To search this blog

Wednesday, November 4, 2020

Babiya, crocodile of Kasargod Ananthapadmanabhaswami temple ~ "கரா அதன் காலினைக் கதுவ"

நிரந்தரமற்ற துன்பமயமான இவ்வுலகில் சர்வ  நிச்சயமானது மரணம் மட்டுமே !   தர்ம புத்திரனான  யுதிஷ்டிரரிடம், “எது மிகவும் ஆச்சரியத்திற்குரிய விஷயம்?” என்று கேட்ட போது, தினம் தினம் அடுத்தவர் இறப்பதைப் பார்த்தும் தான் சாக மாட்டேன் என்று ஒவ்வொரு மனிதரும் நினைப்பதே மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயம் என்று பதிலளித்தார். எம்பெருமானிடத்திலே சரணம் புகுதலே ஒரே உபாயம். மரணம் புகும் சமயத்திலும் ஸ்ரீமன் நாரணன் திருப்பியரை உச்சரிக்க வேண்டும். 


In our sampradhayam – Gajendra moksham is a concept of salvation.  Sriman Narayana  appeared on Garuda vahanam and saved the elephant by killing the crocodile with his ‘Chakram’.   It also explains that one who falls under the divine feet of Lord seeking salvation will surely be taken care of.


Crocodiles are large aquatic tetrapods that live throughout the tropics in Africa, Asia, the Americas and Australia.  Though there could be many biological varieties, broadly there are – the mugger, alligator and gharials. The  obvious trait of crocodiles is their long upper and lower jaws being  the same width, and teeth in the lower jaw fall along the edge or outside the upper jaw when the mouth is closed.  Crocodiles are ambush predators, waiting for fish or land animals to come close, then rushing out to attack. Crocodiles mostly eat fish, amphibians, crustaceans, molluscs, birds, reptiles, mammals and occasionally cannibalize on smaller crocodiles.  They can attack and harm humans too.  What a crocodile eats varies greatly with species, size and age.

 

சாபமும் சாபவிமோசனமும் புராணங்களில் வரும் நிகழ்வுகள். சாபம் என்பது எப்போதுமே பிரக்ஞையின் மேல்நிலையிலிருந்து கீழ்நிலைக்குத் தள்ளப்படுவது.  எம்பெருமானின் கருணையால்   விமோசனம் பெற்றதும்  மீண்டும் சுயநிலையை அடைவது நடக்கிறது.  திரிகூட மலைக்காடுகளில் வசித்துவந்த யானைக் கூட்டத்தின் தலைவன் கஜேந்திரன் (முந்தைய அரசன்)  தடாகத்தில் இறங்கி மலர் கொய்யும் வேளையில் குளத்தில் இருந்த முதலை ஒன்று, கஜேந்திரனின் காலைக் கவ்விக் கொண்டது. கஜேந்திரன் தன் வலிமையனைத்தையும் திரட்டித் தன்னை விடுவித்துக்கொள்ள முயற்சித்தது. முதலையும் விடவில்லை.   முதலை, யானையரசனைத் தண்ணீருக்குள் இழுக்கத் தொடங்கியது. தன் வலிமையின்மேல் இருந்த நம்பிக்கையை முழுவதுமாக இழந்துவிட்ட நிலையில், அனைத்துக்கும் மூலகர்த்தாவான பரம்பொருளே கதி என்று, ‘ஆதிமூலமே’ எனப் பெருங்குரலெடுத்து கஜேந்திரன் கூப்பிட்டது.  எம்பெருமான் தன பக்தனை காப்பாற்ற கருட வாகனத்தில் பறந்து வந்து, திருவாழியினால் முதலையின் சிரத்தை அறுத்து, கஜேந்திரனை காப்பாற்றினான்.   

திருவல்லிக்கேணியில் ஐந்து திவ்யதேச எம்பெருமான்கள் எழுந்து அருளி உள்ளனர். ஸ்ரீபார்த்தசாரதி (மூலவர் வேங்கட கிருஷ்ணன் திருநாமத்துடன்) ; ஸ்ரீராமர், ஸ்ரீரங்கநாதர், ஸ்ரீதெள்ளிய சிங்கர் எனும் அழகிய சிங்கர் (மூலவர் : யோக நரசிம்ஹர் திருகோலத்தில்) மற்றும் ஸ்ரீவரதராஜ பெருமாள் எழுந்து அருளி அருள் பாலிக்கின்றனர்.  வரதராஜர் மூலவர் வேறு எந்த திவ்யதேசத்திலும் இல்லாத படி - கருட வாஹனத்தில் சேவை சாதிக்கிறார்.  இவரை திருமங்கை மன்னன் :  

மீனமர் பொய்கை நாள் மலர் கொய்வான் வேட்கையினோடு சென்றிழிந்த  *

கானமர் வேழம் கையெடுத்தலறக் கரா அதன் காலினைக் கதுவ *

ஆனையின் துயரம் தீரப் புள்ளூர்ந்து சென்று நின்று ஆழி தொட்டானை *

தேனமர் சோலை மாடமாமயிலைத் திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே.

--- என மங்களாசாசனம் செய்துள்ளார். 

முன்னொரு நாள் கஜேந்திரன் எனும் யானை தினமும் எம்பெருமானுக்கு தாமரை மலர் கொணர்ந்து சேவை செய்து வந்தது. ஒரு நாள்  முதலையிடத்தில் சிக்குண்ட போது  (வேழம் - யானை; கரா - முதலை) - எம்பெருமானே சரணாகதி என 'ஆதிமூலமே' என பிளிற, உடனடியாக பெருமாள் கருட வாஹனத்தில்   கையில் சுதர்சன சக்கரத்துடன் வந்து யானையின் துயர்  தீர்த்து மோக்ஷம் அளித்த வைபவமே "கஜேந்திர மோக்ஷம்" 

 

Kasaragod is a municipal town and the district headquarters of Kasaragod district of Kerala state.  Situated in the rich biodiversity of Western Ghats, it is known for the Chandragiri and Bekal Forts, Chandragiri River, historic Kolathiri Rajas, natural environment of Ranipuram and Kottancheri Hills, historical and religious sites like the Madiyan Kulom temple, Madhur Temple, Ananthapuram Lake Temple and more. It is located 50 km south of the major port city & a commercial hub Mangalore and 578 km north of state capital Thiruvananthapuram.


Ananthapadmanabhaswamy Temple or Anantha Lake Temple is a beautiful ancient temple  built in the middle of a lake in the little village of Ananthapura, around 6 km from the town of Kumbla in Manjeswaram taluk of Kasaragod District of Kerala.  This is the only lake temple in Kerala and is believed to be the original seat (Moolasthanam) of Ananthapadmanabha Swami (Padmanabhaswamy temple) Thiruvananthapuram.  

The lake in which the Sanctum Sanctorum is built measures about 2 acres (302 feet square). An interesting spot to keep in mind while visiting the temple is a cave to the right corner of the lake. The  deity Anantha Padmanabha chose to go all the way to Thiruvananthapuram through that cave. Hence both the places retain similar names, in spite of being on either end of the region. The current priests are Havyaka Brahmins, however the tantri belongs Shivalli Brahmin community. The temple is unique in its structural aspects for it is erected in the middle of an impressive lake of 302 feet. The lake is gifted with a perennial supply of pure spring water.  

The principal deity is Sriman Narayana. One of the key features of the temple is that the original idols in the sanctum sanctorum were not made of metal or stone, but of a rare combination of more than 70 medicinal materials called `kadu-sharkara-yogam.' These idols were replaced by panchaloha metals in 1972. They were donated by Kaanchi Kaamakoti Mathaadhipathi Jayendra Saraswathi Thiruvatikal. Emperuman Narayana  is in a sitting pose over a five-hooded serpent king Lord Anantha.  The temple has an excellent collection of wood carvings on the ceilings of the mandapam. These carvings depict the incidents taken from the stories of Dashavatharam (the ten incarnations of Lord Vishnu). Some of them are painted. The Nava-grahas (nine planets) are painted at the muktha-mandapam. On either side of the sreekovil, dwaara-palakas (Jays and Vijaya) are beautifully carved in wood.

 

This lake in the temple, shot to fame when it was observed housing  a vegetarian crocodile, Babiya.   It is incredible but true that a vegetarian crocodile resides in a cave adjacent to a sacred pond within the temple premises in the  village called Ananthapura in Kerala’s Kasargod district. The mugger is not a surprise visitor at the ancient temple but has been the pond’s official resident guarding the temple for the past 70 years.

The priests at the Sri Ananthapura temple were in for a surprise recently  as Babiya – as the croc is fondly called – stepped out of the pond and entered the temple premises for the first time. Pictures of Babiya in the temple premises are being widely shared on social media platforms. The big and  gentle vegetarian crocodile entered the temple premises on a Tuesday evening, spent some time and went back after the temple’s Chief priest Chandraprakash Nambisan requested it to go back to the temple pond, temple official Chandrasekharan said.

Locals believe that Babiya is a vegetarian crocodile and has been the temple pond’s resident for more than 70 years. However, no one is sure about how it came to be here and who named it. So far, there hasn’t been any history of wild behaviour and the gentle reptile is even friendly enough to share the pond with the priests who sometimes take a dip in its holy water. The fact remains that Babiya has never attacked anyone. Even though the temple pond has enough fishes and other aquatic life, Babiya leads a vegetarian diet and consumes the food offered to the deity which consists of cooked rice and jaggery. According to temple officials, Babiya is fed twice a day by the temple priests, at times they even place the rice balls right in its mouth.

However, wildlife experts say that Babiya is from a mugger crocodile which generally survives on fish, reptiles, rodents and the temple offerings consisting of rice, plantains and puffed rice can be its dietary supplements.It is being said that the crocodile has been living in the Ananthapura Lake Temple for 73 years and guard the temple. In 1945, a British soldier fired crocodile which lived in the village pond. The soldier died instantly from snakebite and on the very next day Babiya appeared here. But nobody has any idea how the crocodile came to the temple pond and who named it. The priests said that this was Babiya's first entry into the temple. Babiya feeds on temple prasad which is offered after the worship of the deity. She comes out out of the pond when the priest calls it.

Crocodile experts too agree  on one thing though –the animals are under threat. They are killed all over the world for their skin. And in the name of religion, belief and faith if a crocodile has a safe environment to live in, it  must be appreciated.

“Though a crocodile that lives on carbohydrates can be an exaggerated thought, if the animal is left unharmed by humans, it is something to appreciate,” says one animal expert.    Babiya has never attacked a human and people have not seen the crocodile attack any animal or bird.

With regards – S. Sampathkumar
4.11.2020.
  

No comments:

Post a Comment