To search this blog

Sunday, August 1, 2021

Adyaru Sri AnanthaPadmanabhaswami Temple ~ அந்தமில் புகழ் அனந்தபுர நகர்

அந்தமில் புகழ் அனந்தபுர நகர் ஆதி தன்னை ~ என சுவாமி நம்மாழ்வாரால் புகழ்ப்பெற்ற திவ்யதேசம் மலைநாட்டு ஸ்தலமான 'திருவனந்தபுரம்’.  


A river that’s 42 km long and dry for most of its course, the famous Adyar River has a lot of history attached to it.  The river ! originates  near  Chembarambakkam Lake in Kanchipuram district  and joins the Bay of Bengal at the Adyar estuary.  The river collects surplus water from about 200 tanks and lakes, small streams and the rainwater drains in the city, with a combined catchment area of 860 square kilometres (331 sq mi).  

The Battle of Adyar, waged in the estuary of the river on October 24, 1746, just goes down in the history of Chennai as an event in which the French forces overcame the army of the Mughal Nawab of Carnatic, Anwar ud-Din.  The  battle carried enormous consequences for the Indian subcontinent, since it firmly established the supremacy of European warfare, briefly supremacy vested with French.  However, Madras was restored to the East India Company in 1749, following the Treaty of Aix-la-Chapelle, signed between the Great Britain, France and the Dutch.

* அந்தம் இல் புகழ் * ~  அழிவில்லாத புகழையுடையனான எம்பெருமான் -    திருவனந்தபுரமென்னும் திவ்ய தேசத்திலே  ஆதி புருஷனாக  எழுந்து அருளியிருப்பவன் - ஸ்ரீ அனந்தபத்மநாபன்.  இத்திருக்கோவில், கேரளா மாநில தலைநகரமாம் திருவனந்தபுரத்திலே அமைந்துள்ளது.  இக்கோவிலில் மூல நாதரான பத்மனாபசுவாமி மகா விஷ்ணுவின் அவதாரமாக அனந்தசயனம் எனப்படும் யோகநித்திரையில்  ஆழ்ந்திருக்கும் வண்ணம் பக்தர்களுக்கு காட்சி தருகிறார்.  திருவிதாங்கூர் அரசர்கள் கால முதலே இத்திருக்கோயில் பெரும் புகழுடன் விளங்கி வருகிறது.

The capital city of Kerala, Thiruvananthapuram,  gets its name  after Sriman Narayana  literally meaning  'the city of Lord Anantha' (city of the eternal Lord). The presiding deity, known as ‘Padmanabha Swamy’ depicts the emergence of Lord Brahma (the creator) seated on a lotus blooming out of Lord Vishnu's navel. Hence, the name Padmanabha Swamy, where the 'Padma' refers to the lotus, 'Nabha' means navel and 'Swamy' is Lord. Here, Lord Padmanabha Swamy is seen in a reclining (Anantha Shayanam) posture on the Adi Shesha, the five-hooded serpent (also known as Shesha Nag).

திருவனந்தபுரம்  எனும் அற்புத க்ஷேத்திரத்திலே  கண் வளர்ந்து அருளுகிற சர்வேஸ்வரனுடைய நிரதிசய போக்யமான திருவடிகளை ஆஸ்ரயிக்குமவர்கள் புண்ணியம் செய்தவர்கள் - அங்கே அவ்வெம்பெருமானுக்கு கைங்கர்யம் செய்யும் அடியார்களுக்கு இப்பிறவியை அறுக்கும் அற்புத பலன் கிட்டும் என்கிறார் ஸ்வாமி நம்மாழ்வார்.  திருவனந்தபுரத்தெம்பெருமானது திருவடிகளைக் கிட்டுமவர்கள் நித்யஸூரி துல்யராகவர்களென்பது திண்ணம்; ஆகவே அங்கு நீங்களும் ஆச்ரயிக்கப் பாருங்களென்றுரைக்கிறார்.   இதோ இங்கே திருவாய்மொழி பத்தாம் பத்து  - 2ம் திருவாய்மொழி பாசுரம் ஒன்று : 

புண்ணியம் செய்து, நல்ல புனலொடு மலர்கள் தூவி

எண்ணுமின் எந்தை நாமம், இப்பிறப்பு அறுக்கும், அப்பால்

திண்ணம் நாம் அறியச்சொன்னோம், செறிபொழில் அனந்தபுரத்து

அண்ணலார் கமல பாதம் அணுகுவார் அமரர் ஆவார். 

நல்ல புண்ணியங்களைச் செய்து, நல்ல தூய  நீரோடு மலர்களைத் தூவி, செறிந்த சோலைகள் நிறைந்த திருவனந்தபுரத்திலே அருள்புரியும் எம்பெருமானின் திருப்பெயரை எண்ணுங்கள், இந்தப் பிறவி அறுந்துபோகும், அதன்பிறகு, அந்த அண்ணலின் தாமரைத் திருப்பாதங்களை வணங்குங்கள், அப்படி வணங்கியவர்கள் அமரர்களாவார்கள், இதை நாம் உறுதியாகச் சொன்னோம்  என்று மன்னுலகிற்க்கு உரைக்கின்றார் நம் மாறன் சடகோபன்.

Adyar is a modernday neighbourhood in the city boasting of rich and famous and posh houses and colonies.  Located on the southern banks of the Adyar River, it is surrounded by the Tharamani, Thiruvanmiyur, Besant Nagar, Kotturpuram and Raja Annamalaipuram and of course the river itself.  Adyar started to grow rapidly at the turn of the 20th century following the founding of the headquarters of the Theosophical Society   in 1883. Following the establishment of the Theosophical Society, the Kalakshetra, a cultural organisation to promote traditional arts and culture was established by Rukmini Devi Arundale at Adyar in 1936. The 1931 census records Adyar as a zamindari village in Kancheepuram district. Adyar was included within the Chennai Corporation limits in 1948.

Ever since the formation of two the colonies of Gandhinagar and Kasturibanagar, the combined efforts of residents bore a beautiful temple in its centre place   In Dec 1956,  Adyar Hindu Religious Society was formed.  A committee led by Sri. A.R. Narayana Rao approached His Highness Maharaja of Travancore, Sri Padmanabha Daasa Chithirai Thirunaall at the palace in Adyar and requested him to allot a place in his vast compound near the bus stand for constructing the temple. His highness promptly encouraged the idea that the temple and suggested that it be situated in an independent premises outside the palace and that he would himself provide necessary funds to purchase a site. Accordingly the above society received a cheque for Rs. 7500 from His Highness to enable the committee to obtain a suitable site and establish a temple dedicated to  Sri Anantha Padmanabha Swamy as He lies at Kerala Capital Thiruvananthapuram. 

His Highness Maharaja of Travancore donated the vigrahams too.  The mahasamprokshanam was performed in 1962 and ever since, this is a holy temple well maintained and worshipped by thousands of devotees.   Emperuman Sriman Narayana reclines just as He is present in Thiruvananthapuram [not so big] and can be worshipped through 3 doors.

Here are some photos of the Perumal taken during brahmothsavam on 23.2.2021

 

adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
28th july 2021. 

No comments:

Post a Comment