To search this blog

Friday, October 20, 2023

Is Science the real truth over Belief and devotion !?!

ஒரு படத்தில் ஆரம்ப காட்சியில் விஞ்ஞானியாக தோன்றும் ஒருவர் மெய்ஞ்ஞானத்தை பற்றி பேசி படம் முழுவதும் மறைமுகமாக ஹிந்து இறைநம்பிக்கைகளை தங்குவார்.  பல நூற்றாண்டுகள் முன் சமய சண்டைகள் நடந்ததை பற்றியும் பேசுவார்.  உலகில் ஏனைய கலாச்சாரங்களில், சரித்திரங்களில் அத்தகைய மத போர்கள் பல லக்ஷக்கணக்கான உயிர்களை கொன்று குவித்ததை மட்டும் ஏனோ சாய்சில் விட்டுவிடுவார்.

 


உலகம் தோன்றி,  உயிரினங்கள் தோன்றி, உயிரினங்களின் பரிணாம வளர்ச்சியின் பேரில்  முதல் மனிதன் தோன்றி, மனிதர்கள்  பெருகி, மனிதன் சிந்திக்க கற்றுகொண்ட காலம் முதலாக மனித அறிவு வளர்ந்து வந்து இருக்கிறது. இந்த அறிவின் வளர்ச்சி காரணமாகவே; புது புது கண்டுபிடிப்புகளும்,  அறிவியல் புதுமைகளும்,   வளர்ந்து நின்று மானுட வாழ்வை மிளிரச் செய்துக் கொண்டு இருக்கின்றன.  அறிந்து கொள்ளுவதாகிய இந்த அறிவு, ஞானம் என்ற சொல்லாலும் குறிக்கப்படுகிறது. இந்த அறிவாகிய ஞானம், இரண்டு வகையாக விஞ்ஞானம் மற்றது மெய்ஞானம் என பார்க்கப்படுகிறது.  

The argument of Science as the real truth over Belief and devotion has existed for long but has never won conclusively.  The mysteries of the human mind have proved a fascinating subject for millennia, as humanity has  striven to understand and anticipate people's behavior. Many of our older, popular theories about human nature came from religion.  In some religions, the mind is considered separate from our physical form and lives on after the body dies. 

These days, people overwhelmingly think that Science is less influenced by religion, there are umpteen theories on  the nature of the human mind.  There is -  Blank Slate theory, often attributed to seventeenth-century philosopher John Locke. It suggests that there is no inherent human nature – that humans  born with a clean slate, so to speak, and everything that makes us who we are gets picked up along the way.

 For the well researched, Science can neverbe taken for granted -  to mistakenly believe there is a universal understanding of its importance and agreement about its value and function.  In the issue of Skeptical Inquirer,  there is a clear and sobering warning: “Unless there is a change in the Zeitgeist, and unless scientists finally find the courage to speak up against the toxic effects of ideology on their field, in a few decades science will be very different from what it is now. Indeed, it’s doubtful that we’d recognize it as science at all.”  That  article, “The Ideological Subversion of Biology,” highlights the damage that can come from trying to filter scientific inquiry through a political or ideological prism, in this case the progressive notion of “radical egalitarianism.” No matter how well intentioned it may be, they write, it threatens the very concept of scientific inquiry—and the foundation of academic freedom on which it rests.   

One of the threats to science, as it is described is the effort, seen in various places around the world, to treat it as equal to indigenous beliefs or as some unworthy artifact of Western colonialism.   Scientists both inside and outside the academy were among the first to begin politically purging their fields by misrepresenting or even lying about inconvenient truths. Campaigns were launched to strip scientific jargon of words deemed offensive, to ensure that results that could “harm” people seen as oppressed were removed from research manuscripts, and to tilt the funding of science away from research and toward social reform.  Science over centuries has been  heavily tainted with politics, as “progressive social justice” elbows aside our real job: finding truth.  

Evolution and genetics are often claimed to play no role in these differences. The  well-known “blank slate” ideology,  asserts that all humans, including males and females, are born with the propensity to behave in similar ways, and whatever behavioral or psychological differences we see among groups derive purely from socialization, including economic or environmental influences.

 

மெய்ஞ்ஞானம் சிறந்து விளங்கிய நம் பழம்பெரும் பாரத நாடு, ‘எழுமின், விழிமின்’! என்று விவேகானந்தர் போன்ற ஞானிகள் இளைஞர்களை எழுச்சியுறச் செய்ததன் விளைவு நம் நாடு இன்று விஞ்ஞானத்திலும், தலைசிறந்து உலக அரங்கில் உயர்ந்ததொரு நிலையில் பாரத மாதாவின் மணிமகுடமாக மின்னிக்கொண்டிருக்கிறது. 

கடவுள் இருக்கிறாரா !!  - பக்தி இலக்கியம், மெய்ஞ்ஞானம் போன்றவற்றை விட அறிவியல் ஒன்றே சிறந்தது என்போர்க்கு - அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் சமுதாயத்திற்க்கு பெரு நலன்கள் தந்த போதிலும், காலப்போக்கில் முன்னம் சிறப்பாக அறியப்பட்டது, பின்னாளில் வேறு பிரபல விஞ்ஞானிகளால் தவறு எனவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது !!  சில சமயங்களில் - இயற்கையின் சீற்றம், ஆழிப்பேரலை, தீநுண்மி போன்றவை முன்னர் அறிவியல் தத்தளித்துள்ளதும் கூட, ஜகத் அறிந்த விஷயமே !!. 

 அறிவியலை புறந்தள்ள வேண்டாம் !  -  ஆனால் நம் பக்தி இலக்கியங்கள் காட்டிய இறைநெறியில் எம்பெருமானுக்கு கைங்கர்யங்கள் செய்து வாழ்வதே நமக்கு பரிபூர்ண வாழ்வை அளிக்கும். 

Life at Divyadesam offers plentiful opportunities to be with Emperuman and do kainkaryam – we have darshan of Emperuman so frequently that we start feeling positive and blessed – on days, when we do not get opportunity to serve Him – think of Him, take solace in seeing His pictures –  here are some photos of Sri Parthasarathi Emperuman taken during Kodai uthsava purappadu day 2 on 30th June 2022

 
adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
20.10.2023 


No comments:

Post a Comment