To search this blog

Monday, March 21, 2022

Thiruvallikkeni "Azhagiya" Singam - 2022

 Thiruvallikkeni Azhagiya Simham !!    

சிம்ஹம்  என்றாலே கம்பீரம் .. ..  இன்று திருவல்லிக்கேணியிலே ஸ்ரீஅழகிய சிங்கனுக்கு சிம்ம வாஹனம்.  " தன் பக்தனை காப்பாற்ற - அங்கு அப்பொழுதே, அந்த வினாடியே   இரணியன் வீயத் தோன்றிய,எங்கள் சிங்கப்பிரானுக்கு தக்க வாகனமாக பெருமிதத்துடன் காத்திருக்கும் சிங்கம் !!"
No comments:

Post a Comment