To search this blog

Saturday, July 4, 2020

Sri Azhagiya Singar Aani Thiruther 2020


உத்சவங்களில் திருத்தேர் கம்பீரமானது.  அழகான திருத்தேர் பெரிய கயிறுகளால் இழுக்கப்படும். அவற்றை "வடம்" என்று கூறுவர். இவ்வடத்தைப் பற்றி இழுத்துச் செல்வதை "வடம் பிடித்தல்" என்பர். கோவிலைச் சுற்றி தேர் செல்லக்கூடிய அளவு அகலமான வீதி அமைந்த இடங்கள் ரத வீதிகள் என்று அழைக்கப்படும். திருத்தேர் உருண்டோடி வரும் வீதிகள் எங்கும் மக்கள்  வீட்டு வாசலில் வண்ணக் கோலம் போட்டு, வழிபாட்டுப் பொருட்களுடன் வாசலில் நின்று கொண்டு வணங்குவர். 
Today  5.7.2020 it should have been the  grand occasion of Thiruther for Sri  Azhagiya Singar Perumal.  Thiruther is most majestic and thousands descend to the divyadesam to have glimpse of Emperuman and the rolling juggernaut.  We worship Sriman Narayana, as  devotees and followers of the Vedic path, we firmly believe that  Lord Krishna descended on this Universe some  5,000 years ago.  His upadesam Srimad Bhagavad Geetha is the greatest treasure trove, rendered in the midst of Mahabaratha, when He offered to drive the chariot of Arjuna and earned the sobriquet ‘Sri Parthasarathi’கம்ப இராமாயணத்தில் இராமன் தேர் ஏறும் படலம் சிறப்பானது.   இந்திரனால் அனுப்பட்ட தேர் சாதாரண தேர் அல்ல :

அருங் கரணம் ஐந்து, சுடர் ஐந்து, திசை நாலும்,

ஒருங்கு அரணம் மூன்றும், உழல் வாயு ஒரு பத்தும்,
பெரும் பகலும், நீள் இரவும் என்று இவை பிணிக்கும்
பொரும் பரிகள் ஆகி நனி பூண்டது, பொலந் தேர்.


மிக நெடியதாய் வானை முட்டுமளவுக்கு உயர்ந்து பரந்து இருந்த  அந்தத் தேர்;  இந்திரியங்கள் ஐந்து; நெருப்புகள் ஐந்து; மேலவற்றோடு நான்கு திசைகள்;  ஒருங்கே இணைந்து செயல்பட்ட மூன்று மதில்கள்;  திரிகின்ற பத்து வகைக் காற்றும்;    பெரிய  பகற்காலம்;  எனக் குறிக்கப்பட்ட இவை;  போர்க்குணம் உடைய குதிரைகள் என நன்கு பூணப்பட்ட வண்ணமயமாய் ஒளிரும்  பொன்மயமான தேர் அது.

வண்ணமயமாய் ஒளிரும்  பொன்மயமான தேரை, இந்திரனின் ஆணைப்படி அவனது தேரோட்டி மாதலி கொணர்ந்தனன். நாச்சியார் திருமொழியில் ஆண்டாள் வாக்கில், "மாதலி தேர்முன்பு கோல்கொள்ள மாயன் இராவணன் மேல் சரமாரி தாய்தலை யற்றற்று வீழத் தொடுத்த தலைவன்".  இந்திரனின் தேரோட்டியான  மாதலி பெருமிதத்துடன் தேரை முன்னோக்கி செலுத்த   மாயம் செய்யும் இராவணன் மீது சரமாரி அம்புகள் எய்து, கொடிய ராவணனின்  ஒவ்வொரு தலையாக அறுந்து அறுந்து வீழ போர் செய்த தலைவன் எம்மிராமபிரான்.0ne will realise the grandeur  of rolling juggernaut, if one were to stand near as the 8 or 9 feet wheel rotates by.  Thiruther is a grand occasion of togetherness of people.  During Brahmothsavam thousands throng Temple and have darshan of Perumal in His veethi purappadu ~ significantly, during Thiruther, thousands partake – they pull, go around, push, offer buttermilk and panakam [jaggery water] to devotees and there is celebrations on the air, clearly visible.    In the goshti, first it was Thiruvezhukkoorirukkai and then  Thirumozhi of Thirumangai Mannan. Could recall that the Thiruther of yore was even bigger ~ in 1980s for a couple of years, there was no Thiruther purappadu as it was under repair – when made again, in tune with times, it got reduced a bit – also now it has steel wheels; the earlier one had wooden wheel… it now runs on concrete cement road.  Thiruther, the chariot, is easily the most grandeur and most attended by bakthas too. Ratha [the chariot] has existed in puranic days, historic days and more.  We have heard of Kings of recent past having had platoons of horse and horse-driven chariots.

On screen too, we have seen many – one got enamoured by the scene of Arjuna wading through the forces in Mahabaratha  - even those chariots were quite attractive.  Ratha is not only fleet-footed mode during war, it symbolizes energy and zeal to move forward.  It was on the chariot steered by Lord Krishna, Geethopadesam occurred to Arjuna, the mighty warrior.  The rath itself according to legend was given by Agni.  The battle formation was unconceivably bigger ~ by some accounts an Akshauhini is described as a formation consisting of 21870 chariots, 21870 elephants, 65160 cavalry and more than a lakh of infantry.

திருமங்கை மன்னனின் திருக்குறுந்தாண்டகம் ஒரு அற்புத பிரபந்தம்.  இறைவனைப் பெருநிதியாக வர்ணித்து மாந்தர்களாகிய நமக்கு எது செல்வம், எது உயர்ந்தது, நாம் என் செய்ய வேண்டும் என போதிப்பது !! ~ இங்கே ஒரு பாசுரம் : 

கேட்கயான் உற்றதுண்டு*  கேழல்ஆய் உலகம் கொண்ட,*
பூக்கெழு வண்ணனாரைப்*  போதரக் கனவில் கண்டு,*
வாக்கினால் கருமம் தன்னால்*  மனத்தினால் சிரத்தை தன்னால்,*
வேட்கை மீதூர வாங்கி*  விழுங்கினேற்கு இனியவாறே.

மனிதர்களுக்கு தேவைகள் : உணவு, உடுப்பு, இருப்பிடம் .. .. இவை கிடைத்தாயின், மேலும் பணம், பொருள், போகம், என தேடல் .. .. .. பண்டைய கால மன்னர்கள் -  தண்ணீர், வெற்றிலைப்பாக்கு, வாசனை திரவியம், மண்,  மாதர், ஆடையாபரணம், சூது சதுரங்கம்  என உல்லாசித்தனர்.  மனிதர்களின் வாய்வெகுவுதலும், பொழுது போக்குதலும்,  இப்பொருள்களிலேயே  மாறிமாறி நடந்தன  !! 
 
ஆயிரம் ஆண்டுகள் முன்பு திருமங்கைமன்னன் நமக்கு அருளிய உபதேசம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் வெகுவாக பொருந்தும்.  நிலை கேட்ட மாந்தர்களே ! ~ பொருளையும் பிற இன்பத்தையும் தேடி அலையாதீர்.  ஸ்ரீமன் நாரணனே நமக்கு என்றென்றும் அழியாத நிதி. அவன் திருவடி நீழலில் உள்ளோர்க்கு எந்த தீங்கும் நடக்காது என்பது திண்ணம்.

Here are some photos of Azhagiya Singar thiruther vaibhavam on 29.6.2018.

~ adiyen Srinivasa dhasan (mamandur Veervalli Srinivasan Sampathkumar)
5.7.2020.No comments:

Post a Comment