To search this blog

Friday, December 16, 2022

Sri Thelliya Singar Karthigai Swathi purappadu 2022 - நாதனை ஞாலமும் வானமும் ஏத்தும் !!

ஞாலம் என்பதற்கு உலகம் என பொருள். ஞாலுதல் என்பது தொங்குதல் என்றும் பொருள்தரும்.   உலகம் எவ்வித பற்றுக்கோடும் இன்றி அண்ட வெளியில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பதால் ஞாலம் (உலகம்) எனப் பெயர் பெற்றது. 


ஞாலம் கருதினும் கைகூடும் காலம்

கருதி இடத்தான் செயின்

(அதிகாரம்:காலமறிதல் குறள் எண்:484)

செயலை முடிப்பதற்கு ஏற்ற  காலத்தை அறிந்து இடத்தோடு பொருந்துமாறு செய்தால், உலகமே வேண்டும் எனக் கருதினாலும் கைகூடும்.  எக்காலத்தில் எவ்விடத்தில் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு ஒரு குறிக்கோளைத் தொடங்கினால் அது எதுவானாலும் தவறாமல் நிறைவேறும். ஒரு செயலைச் செய்வதற்கேற்ற காலத்தை எண்ணி செய்யும் இடத்தையும் அறிந்து செய்தால் இந்த உலகத்தையே அடைய வேண்டுமென்று விழைந்தாலும் அதுவும் கைகூடும் - என்பது திருவள்ளுவர் வாய்மொழி.  

Like the lapis lazuli gem it resembles, the blue, cloud-enveloped planet the we recognize immediately from satellite pictures seems remarkably stable. Continents and oceans, encircled by an oxygen-rich atmosphere, support familiar life-forms. Yet this constancy is an illusion produced by the human experience of time. Earth and its atmosphere are continuously altered. Plate tectonics shift the continents, raise mountains and move the ocean floor while processes not fully understood alter the climate. Such constant change has characterized Earth since its beginning some 4.5 billion years ago. From the outset, heat and gravity shaped the evolution of the planet. These forces were gradually joined by the global effects of the emergence of life. Exploring this past offers us the only possibility of understanding the origin of life and, perhaps, its future.  

In its most general sense, the term "world" refers to the totality of entities, to the whole of reality or to everything that is. The nature of the world has been conceptualized differently in different fields. Some conceptions see the world as unique while others talk of a "plurality of worlds". Some treat the world as one simple object while others analyze the world as a complex made up of many parts. In scientific cosmology the world or universe is commonly defined as "the totality of all space and time; all that is, has been, and will be". Theories of modality, on the other hand, talk of possible worlds as complete and consistent ways how things could have been. Phenomenology, starting from the horizon of co-given objects present in the periphery of every experience, defines the world as the biggest horizon or the "horizon of all horizons".    

In various contexts, the term "world" takes a more restricted meaning associated, for example, with the Earth and all life on it, with humanity as a whole or with an international or intercontinental scope. In this sense, world history refers to the history of humanity as a whole or world politics is the discipline of political science studying issues that transcend nations and continents. Other examples include terms such as "world religion", "world language", "world government", "world war", "world population", "world economy" or "world championship".  

The FIFA World Cup, often simply called the World Cup, is an international association football competition contested by the senior men's national teams of the members of the Fédération Internationale de Football Association (FIFA), the sport's global governing body. The tournament has been held every four years since the inaugural tournament in 1930, except in 1942 and 1946 when it was not held because of the Second World War. The reigning champions are France, who won their second title at the 2018 tournament in Russia. When Qatar was drawn out of the envelope as a future host of the World Cup back in 2010, it was doubtful the majority of football fans would have been able to find it on a map.   A dozen years, $300 billion and a raft of controversy later, one of the most expensive marketing campaigns in history will culminate with the tiny Gulf state hosting a final on Sunday between Argentina and France that’s expected to be watched by half the planet.  

What next would be the inevitable question — even for a host with a seemingly bottomless pit of money. The organizers — particularly FIFA — see the event as an outright success: a record TV audience, happy fans and a burnished brand. But however much soft power Qatar has gained from the tournament, the return to normality will be an epic comedown.  After a month when over 700,000 fans descended on Doha, Qatar will go back to being relatively empty. The fans have already started to return home, and so too will vast numbers of migrant workers. Real estate agents are concerned apartments will remain unfinished, while hotels will have a glut of rooms and some stadiums will never be used again. Then there’s Qatar’s international standing, even as it supplies almost a quarter of the liquefied natural gas imports Europe is relying on to get through the winter. Before the focus of the World Cup turned to drama and upsets on the pitch, the country faced criticism about the rights of migrant workers and an aversion to LGBTQ pride symbols.  
Swami Nammalwar feels indebted and expresses his gratitude to all those – who fall at and uphold the feet of those bagavathas who are indebted, surrendered to and holding the feet of Sriman Narayana.  Here is a pasuram from Thiruvaimozhi.

ஸ்வாமி நம்மாழ்வார் -  எம்பெருமானுடைய தோளும் தோள்மாலையுமான அழகிலே தோற்றவர்களான பாகவதர்களுக்கும் பக்தராயுள்ளவர்கள் எனக்கு ஸ்வாமிகளென்கிறார். நாதன் என்பதற்கு யாசிக்கப்படுபவன் என்றும் யாசிப்பவன் என்றும் ‘இருவகையாகவும் பொருள் கொள்ள வியாகரண சாஸ்த்ரம் இடந்தரும்.  தெள்ளியசிங்கர் கம்பீரம், அழகு, ஸ்வரூபலாவண்யமயமானவர்.  அன்று ஊதா பட்டு,  ஆரஞ்சு நிற மேல் கபாயம், மிக நேர்த்தியான பனிக்குல்லா என உள்ளம் கவர்ந்தார். 

இதோ இங்கே ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரின் அற்புத திருவாய்மொழி பாசுரம் : 

நாதனை ஞாலமும் வானமும் ஏத்தும் நறுந்துழாய்ப்

போதனைப் பொன்னெடுஞ் சக்கரத்து எந்தை பிரான் தன்னைப்

பாதம் பணிய  வல்லாரைப் பணியுமவர்  கண்டீர்

ஓதும் பிறப்பிடை தோறு  எம்மை ஆளுடையார்களே.

தலைவனும், பூமியும் தெய்வ உலகமும் ஏத்துகிற வாசனை பொருந்திய திருத்துழாய் மலரைத் தரித்தவனும், அழகிய நீண்ட சக்கரத்தையுடைய எந்தையும், எல்லார்க்கும் உபகாரகனுமான எம்பெருமானுடைய பாதங்களை வணங்குகின்ற அடியார்களை வணங்குகின்ற அடியார்கள்தாம் சொல்லப்படுகின்ற பிறப்புகளில் எல்லாம் எம்மை அடிமை கொண்டவர்கள் ஆவார்கள்,’ என்கிறார் - சடகோபன் இந்த பாசுரத்தில்.

Here are some photos of Emperor of Universe Sri Azhagiyasingar taken during  Karthigai Swathi purappadu   at Thiruvallikkeni on 22.11.2022

adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
16.12.2022


  

2 comments: