To search this blog

Monday, June 5, 2023

Kainkaryam to Emperuman – Sripatham at Thiruvallikkeni

Kainkaryam to Emperuman – Sripatham at Thiruvallikkeni


திருவல்லிக்கேணியின் சிறப்பு இங்குள்ள பெரியவர்கள், எம்பெருமானிடத்தில் அடிமை பூண்டு கைங்கர்யங்கள் செய்து, இளைஞர்களையும் ஊக்குவிப்பதே !    ஸ்ரீமன் நாரணனே  பரம்பொருள் - நமது வாழ்வின் அர்த்தமே, அவனை பணிந்து, அவனுக்கு பணி செய்து கிடத்தலே!!  எம்பெருமான் இடத்திலே நம்மை ஈடுபடுத்திக்கொண்டோர்க்கு 'சகலமும் அவனே'  -  நம்மை அழைத்து, அரவணைத்து, காத்து, சரியான பாதையிலே எடுத்துச்செல்பவன் அவன் ... அவனது திருப்பாத கமலங்களை அருகே இருந்து அனுபவித்து, அவனுக்கு கைங்கர்யம் பண்ண பற்பல  அரிய வாய்ப்புகள் அவனே நமக்கு தந்து அருள்கிறான்.   


It is an exponential World ripe with opportunities,  so many entertainment, and diversions to spend life without worry !! – a group of 150+  people ! –  devoted to sripatham kainkaryam.   


All the philosophies, axioms and pearls of wisdom – people talk about being good to others.  We go to Temples, worship Emperuman, forget our worries and are blissfully happy…  .. in the midst of festivity in any Temple, we worship Emperuman in various sarruppadi (alankarams). The aim of life is to reach Him by serving Him and those who do kainkaryam to Him.  Srivaishnavaite way of life is singing paeans, chanting divyaprabandham, doing service and having darshan at His various abodes.    

Life in a divyadesam is always exciting ! ~ it provides ample opportunities to be with Emperuman and do kainkaryam .. .. the primary challenge is one of involvement and being with Lord for long hours.

பொங்கும் பரிவாலே எம்பெருமானுக்கே பல்லாண்டு பாடிய பெரியாழ்வாரின் பாசுரங்கள் மிக எளிதானவை,  உன்னத கருத்துக்களை ஆழ உரைப்பவை - 

எந்தை தந்தை தந்தை  தந்தை  தம் மூத்தப்பன் ஏழ்படி கால்தொடங்கி

வந்து வழிவழி ஆட்செய்கின்றோம்  திருவோணத் திருவிழவில்

அந்தியம் போதிலரியுருவாகி அரியையழித்தவனை

பந்தனை தீரப்  பல்லாண்டு  பல்லாயிரத்தாண்டென்று பாடுதுமே. 

எந்தை தந்தை தந்தை தந்தை தம் மூத்தப்பன்  ... என்றவாறு ! -   எனது தகப்பனாரும், அவருடைய பிதாவும் அவருடைய பிதாவும் அவருடைய பிதாவும் அவருடைய பாட்டனும் என  ஏழு தலைமுறையாக  உரிய காலங்களில்  வந்து  முறை தப்பாமல் கைங்கரியம் பண்ணுகிறோம்.   திருவோண   நக்ஷத்ரமென்கிற திருநாளிலே அழகிய ஸந்தியாகாலத்தில்  நரஸிம்ஹமூர்த்தியாய்த் தோன்றி  ஆச்ரிதனான  ப்ரஹலாதனுக்குப்  பகைவனான இரணியனை கொன்றொழித்த எம்பெருமானுக்கு அனுக்கம் தீரும்படி பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு என்று பாடி மங்களாசாஸநம் செய்வோம். என்று அருளி செய்கிறார் பெரியாழ்வார்.

A couple of decades ago, when those coming for rendering this service were becoming thinner, this group got more organized and formed Sri Thennacharya Sri Vaishnava Sripadham Thangigal Kainkarya Sabhai ~ now a registered association too.   For the kainkaryabarars,  like Sripadhamthangigal,  involvement starts hours before the actual purappadu and ends much after Perumal’s vahanam descends at Vahana mantapam and Perumal returns to the Temple. Not all would know there is more … it is not only present, but – after the purappadu, the vahanam needs to go back to its place … and strategically, the vahanam for the next purappadu is readied – the evening purappadu would end in dead of night and the morning purappadu would start early morning and hence the work

இந்த சபையில் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் சிறப்பாக கைங்கர்யம் பண்ணிவருவது திருவல்லிக்கேணியின் சிறப்பு.  இவர்களுக்கு சிறந்த வழிகாட்டி என 'நானி மாமா - சம்பத் ஐயங்கார்' இவர்களை குறிப்பிடலாம். 
Their kainkaryam is ‘nonpareil’ – exceptional commitment, regularity of presence and their age.  Narayanan mama is 74 and Sampath is into his 70s !  This duo has formulated, guided, and have stood with  the group of youngsters for decades exhibiting exceptional devotion and commitment.   They certainly have completed golden jubilee (50 years) of kainkaryam and are marching to complete diamond !

Nani mama with his cheerful disposition will be ever ready for Sripadham in every purappadu and also gives ample opportunity and tips  to every youngster teaching them the nuances of having Emperuman on shoulders and walk straight in unison.  He hails from Ekkadu a small hamlet near Thiruvallur divyadesam.  For long his family resided in Thavana uthsava bungalow.  He retired from Integral Coach Factory and is fully devoted to Temple now.

Have seen his father Ekkadu Ramaswami Iyengar do great kainkaryam – active in Swami Manavalamamunigal sabha and did many kainkaryam including sripathamthangi.  Infact right in his old age, have seen him work in Aavin milk booth in Besant road, lifting milk crates (those days containing 20 milk bottles per crate) with ease and throwing them into the carrying lorry.  Nani mama is a true legend of Triplicane. The other person is  Sampath, fondly Iyengar Sampathu.  He also has a great lineage – his grandfather  Veeravalli Rajagopala Iyengar was born in 1899 and started kainkaryam from 1913 when he was just into his teens.  He became the Ameena (maniyakarar) of Sri Parthasarathi swami temple in 1935 and served till 1968 when retired from Maniyam post and for few more years did service voluntarily.    His son - V. Rangamani Iyengar  started kainkaryam from 1944, when he was just 15 and did sripatham kainkaryam – he worked in RMS (postal services).  His son is V Sampathkumar who started kainkaraym an year before my birth and is very regular sripatham thangi.   In addition to this all the 3 have been  hereditary trustee of Sri Rajagopala perumal temple located at Manimangalam village

The service tradition continues as Sampath’s two son are very regular in kainkaryam – his first son V Raghuraman is MCA while second son V Madhusudhanan is CA 

At Triplicane – though every one of them is well educated -  the passionate qualification is kainkaryam – everything else is secondary. Poliga, poliga, poliga such rich tradition.  Fall at the feet of all Srivaishnavas doing such noble kainkaryam and pray Emperuman that we respect such people all the time.  Life lesson to be learnt is that one should never boast of self as there are innumerable people with higher qualifications who tirelessly render kainkaryam and do not project themselves in any manner.

adiyen Srinivasadhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
4.6.2023   

5 comments:

 1. Enjoyed reading the post Anna..lesson learnt

  ReplyDelete
 2. Wonderful and richlyl deserved tribute to Srimangal Narayanan and Sampath. Very well written. Adiyen Murari

  ReplyDelete
 3. Thanks for sharing. I used to be the neighbour of Rangamani mama (Sampath Anna). We used to read The Hindu bought by this family. A common well used to be our open bathroom. I am acquainted with almost all of them mentioned here. Iiss this kshetram.
  .

  ReplyDelete
 4. Excellent coverage of the existing kainkaryam by our Triplicane friends. We are fortunate to live with the Legends Naani Anna and Sampath Anna.

  ReplyDelete
 5. Great kainkaryam swami. Triplicane Sripadam sabhai has set a great example to lot more to follow. Pranams to all. Adiyen ramanuja dasan

  ReplyDelete