To search this blog

Monday, June 1, 2020

temple construction at Ayodhya - who is irked ? - Imran and local Commies


பண்ணையும் ஆயமும், திரளும் பாங்கரும்,
கண் அகன் திருநகர் களிப்புக் கைம்மிகுந்து,
எண்ணெயும், களபமும், இழுதும், நானமும்,
சுண்ணமும், தூவினார் - வீதிதோறுமே.

நற்பண்புகள் அனைத்துக்கும் சிகரம் ஸ்ரீராமபிரான்.  அற்புதமான நகரம் திரு அயோத்தி.  தசரத சக்ரவர்த்திக்கு இக்ஷ்வாகு குலத்தனமாம் இராமனும் இலக்குவண பரத சத்ருக்கணனும் பிறந்த  செய்தியை அரசவை காவலர்கள்  யானைமீதேறி முரசறைந்து அறிவித்தனர்.  மக்கள் அளக்கமுடியாத இன்பம் கொண்டனர். 


Thiru Ayodhya, also known as Saket is the ancient and holy city where Lord Sri Rama, the hero of Sri Ramayana was born.  Ayodhya  was the capital of the ancient Kosala Kingdom.  Ayodhya is on the  banks of the river Sarayu.  Valmiki is  believed to have begun writing the Ramayana in Ayodhya. Its opening chapters recount the magnificence of the city, the glories of its monarch and the virtues, wealth and loyalty of its people. Geographically it is in Uttar Pradesh closer to  Faizabad city. 

History in the form of books, belief and public records of unimpeachable authenticity establish indisputably that there was an ancient Temple of Maharaja Vikramaditya‘s time at Sri Rama Janma Bhumi, Ayodhya. That temple was destroyed partly and an attempt was made to raise a mosque thereat, by the force of arms, by Mir Baqi, a commander of Baber‘s hordes…In 1528 Babar came to Ayodhya and halted there for a week. He destroyed the ancient temple and on its site built a mosque, later known as Babar‘s mosque…

It has a long chequered history of almost 450 years of legal battle.  Relatively recently, in 1950, a suit was instituted before the Civil Judge at Faizabad by a Hindu worshipper, Gopal Singh Visharad seeking a declaration that according to his religion and custom, he is entitled to offer prayers at the main Janmabhumi temple near the idols.  This was not a simple case - wealth of material emerged before the court during the course of the trial. The judgment of Justice Sudhir Agarwal in the High Court copiously tabulates the documentary exhibits of the parties during the course of trial comprising of 533 exhibits  categorized as : (i) Religious texts; (ii) Travelogues; (iii) Gazetteers; (iv) Translations of inscriptions on pillars; (v) Reports of Archaeological excavation; (vi) Photographs prior to demolition; and (vii) Details of artefacts found at the disputed site.
On 9th Nov 2019, came a happy ending for all and more specially for the devouts in the Ayodhya case by the Supreme Court of India.  The Apex Court ordered the disputed land (2.77 acres) to be handed over to a trust (to be created by Government of India) to build the Ram Janmabhoomi (reverred as the birthplace of Hindu deity, Ram) temple. The court also ordered the government to give an alternate 5 acres of land in another place to the Sunni Waqf Board for the purpose of building a mosque.

~ one might have noticed a flurry of tweets and misleading info on social media, especially by Commies including local loosus – why are they becoming suddenly interested in a temple for Lord Sri Rama – what irks them – and why this orchestrated campaign by Commies ?

Mahant Nritya Gopal Das, the Chairman of Shri Ram Janmabhoomi Theertha Kshetra Trust, on Monday visited Ram Lalla, the infant Lord Ram, as he is worshipped at his birthplace Ayodhya, after 28 years and performed pooja at the holy site in Ayodhya. He took stock of the situation for the construction of Ram temple at Ayodhya after the initial levelling work was completed. According to the reports, Mahant Nritya Gopal Das, after visiting the Ram Lalla on Monday, later visited the temple site and inspected the levelling work going on there. “The temple work has already started and this is a land of purity and devotion,” he said that he did not visit the temple after the demolition as he could not bear to see Lord Ram living in the open.

Last year, the long-awaited Supreme Court verdict had finally ended the decades-long battle and has entitled Hindus to build a temple for Ram Lalla at the Ram Janmabhoomi site that had been defiled centuries ago by Islamic invaders. After the establishment of the Shri Ram Janmabhoomi Teertha Kshetra Trust, the construction of a grand Ram temple has finally been started.

Meantime our neighbor who is unable to control Corona or govern people, made some unwarranted comments on building of Shree Ram Temple in Ayodhya. India on Thursday responded sharply to the Imran Khan government condemning resumption of construction of the Ram temple in Ayodhya earlier this month, describing a one-page statement put out by Pakistan’s foreign office as “absurd”. The external affairs ministry also underscored that the Indian constitution, unlike the one that Islamabad had, guarantees equal rights to all faiths. “Pakistan’s Foreign Office may take time out and read their own constitution to realize the difference,” the external affairs ministry spokesperson Anurag Srivastava said. Srivastava also took a swipe at the treatment of religious minorities by Pakistan and a decline in their numbers over the years. “Given its record, Pakistan should be embarrassed to even mention minorities. After all, numbers don’t lie even if they do,” he said. The Pakistan foreign office had on Wednesday condemned the start of work on the Ram Mandir, describing it as part of the ruling Bharatiya Janata Party’s (BJP) efforts to advance a “Hindutva agenda”. It also claimed that the Indian Supreme Court’s ruling last year had “failed to uphold the demands of justice” and its verdict had shredded the “veneer of so-called secularism” in India..

The foreign office statement is part of the continuing effort by Prime Minister Imran Khan to build a narrative, specially aimed at Gulf countries, that minorities in India weren’t safe. Over the last few months, Indian security agencies have identified thousands of handles based in Pakistan that had been trying to push this line on social media. One report submitted to the government last month had sent across a list of 7,000 such handles. These handles, like the government in Pakistan and PM Imran Khan, had exaggerated isolated instances of harassment of minorities during the Covid-19 pandemic to launch a shrill campaign that was aimed at influencing India’s relations with the Gulf countries.

Islamabad’s condemnation attempt to attack the Supreme Court’s 9 November verdict that led to setting up of the Sri Ram Janmabhoomi Tirath Kshetra Trust, the external affairs spokesperson suggested that Islamabad clearly was not familiar with a credible judiciary. “As for the judiciary, Pakistan must realize that theirs is thankfully not the norm. There are others elsewhere with credibility and integrity that Pakistan understandably finds difficult to recognise,” Srivastava said.

Construction work for the Ram temple began at the Ram Janmabhoomi in Ayodhya from May 11 after the Centre permitted the construction industry to resume work on projects. Since then, engineers have carried out testing of the soil around the sanctum-sanctorum of the Ram Janmabhoomi.  A trust official had said a five-foot long rare Shivling besides a large number of statues of god and goddesses had been recovered from the site. However, even after decades of relentless efforts to stall the court case and keep Hindus away from their claim at the Ram Janmabhoomi site, leftists are still trying to weave new narratives.

CPIM leader Subhashini Ali took  to Twitter to share an article by the Economic Times captioning her tweet as “New twist: Supreme Court accepts Buddhist claim in Ayodhya dispute”, insinuating that the Ram Mandir matter has once again been caught in some legal dispute.  During the excavation carried out for the construction works for the temple in the Ram Janmabhoomi in Ayodhya, the remains of Hindu stone sculptures, including a Shivling, broken-idols of Hindu deities, and carved pillars of Indic design were found near the site on Wednesday.

According to Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra, as the work for levelling of land and removal of the gangway in Shri Ramjanmabhumi Complex was resumed on Wednesday after the coronavirus lockdown, the workers at the site unearthed the remains of pillars adorned with old Hindu carvings, likely of a temple during the excavation. The objects included various archaeological artefacts and stone pillars with carvings of flowers, Kalash, Aamalak, etc, said Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra trust. During the excavation, a 5 feet Shivaling, 7 carved pillars of Black touchstone, 6 carved pillars of red sandstone and broken idols of Hindu gods were also found. The trust said that the work is still continuing at a slow pace due to the restrictions.

The findings had vindicated the presence of Hindu temples beneath the overground structures, which was a bone of contention for decades and was later resolved by the Supreme Court of the country. The earlier ASI findings had stated that there were remains of an ancient temple beneath the site where the Babri Masjid was erected. In fact, the excavations done on Wednesday as part of a ground-levelling carried out by Ram Janmabhoomi trust as preparation for the construction of Ram temple itself. The recent work, however, however, is no part of an official excavation carried out by the Archaeological Survey of India.

With remains of temples, a Shivalinga and pillars are being found at the site, there have been growing demands across the spectrum to begin new scientific excavations not only at Ayodhya but also at various other places including Kashi and Mathura to unearth the truth behind the presence of Hindu temples beneath the over-laying Islamic structures. The discovery of remains of Hindu stone sculptures like a Shivling, broken-idols of Hindu deities, and carved pillars at the construction site of Ram Mandir at Ayodhya, has now caused massive heartburn to leftist sand Naxal sympathisers, who are now casting doubts over the recent excavations while attempting to downplay the historical importance attached to the recent findings. A day after various remains of a temple was unearthed from Ram Mandir site at Ayodhya,  a known Naxal sympathiser, took to Twitter to peddle a new narrative to discredit the findings at the Ram Janmabhoomi site. According to the person who is related to magazine Wire,  the excavations carried out under the site was bound to have low evidentiary value as there were no details regarding the strata at where the idols were found.  There was tweet to this effect by another local commie leader – neither the person nor the party has any followers – yet tries to defame all the time.

Falling for similar propaganda, self-proclaimed experts and leftists joined   in propagating a new narrative against the construction of Ram Mandir by undermining the new archaeological findings at the historic site.  Another small time self-proclaimed journalist  claimed that there was a huge difference between an actual excavation and an excavation for a foundation to state that earthmovers were used to clear rubble after the demolition of Babri Masjid and 14 other temples, thus implying that the new findings had very little archaeological use.

The simple Q is what is the worry of the construction of the glorious mandir at His janmasthan – you remain secular and keep to yourself.  It is a matter of faith and the Hindu devotees will take care of the Mandir.  We do not want your opinions at all.

Longing to go to Ayodhya and have darshan of Lord Rama in His birth place.
Jai Sree Ram.

adiyen Srinivasa dhasan (S. Sampathkumar)
31.5.2020.

No comments:

Post a Comment