, doing economic harm too – the human history is replete with wars and there have been dreaded plagues too .. Corona has been different – it has brought the whole World on its knees harming and threatening them of bleak future.  We faced a lockdown of global proportions, scarcity of resources, families away from each other for an indefinite period, and yet, humanity is restless, remorseless. 
Not any post on wealth, China, war or pearl, not on economic impact elsewhere but on Sriman Narayana adorning Pearl jewellery – Muthangi sevai at Thiruvallikkeni divyadesam on day 7 of Irapathu uthsavam.

இதிஹாச புராண காலங்களிலும், அரசவைகளிலும் - முத்து உயர்வாக கருதப்பட்டது.  அரசர்கள் நற்செய்தி கொண்டுவருவோர்க்கும் வெற்றி பெறுவோர்க்கும் - முத்து மாலை பரிசளிப்பர்.  

Pearls are attractive -  Natural Pearls form when an irritant - usually a parasite and not the proverbial grain of sand - works its way into an oyster, mussel, or clam. As a defense mechanism, a fluid is used to coat the irritant. Layer upon layer of this coating, called 'nacre', is deposited until a lustrous pearl is formed.  A cultured pearl undergoes the same process. The only difference is that the irritant is a surgically implanted bead or piece of shell called Mother of Pearl. These 'seeds' or 'nuclei' are most often formed from mussel shells. Quality cultured pearls require a sufficient amount of time - generally at least 3 years - for a thick layer of nacre to be deposited, resulting in a beautiful, gem-quality pearl. Lower-quality pearls have often been 'rushed' out of the oyster too quickly (sometimes a year or less) and have a too-thin coat of nacre.   

முத்து என்பது உயர்ந்தது, சிறந்தது !,  ஆபரணங்களில் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்.  உலகிலேயே பட்டை தீட்டப்படாத பட்டை தீட்ட வேண்டிய அவசியமே இல்லாத ஒரு ரத்தினம்   முத்தே ஆகும். எல்லா ரத்தினங்களும் பட்டை தீட்டப்படும் பொழுதுதான் நல்ல பொலிவினைப் பெறும். ஆனால் இயற்கையிலேயே நல்ல பொலிவுடன் கிடைப்பது முத்து ஒன்றுதான். இது இயற்கையில் நீரில் வாழுகின்ற முசெல் (mussel) வகையைச் சேர்ந்த முத்துச்சிப்பி போன்ற சில உயிரினங்களிலிருந்து பெறப்படுகின்றது. மிகப் பழங் காலத்திலிருந்தே முத்து விரும்பி வாங்கப்படும் ஒன்றாக இருந்து வந்துள்ளது. தமிழகத்திலும் பண்டைய பாண்டிநாடுமுத்துக்களுக்குப் பெயர் பெற்றது.  தமிழ் நாட்டில், தூத்துக்குடி போன்ற கரையோர நகரங்கள் முத்துக்குளிப்புக்குப் பெயர் பெற்றிருந்தன. இலங்கையிலும், யாழ்ப்பாண அரசுக்குள் அடங்கியிருந்த மன்னார்க் குடாப் பகுதியில் முத்துக்குளிப்பு இடம் பெற்றது.  முத்துக்கள் நன்னீரில் உருவானவையா, கடல் நீரில் உருவானவையா, அவற்றை உருவாக்கிய முத்துச்சிப்பி வகை, உருவான பிரதேசம் என்பவற்றைப் பொறுத்து முத்துக்களின் இயல்புகள் வேறுபடுகின்றன.  

On day 7 of Irapathu Uthsavam – it  would be very grand Muthangi for Sri Parthasarathi, yet all eyes could get  attracted by the most beautiful lady in a graceful sitting posture infront.  It would be no  ordinary lady – but one who changed completely yearning for Emperuman’s love .. .. that is Swami Nammalwar expressing his desire for Sriman Narayana and becoming Parankusanayaki. 

நேர்த்தியாக உடுத்திய அழகான பட்டு, பல அணிகலன்கள், சற்றே கூர்ந்து நோக்கினால் மூக்குத்தி கூட புலப்படும். குத்துக்காலிட்டு அமர்ந்து இருக்கும் இவர் நாயகி அல்ல ~ நாயிகா பாவத்தை வெளிப்படுத்திய சுவாமி நம்மாழ்வார் *மையல்செய்து  என்னை மனம் கவர்ந்தானே என்னும் மாமாயனே! என்னும்*  ~ அதி ஸ்வரூபலாவண்யமய எம்பெருமானை மோகித்து தன்னை இழந்தவர் நம்மாழ்வார் ~ இந்நிலையிலே அவர்    பராங்குச நாயகி.  எம்பெருமானுடைய உத்தம புருஷத் தன்மையை அநுஸந்திக்கையாலே அப்பொழுதே அவனைக் கிட்ட வேண்டும்படியான ஆசை கிளர்ந்து, ஆழ்வார் ஆற்றாமை அதிகரித்துத் தாமான தன்மையை ழந்து பிராட்டி   நிலைமையடைந்து   ‘பராங்குச நாயகி’யானார்.   முத்துக்களோ, வைரங்களோ, நன்பொன்னோ  ~ வேறு ஏதும் விலை மிக அதிகமான பொருளோ ? - நமக்கு எதிலே நாட்டம் ?? ஐயம் கிஞ்சித்தும் உளதோ ??  :  சுவாமி நம்மாழ்வாரின் வைர வரிகள்.  

Today  also was not fortunate to have His darshan – the first photo is today’s Muthangi sevai ,  courtesy Sri Jutur Rishikesh.  The rest of the photos were taken by me on 8.1.2023.   The muthangi being adorned by Emperuman was submitted by Sri Thanjai Moorthi, and a few of us would remember that a photo studio by that name existed in North Tank Sq street ! 
** the one at 3rd para is the plot of Cinema “Pearl” (subtitled An X-traordinary Origin Story) is a 2022 American horror film directed by Ti West, co-written by West and Mia Goth, who reprises her role as the title character, and featuring David Corenswet, Tandi Wright, Matthew Sunderland and Emma Jenkins-Purro in supporting roles. A prequel to X (2022) and the second installment in the X film series, it serves as an origin story for the title villain, whose fervent aspiration to become a movie star led her to committing violent acts on her family's Texas homestead in 1918.

 
adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
29.12.2023    

Thursday, December 28, 2023

Thiruvallikkeni Irapathu 6 2023 - தெண்ணல் அருவி மணிபொன் முத்தலைக்கும் திருவேங்கடத்தானே!

We often feel or fall ill – end up taking lots and lots of medicines, sometimes one tends to think that there are more medicines than the no. of diseases! – is it Possible to treat oneself with mind and without any pills ??

How stable are you ? – do you believe that let things happen, and this too shall pass ! – there was a time when all of us were so eager to watch news to know the day’s count of Covid – now perhaps statistics do no longer matter ! – sadly, there was a time when everyone was only talking about people affected in neighbourhood, how Corporation was marking houses and how streets were getting sealed .. .. now, Covid 19 has not vanished, you hear and see it around in every neighbourhood – but life moved  on !  Now with the reported attack of another variant, Governments and people have started feeling that  Covid may be another endemic like the flu !!

ஓய்வை விளைவிக்கின்ற கிழத்தனமென்ன, வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் என்ன ? - மரணம் என்ன ! -  மனித வாழ்க்கையின் அவலங்களை கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம், கண்ணுற்று இருக்கிறோம்.  மனித வாழ்க்கையே நமக்கு இது நேராது என்ற நம்பிக்கையில் காலம் கழிப்பது தானே ! ~ எனினும் 'கொரோனா நோய்" போன்ற வியாதிகள் பரவும்போது - மனம் பயந்து என்ன செய்வது என்பது அறியாமல் தளர்வது மனித இயல்பே அல்லவா !  

 


Medicines can treat diseases and improve your health.  Most of us have taken medicines at some point of time in life.   Some sadly need to live with pills consuming them everyday, some take it for specific ailments.  Though there are some risks in taking medicines, the benefits far outweigh those risks.  Some can be bought over the counter at pharmacies, some scheduled drugs require Medical practitioner’s prescription, some are   available only in hospitals. 

Medicines are chemicals or compounds used to cure, halt, or prevent disease; ease symptoms; or help in the diagnosis of illnesses. Advances in medicines have enabled doctors to cure many diseases and save lives. These days, medicines come from a variety of sources. Many were developed from substances found in nature, and even today many are extracted from plants. Some medicines are made in labs by mixing together a number of chemicals. Others, like penicillin, are byproducts of organisms such as fungus. And a few are even biologically engineered by inserting genes into bacteria that make them produce the desired substance.  

Some medicines treat symptoms but can't cure the illness that causes the symptoms. So taking a lozenge may soothe a sore throat, but it won't kill that nasty strep bacteria. Some medicines relieve pain.  When you apply Iodex or Amrutanjan, the source of pain does not go away but  they do is block the pathways that transmit pain signals from the injured or irritated body part to the brain. 

As people get older, they sometimes develop chronic or long-term conditions. Medicines can help control things like Diabetic Mellitus, Blood pressure or cholesterol. These drugs    don't cure the underlying problem, but they can help prevent some of its body-damaging effects over time and thereby control the ill-effects. 

A placebo is a type of treatment where the patient is made to believe that there is certain remedy but is actually taking just a harmless tablet or capsule.  Common placebos include inert tablets (like sugar pills), inert injections (like saline), sham surgery,  and other procedures. Even such inactive treatment has repeatedly demonstrated a measurable, positive health response. The power of the placebo effect is considered to be a psychological phenomenon.  Placebos won't lower your cholesterol or shrink a tumor. Instead, placebos work on symptoms modulated by the brain, like the perception of pain.  Placebos make you feel better but there is no cure – that is the  "  power of mind over matter ” ஸ்ரீவைணவம் ஒரு எளிய மார்க்கம் - நமக்கு எல்லா பிணிகளுக்கு அருமருந்து ஸ்ரீமந்நாராயணன் மட்டுமே !. வண்ணமருள்கொள் அணி மேகவண்ணனான திருவேங்கடவன் இமையோர்க்கு அதிபதி ! அவனே   தெளிந்து நன்றான அருவிகளானவை விலக்ஷணமான மாணிக்கங்களையும் பொன்களையும் முத்துக்களையும் கொழித்து ஏற்பட்டுள்ள  திருமலையிலே  சர்வேஸ்வரனாக எழுந்தருளி நமக்கெல்லாம் சேவை சாதிக்கின்றான்.    மூப்பு, பிணி வியாதி முதலிய கருமபலன்களைத் தொலைத்தருள்வதற்காகத் திருமலையிலே எழுந்தருளி நிற்கிற அற்புத திருவேங்கடமுடையவன் ஏழுமலையான் திருப்பதி வெங்கட்ரமணனின் திருவடித் தாமரைகளை நெஞ்சினால் நினைத்து வாயினால் துதிக்குமவர்களுக்கு ஜன்மஜென்ம  வினைகள் அனைத்தும் தொலைந்து ஓடிடும் என்பது திண்ணம்.   

Today is  Margazhi 12   (28.12.2023)  – day 6 of Irapathu Uthsavam – all devotees would look forward to this day as Emperuman would have Thiruvengadam Udaiyan Sarruppadi.  One can have darshan of the Lord of Seven Hills without going to Thirumala !! திரு அத்யயன உத்சவம் அனைத்து ஸ்ரீ வைஷ்ணவ திருக்கோவில்களிலும் சிறப்புற நடந்து வருகிறது.  திருவல்லிக்கேணியில் இராப்பத்து உத்சவத்தில் ஆறாம் நாள் - திருவாய்மொழி பாசுரம் ஆறாம் பத்து - பத்தாம் திருவாய்மொழி  பாசுரத்துக்கு ஏற்ப ஸ்ரீபார்த்தசாரதி பெருமாள் திருவேங்கடமுடையான் ஆக சேவை சாதிக்கிறார்.   

இதோ இங்கே ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரின் மற்றோரு திருவேங்கடமலை சிறப்பு பாசுரம் : 

வண்ணமருள்கொள் அணிமேக வண்ணா!   மாய அம்மானே!

எண்ணம் புகுந்து தித்திக்கும் அமுதே இமையோர் அதிபதியே!

தெண்ணல் அருவி மணிபொன்  முத்தலைக்கும் திருவேங்கடத்தானே!

அண்ணலே!  உன் அடிசேர அடியேற்கு  ஆவாவென்னாயே.

அருளே வடிவெடுத்த வண்ணமாய்  அழகிய மேகம்போன்ற நிறத்தையுடையவனே! ஆச்சரிய குணங்களையுடைய ஸ்வாமியே!  நெஞ்சுக்குள்ளே புகுந்து தெவிட்டாத சுவை கூட்டும்  அமிருதமானவனே!   தேவாதிதேவனே!  தெளிந்தழகிய அருவிகள் மணிகளையும்,  பொன்னையும்,  முத்துக்களையும்  கொழிக்குமிடமான திருவேங்கடமலையில் வாசம் செய்பவனே!    ஸ்வாமியே!   உன் திருவடிகளில் வந்து சேரும்படி அடியேனுக்கும்  ஐயோ வென்றிரங்கியருள வேணும்

 இன்று  திருவல்லிக்கேணி திவ்யதேசத்தில் இராப்பத்து உத்சவத்தில் ஆறாம் நாள். ஸ்ரீபார்த்தசாரதி, சங்குசக்ரதாரியாய் திருவேங்கடமுடையான்   திருக்கோலத்தில்   அதி அற்புதமாக சேவை சாதித்தார்;   நம்மாழ்வாருடன் திருக்கோவில் உள்ளே  புறப்பாடு  கண்டு அருளினார்.     
On the 6th day of  Irapathu uthsavam at Thiruvallikkeni, Sri Parthasarathi Swami blesses devotees  in  ‘Thiru Venkadam Udaiyan” Thirukkolam, in tune with the sarrumurai pasuram of Thiruvaimozhi 6th canto 10th decad -  ‘Ulagam Unda Thiruvaaya’ pasuram.. Today was not fortunate to have His darshan – the first photo is today’s sarruppadi,  courtesy Sri MA Parthasarathi.  The rest of the photos were taken by me on 7.1.2023    

adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
28.12.2023   

'எல்லே இளங்கிளி'

 

மார்கழி மாதத்து பனி படர்ந்த காலையில் - ஆண்டாள் பிராட்டி சொன்ன

'எல்லே இளங்கிளி' !!
Wednesday, December 27, 2023

Irapathu uthsavam day 5 (2023) - Rathanangi SEvai பொலிக பொலிக பொலிக போயிற்று வல்லுயிர்ச் சாபம்

Irapathu uthsavam day 5 (2023) -  Rathanangi SEvai  

பொலிக பொலிக பொலிக போயிற்று வல்லுயிர்ச் சாபம்


 

ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களில் பைந்தமிழ் அற்புதமாக சொல்லப்பட்டுள்ளது.  இன்று திருவாய்மொழி பொலிக,பொலிக, பொலிக பாசுரம்.  பொலிதல் என்ற , வினைச்சொல்லுக்கு:  -  செழித்தல், பெருகுதல், மிகுதல், விளங்குதல், சிறத்தல், மங்கலமாதல், நீடு வாழ்தல், நிகழ்தல், புணர்தல் என பற்பல பொருட்களை உணரலாம்.  உழிதரல்  என்றால் திரிதல், சஞ்சரித்தல், இடமிடமாக நகர்தல் என பொருள். 

அறிவியலார்களால் விடை காண இயலாத,  அறிவியல் புனைகதை எழுதுவோர் கூட நினைத்திராத சில விஷயங்கள் நம் ஆழ்வார்கள் பாசுரங்களில் காணப்படுகின்றன. மரணம் என்பது இயற்கை. கருவில் பிறந்த எல்லாம் மரிக்கும் ! ஆனால் என்றாவது ஓர் நாள் மரணத்தை தள்ளிப்போட முடியும், பல்லாண்டுகள் வாழ முடியும் என்ற நிலை வந்தால் என்ன ஆகும் .. .. அவ்வளவு மனிதர்கள் இந்த ஜகத்தில் வாழ முடியுமா !!

 


Death marks the moment when  vital organs stop working to keep the human  alive. The actual moment of death is often just one part of a more involved process (dying) where body slowly shuts down. Knowing what to expect before death, at the moment of death and even afterward can help people  face the experience when the time comes !! 

Death marks that moment in life when one’s physical body stops working to survive. The bated breathe is the last breath.  Heart stops pounding – brain stops, other vital organs including kidney and liver follow the suit.  The body systems are powered by these organs and when they are no longer functioning, there would be no movement, body will not be   capable of carrying on the ongoing processes understood as, simply, living. 

Death itself is a process. Thinking of death in this way — as a series of events, dying — makes it easier to understand the changes one’s  body goes through to transition from life to death. The question of life after death has filled humanity with intrigue and awe since time immemorial. Neither concretized belief systems nor huge leaps in science have settled the matter. 

When someone dies, we say, “This person is no more.” That is not true. The person is no more the way Society knows them, but they still may  exist. The physical body will fall apart, but the mental and pranic body go on, depending upon the strength of the karma.  All humans born – die is not the comforting thought, death is the   inevitable price. Humans are, however, getting better at pushing back our expiration date, as medicines and technologies advance

 


One of the planet’s most extraordinary creatures floats in the Mediterranean Sea. The pale pink disk doesn’t look like much, but this jellyfish, called Turritopsis dohrnii, has a survival skill like none other: When injured or dying, it can return to its juvenile form, becoming young again. 

That ability gives Turritopsis dohrnii its nickname: the immortal jellyfish. Scientists are studying these creatures closely, hoping to uncover secrets about human aging. Is it possible that someday we could go on living far into the future?  Some scientists believe that within the next few decades, it could be possible for humans to live 1,000 years or more. Normally, as time passes, our cells undergo changes: Our DNA mutates, cells stop dividing, and harmful junk—by-products of cellular activity—builds up. All these processes together cause us to age. But experts such as Cambridge University   think that we’ll soon be able to use advanced medicine to keep these changes from happening and stop the aging process in its tracks. Many other scientists disagree, saying that we know far too little about how aging works to tell whether it can be stopped.

 Today  is day 5 of Irapathu uthsavam at Thiruvallikkeni and on this day  Sri Parthasarathi Perumal adorns Pandian Kondai and Sengol (above is photo of 2018) ; it would be muthukondai for Swami Nammazhvar  - however in recent years Sri Parthasarathi adorns the new Rathnangi and Rathna Pandiyan kondai – this beautiful angi was   submitted by Challani Jewellers a few years earlier.Swami Nammalwar’s deep rooted devotion gets revealed in his ornate description of the great Kalayana gunas of Emperuman.  In decad 5 – Thiruvaimozhi 8 – he laments to have only Emperuman as the focus and nothing else.  Here are a couple of great expressions in describing the greatness of Lord :

உலப்பிலானே  எல்லாவுலகும் உடைய ஒரு  மூர்த்தி 

உலப்பிலானே  : குணவிபூதிகளினுடைய கணனைக்கு   (பரிமாணம் – dimension) முடிவில்லாமல் இருக்குமவனே! என்றபடி. மூர்த்தி  :  என்று திவ்யமங்கள விக்ரஹத்துக்கும் பெயர், ஐச்வர்யத்துக்கும் பெயர்; வடிவழகைக் காட்டி. எல்லாப் பிராணிகளையும் ஈடுபடுத்திக்கொள்ள வல்லவனே! என்றும், ஸகல லோகங்களுக்கும் நிர்வாஹகனான ஸர்வேச்வரனே! என்றும் பொருள்படும். 

எம்பெருமானின் திருவடியை அடைந்தோர்க்கு  எவ்வித இடர்பாடும் இல்லை; எல்லாமே நலமே என அறுதியிட்டு உரைக்கின்றார் ஸ்வாமி  நம்மாழ்வார்.   நம்மாழ்வார் கூறுகிறார் :  "இனிமேல் நரகம் என்பதே இருக்காது.  யார் நரகத்துக்கு போவார்கள்?. எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாரணனே  இந்த பூமியில் வந்து பிறந்து நமக்கு அருள் செய்த பின், யார் நரகம் போகப் போகிறார்கள்? எமனுக்கு என்ன வேலை? கலி புருஷனும் வேலை இல்லாமல் திண்டாடப் போகிறான்" என்கிறார். 

பொலிக பொலிக பொலிக போயிற்று வல்லுயிர்ச் சாபம்

நலியும் நரகமும் நைந்த நமனுக்கு இங்கு யாதொன்று மில்லை

கலியுங் கெடும் கண்டு கொண்மின் கடல்வண்ணன் பூதங்கள் மண்மேல்

மலியப் புகுந்து இசை பாடி ஆடி உழி தரக் கண்டோம். 

கடல் போன்ற நிறத்தையுடைய நாராயணனுடைய அடியார்கள் பூமியின்மேலே கூட்டம் கூட்டமாகப் புகுந்து இசையோடு பாடி ஆடிச் சஞ்சரிக்கக் கண்டோம்; ஆதலால், உயிரைப் பற்றியுள்ள வலிய பாபங்கள் அழிந்தன, எல்லாரையும் வருத்துகின்ற நரகலோகமும் கட்டு அழிந்துபோயிற்று, யமனுக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரு வேலையும் இல்லை. இவற்றிற்கெல்லாம் காரணமான கலிகால தோஷமும் கெடும். நீங்களே பார்த்துக்கொள்ளுங்கோள்; பொலிக! பொலிக!! பொலிக!!!’ என்கிறார் நம்மாழ்வார்.

Ordinary mortals like us, by following the guidelines of Azhwar and Acharyars, we too can desire to reach the golden lotus feet of Emperuman.    

Azhwar Emperumanar Jeeyar Thiruvaidgale Saranam 

 

adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
27.12.2023  
Tuesday, December 26, 2023

Irapathu 4 2023 - Greek God 'Adadnadinakhe,' - நின்ற ஆதிப்பிரான் நிற்க !!

இன்று  இராப்பத்து  உத்சவத்தில் நான்காம் நாள்.  வீதி புறப்பாட்டில் ஆசார்யரின் உபதேச இரத்தினமாலையும், திருக்கோவில் உள்ளே திருவாய்மொழி நான்காம் பத்தும் சேவிக்கப் பெறுகின்றன.   ஸகலஜகத்காரணபூதனான ஸர்வேச்வரன் திருநகரியிலே எளியனாய்க் காட்சி தந்தருளா நிற்க, வேறுதெய்வத்தைத் தேடி ஓடுகிறீர்களே! இது என்ன அறிவு கேடு! என்று வெறுக்கிறார் - ஸ்வாமி நம்மாழ்வார்   
Archaeologists in Iraq have unearthed twin temples built on top of each other. The newer, Hellenistic temple dates to the fourth century B.C. and may have a link to Alexander the Great.  The temple contained a fired brick with an Aramaic and Greek inscription that references "the giver of two brothers" — a possible reference to the Macedonian king, who conquered much of the known world during his 13-year-reign from 336 B.C. to 323 B.C.  

Archaeologists from the British Museum in London discovered the older temple while conducting excavations at Girsu, a Sumerian city now known as Tello in southeastern Iraq. The excavations are part of an ongoing venture conducted by the museum known as The Girsu Project that focuses on learning more about the city’s storied history.  Remnants of the older, Sumerian temple were found buried "on the exact same spot" as the newer construction, which was dedicated to the "Greek god Hercules and his Sumerian equivalent, the hero god Ningirsu [also known as Ninurta]," Sebastien Rey, an archaeologist and curator of Ancient Mesopotamia at the British Museum who led the excavation, told Live Science in an email.  

The fact that a temple was raised on the same site where one stood 1,500 years earlier was no coincidence, and the site must have held some significance to the people of Mesopotamia, the researchers said. "It shows that the inhabitants of Babylonia in the [fourth] century B.C. had a vast knowledge of their history," Rey said. "The legacy of the Sumerians was still very vibrant."  

While exploring the dual temple site, archaeologists discovered a silver drachm (an ancient Greek coin) buried beneath an altar or shrine, as well as a brick with the two brothers inscription. "The inscription is very interesting because it mentions an enigmatic Babylonian name written in Greek and Aramaic," Rey said. "The name 'Adadnadinakhe,' which means 'Adad, the giver of brothers,' was clearly chosen as a ceremonial title on account of its archaizing tone and symbolic connotations. All the evidence points to the fact that the name was extraordinarily rare."  

The inscription itself is a nod to Zeus, the Greek sky god, who is often symbolized by a lightning bolt and an eagle. Both of these symbols can be found on the coin, which would've been struck in Babylon "under Alexander the Great's authority," Rey said. "It shows Hercules in a youthful, clean-shaven portrait that strongly recalls conventional representations of Alexander on one side, with Zeus on the other." Zeus also "famously acknowledged Alexander as his son through the agency of the Ammon oracle,” Rey said. It is not clear or evident whether Alexander himself could have visited this temple !!!! 

There are excavations and discoveries – here in this Punniyaboomi Baratham, we live by Ithihasa puranams Sri Ramayanam and Maha Baratham – and live happily chanting the Nalayira divyaprabantham rendered by Azhwars. Adhyayana uthsavam is one where the entire 4000 is recited.

Adhyayana Uthsavam is a great time – 10 long days of Pagal pathu, followed by 10 days of Irapathu – so much of darshan of Emperuman, hearing arulicheyal.  On day 4 of the Uthsavam occurs Hanumad Jayanthi.   On all days of Irapathu purappadu , it is Swami Nammalwar and  Sri Parthasarathi. On day 4  in addition   Sri Anjaneyar too  as the day is  celebrated as  Hanuman Jayanthi, the birthday of Lord Aanjaneya.  Though Hanumath Jayanthi is celebrated on various dates at various places, at Thiruvallikkeni divyadesam, it is celebrated on chathurthasi / Pournami  and would fall on 4th day of Irapathu Uthsavam.  
At Thiruvallikeni divyadesam, there is sannathi of Pavana guru  Hanumar right in front of Lord Rama and is on the way to the Moolavar Sri Venkatakrishnan sannathi.  This Aanjaneyar  has purappadu once in a year and hence rare to get his darshan on the thiruveethi and photograph him too.  Rarer still is the kulakkarai Anjaneyar.  The sannathi for siriya thiruvadi at East Tank Square St is attached to the Temple. In every purappadu, there would be sri sadagopam maryathai for this Anjaneya too.  This Hanumar never comes out and hence more tougher to have a photograph, perhaps the only occasion being His balalayam for renovation when HE comes to the main temple and goes back on Samprokshanam day.  

ஆழ்வார் திருநகரியென வழங்கப்படும்  திருக்குருகூர் நவதிருப்பதிகளில் ஒன்று.  ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் அவதாரஸ்தலம்.  தல அதிபதியான ஆதிப்பிரானை அடையும்படி ஆழ்வார் நமக்கு அளிக்கும் அற்புத அறிவுரை :  

ஒன்றுந் தேவும் உலகும் உயிரும் மற்றும் யாதுமில்லா*

அன்று, நான்முகன் தன்னொடு தேவருலகோடு உயிர்படைத்தான்,*

குன்றம் போல்  மணிமாடம் நீடு திருக்குருகூரதனுள்,

நின்ற ஆதிப்பிரான்  நிற்க,  மற்றைத் தெய்வம் நாடுதிரே !!!. 

At a period when there were none in existence – nobody  else -  any God, Devas, earthly humans, other living 0rganisms, and nothing existed – Sriman Narayana, created Brahma and with him the other Gods, Devas, Worlds, all living things.  When that supreme Lord stands as Aathippiran  at Thirukkurugur where jewelled houses rise like mountains;  is there is sense or need to think of any other God as savior ?  - asks Nammalwar.  

வானத்திலே வலம் வரும் தேவர்களும், அவர்களுக்கிருப்பிடமான உலகங்களும்.மனிதர் முதலிய உயிர் பிராணிகளும், மற்றுமுள்ள அனைத்தும், சிறிதுமில்லாத அந்த ஊழிக்காலத்திலே, நான்முகனையும், தேவர்களையும்,  உலகங்களையும், அவ்வுலகில் உள்ள உயிரினங்களையும் படைத்தவனும், வேத சாஸ்த்ரங்களில் நிலைத்திருப்பவனுமான ஆதிநாதனென்றும் எம்பெருமான், மலைபோன்ற       திருமாளிகைகள் உயர்ந்திருக்கப்பெற்ற திருகுருகூர் திருநகரியிலே காட்சிதந்து கொண்டிருக்கும் போது, வேறு  தெய்வங்களை தேடியோடும் மானிடர்களை       நினைத்து எப்படி கவலை கொள்வது  ?  அவர்களை எப்படி திருத்துவது ?? – என  கவலை கொள்கிறார் சுவாமி நம்மாழ்வார்.

Here are some photos of Irapathu purappadu at Thiruvallikkeni today evening.

 

adiyen Srinivasadhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
26.12.2023

தமிழ் விளக்க உரை :  திருக்கச்சி ஸ்ரீ காஞ்சி பிரதிவாதி பயங்கரம் அண்ணங்கராசாரியார்

Acknowledge with thanks www.dravidaveda.org.