To search this blog

Saturday, December 3, 2022

Jewels of Triplicane - centenary of Sri Kavalkazhani Ananthacharyar Swami

Jewels of Triplicane – an iconic picture of yesteryears (Adi Amavasai) 1977, every Thiruvallikkeni vasi would cherish.  Nearer Sri Parthasarathi Emperuman (thirumanjana avasaram) –  distinguished Sri Venkatakrishna Battachar swami (fondly Mapillai battar) and the hero of this post ! – Kavalkazhani swami. 


காடு கழனி என கேள்வியுற்று இருப்பீர்கள் !  கழனி  என்றால் வயல்வெளி, களம், என கொள்ளலாம். கழ என்றால் ஒழுகு, கீழ்நோக்கி செல் என்று பொருள். கழநீர் என்பது நீர் ஒருவயலில் பாய்ந்து நிரம்பி பின் கீழுள்ள வயலுக்கு செல்லும் வண்ணம் வரப்பு மடைகள்  உள்ள அமைப்பு. கழநீர் வயல் என்பது திரிந்து கழனி ஆயிற்று,  இந்த காவல்கழனி தற்சமயம் காஞ்சிபுரம் செல்லும் வழியில் படைப்பை அருகில் அமைந்துள்ளதாம்.  

The word ‘Kavalkazhani’ strikes a chord for Triplicanites, those connected with Sri Parthasarathi swami temple .. ..a search In google provides information of a village with Pincode 629291, located in Sriperumpudur taluk of Kancheepuram district, reachable from Padappai in 10 mnutes.   No geography post but one on Sri U.Ve. Kavalkazhani Thirumalai Vinjamoor Ananthacharyar swami, whose centenary celebrations attracted hundreds of people to Sri Yadugiri Yathiraja Mutt at East Tank Sq Street, Triplicane, this morning.   

Life in a divyadesam is always exhilarating – you get to mingle with so many persons whose life is entwined in service to Emperuman Sriman Narayana.  There would be purappadu on Uthsava kalams and on pancha parvams too.  There are Battacharyars whose exceptional dedication ensures that Emperuman comes out adorning the choicest of flowers, ornaments, dress and more.  There is the  Veda adhyapaka goshti – hundreds of them chant Nalayira divyaprabandham in front of Emperuman on the streets and  chanting Vedam  after the Perumal.   Of the many kainkaryams, Sripadham thangis are  physically associated too and can be very demanding.    

Thiruvallikkeni Veda Adhyapaka goshti is extremely organized ~ doing kainkaryam in exceptionally meritorious manner.  In the present goshti, there are at least 3 who are more than 80+ and they are very regular too.. .. Sri Kavanur Srinivasaraghavan swami is just into his 90s.  Divyaprabandha kainkaryam flows from Azhwargal, Acaryas, Swami Ramanujar, our Acaryar Manavala Mamunigal .. .. .. and continues to eternity.  In Triplicane, the Adhyapaka sabai has legal sanctity too.   Just to recall a few words from century old judgments of Madras High Court :  

In the ceremonial worship conducted at divyadesam temples there is pronounced the Thodakam or invitation to prayer given by uttering the word Sathitarula. This is followed by the Mantram or address to a spiritual teacher and Sevakalam or chant of some verses of a Tamil hymn, Prabhandam.   The designate personality who pronounces the Thodakam is known as the Thodakkakarar.  His office is regarded as one of considerable dignity, and entitles him to certain honours and emoluments.  

So far as Adhyapakam service at Thiruvallikkeni divyadesam is concerned, the claim is that the Thengalai Vaishnava Brahman residents who have from time immemorial been reciting the Prabandam and Vedas are entitled to do so without being appointed or removed by the Dharmakartha. It is a special right and privilege ! 

நாயந்தே ! நாயந்தே !

அக்ரே க்ருத்வா கமபி சரணம் ஜாநுநைகேந திஷ்டன்

பச்சாத் பார்த்தம் விவலந ஜூஷா சஷூஷா ப்ரேஷமாண

சவ்யே தோத்ரம் கர சரசிஜே தஷிணே ஞானமுத்ராம்

முடிச்சோதி யானது முகச்சோதி மலர்ந்ததுவோ என்று கோவிந்த அபிஷேகத்தால்

திரு முடியில் நல் தரித்த ஸ்வாமித்வ பிரகாசமாய் கதிர் ஆயிரம் இரவி கலந்து எறிந்தால் ஒத்த நீண் முடியும் . .. . ……  (திருமஞ்சன கட்டியத்தில் சில அழகு துளிகள்)

 

அருளிச்செயல் - ஆழ்வார்களின் நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தம் அழகு பைந்தமிழில் அமைந்துள்ளது.  தவிர, எம்பெருமானுக்குத் திருமஞ்சனம் (அபிஷேகம்) நிகழ்த்தப்பெறும்போது, "கட்டியம் சேவித்தல்' இடம்பெறுகிறது  அரசர்கள் மற்றும் பெரும் புலவர்களின் அருமை பெருமைகளைக் கட்டியங்காரார்கள் எடுத்துக்கூறுவது போன்று, திருமஞ்சனம் செய்யப்படும் எம்பெருமானின் பேரழகையும் பெரும்புகழையும் எடுத்துக்கூறி அவரைத் தீர்த்தமாடும்படி விண்ணப்பம் செய்யும் கட்டியத்தை திருக்கோயிலின் முதல் மரியாதைக்குரிய பெரியவர் அழகுற ஓதுவார்கள்.   

எங்கள் சிறுவயதில் திருவல்லிக்கேணி திருக்கோவிலில் அத்யாபக கைங்கர்யமும், கட்டிய கைங்கர்யமும் செய்து வந்த பெரியவர் ஸ்ரீ உ.வே. கவல்கழனி திருமலை விஞ்சிமூர் அனந்தாச்சார்யர் சுவாமி.  முதல் பார்வையிலேயே அனைவரையும் கவர்ந்தவர்.  கணீர் குரல், பிசிறில்லாமல் பிரவாகமாக கொட்டும் வார்த்தைகள், பளிச்சென்ற பஞ்சகச்சம், பெரும்பாலான பெரிய உத்சவங்களில் கண்கவர் சிவப்பு சால்வை, பன்னிரண்டு திருமண், சிகை - நேர்த்தியான நடவடிக்கை, எங்களை போன்றோரிடம் கனிவு வார்த்தைகள் - அத்யாபக சபை, கோவில் சம்பிரதாயங்களை கட்டிக்காத்த மனோதிடம் -  இவையே காவல்கழனி ஸ்வாமி.  

இன்று காலை திருவல்லிக்கேணி யதுகிரி யதிராஜ மடத்தில் ஸ்ரீமது உ.வே. வைகுண்டவாஸீ காவல் கழனி தி.வி. அநந்தாசார்ய ஸ்வாமியின் நூற்றாண்டு விழா வெகு விமரிசையாக   நடைபெற்றது. ஸ்ரீமத் பரமஹம்ஸேத்யாதியாய் எழுந்தருளியிருக்கும் காஞ்சீ வாதிகேஸரி அழகிய மணவாள ஜீயர் ஸ்வாமி அருளிச்செயல்  கோஷ்டியில் எழுந்தருளி அநுக்ரஹித்தார். திருவல்லிக்கேணி, பெருமாள் கோவில் ஏனைய ஸ்தல அதிகாரிகள் கோஷ்டியை சிறப்பித்தனர்.   காவல் கழனி சுவாமி சதாப்தி மலர் ஜீயர் ஸ்வாமிகளால் வெளியிடப்பட்டது.  நிகழ்ச்சிகளை சதாப்தி கண்டருளும் ஸ்வாமியின் குமாரர்கள் சிறப்பாக நடத்தியமை பாராட்டுதற்குரியது.  

Taking over the reins of Adhyapaka goshti as Secretary in 1950s, Swami was instrumental in ensuring continuance of sampradhayic rituals and emergence of arulicheyal goshti in great numbers.  A person so devout, strict and with visionary zeal, he strongly ensured that every ritual was observed in the rightful manner. His organizational skills and coordination was to the fore during the samprokshanam of 1975.   He encouraged many youngsters to learn divyaprabantham and consider their duty to do arulicheyal kainkaryam.  Have many times heard from my guru Sri MA Venkatakrishnan swami that Kavalkazhani swami was the driving force in MAV starting santhai in 1974 which in its peak had more than 100 students …. . .. today, during big uthsavams there are close to 150 people reciting divyaprabantham is a tribute to Kavalkazhani swami.   

To add some chronology, Swami was born in Maduramangalam in 1922 and passed away young at age of 55 on 25.10.1977. Besides his accomplishments in  sampradhayam, Swami was employed as Revenue Inspector in Central Taluk Office, Govt of Tamil Nadu and worked as Tashildar.    Remember well, I was in my X standard, though it was a week day, it was declared a holiday probably due to rain, a bunch of us were playing in TP Koil Street and mid noon – some ran towards Thirumani Swami Thirumaligai, a couple of houses away from Thavana Uthsava bungalow.  It transpired that Kavalkazhani swami, collapsed and it was fatal.   There was commotion as suddenly everyone in Triplicane was turning up with grim faces unable to swallow the sad news of such a great kainkaryabarar.  

Hundreds of us accompanied the brahmaratham, grieved over his passing away and as days passed by, we realized more and more how irreplaceable his services to the temple were.  Today, on this centenary celebrations we recall Swami’s services.  Sri U.Ve. MA Venkatakrishnan swami, Sri TA Narasimhan (Managing Editor Retd., The Hindu), Sri TJ Ramani, SYMA reminisced the services of Kavalkazhani swami.  It is good to know that his sons and grandsons too are engaged in kainkaryam at Thiruvallikkeni.  Sri KV Rajagopalan (Rajappa swami) is adhyapakar and recites kattiyam as well (alongwith MAV swami and Kanthadai Srinivasan swami); KV Srinivasan (renowned photographer) and KV Venkatakrishnan are well versed in our samprathayam and are regular in arulicheyal goshti at many divyadesams. 

Some photos taken this morning too are here ..   

adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
3.12.2022. 

3 comments: