To search this blog

Sunday, December 17, 2017

Thondaradipodi Alwar Sarrumurai at Avathara sthalam 2017 :@ திருமண்டங்குடி

Thondaradipodi Alwar Sarrumurai at Avathara sthalam 2017 :
தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார் சாற்றுமுறை @  திருமண்டங்குடி

The shares of Thiru Arooran Sugars Ltd are trading at 58.50 per share ~ have not seen much of volatility as the 52 week low was 52.20 and high was 82.30. **
Bottom of Form

ஒருவில்லால் ஓங்கு முந்நீர் அனைத்துலகங்களுய்ய*
செருவிலேயரக்கர் கோனைச்செற்ற நம் சேவகனார்*
மருவிய பெரிய கோயில் மதிள் திருவரங்கமென்னா*
கருவிலே திருவிலாதீர் காலத்தைக் கழிக் கின்றீரே.

Very powerful message from this Alwar.  What should one do in this World without whiling away time ~ other than chanting the names of Sriman Narayana, the only Saviour who is worshipped in the famed Thiruvarangam Periyakoil. It is He (in Ramavathar) parted the Ocean with a single bow and relieved the World of its trouble by killing the Rakshas chief in the battle.  Just chant His names all the time. 

~ and today is the right day to know something about this Alwar who was born in Chozhanadu at a place called Mandangudi.

மண்டங்குடி என்பர் மாமறையோர் மன்னியசீர்
தொண்டரடிப்பொடி தொன்னகரம் - வண்டு
திணர்த்தவயல் தென்னரங்கத் தம்மானைப் பள்ளி
உணர்த்தும் பிரான்உதித்த ஊர்.

~ the introductory lines to his prabandham Thirumalai by  Thiruvaranga Perumal Araiyar.  ஸ்ரீ திருவரங்கப் பெருமாள் அரையர் ஸ்வாமி அருளிச் செய்த தனியன்:


தமிழ் ஒரு இனிய மொழி.  நம்மாழ்வார்களோ  அந்த அமிழ்தில் திளைத்தவர்கள்.  இங்கே வந்து  திணர்த்த வயல் என்றதும் வண்டுகள் நிறைந்து இருக்கும் கழனிகள் என போறும் சூழற்க்க ;  திணர்த்தல் என்றால் -  நெருக்கமாதல் ; கனமாகப் படிந்திருத்தல்.  இதன்படியே - வண்டல் மண் கனமாகப் படிந்து அதிலே  வளமான பயிர்கள் விளையும் வயல்கள் சூழ்ந்த திருவரங்கத்தில் எழுந்தருளி இருக்கும் அரங்கநாதப் பெருமானை துயிலெழுப்பப் பாடல்கள் அருளவே (ஒரு சூரியன் போல) ஒளியோடு தோன்றிய, நிலைபெற்ற பெருமை வாய்ந்த, தொண்டரடிப்பொடியாழ்வார் அவதரித்த பழமையான தலம் திருமண்டங்குடி என்று நான்மறையாளர்கள் பகர்வர்.

Today Sunday – 17th  Dec 2017  marks the sarrumurai of  Thondaradipodi Aazhwar  (kettai nakshathiram in the month of Margazhi).. ..  Thondaradipodiar gave us the “Thirumalai” (45 songs) and  Thirupalli Ezhuchi (10) which are sung everyday to wake up the Lord.  He sang about Thiruvarangam  and Paramapatham.

This Azhwar at birth was named Vipra Narayanar and is also known as Bhaktanghri renu .  Thondaradippodi Alvar was born in a small village by name 'Thiru mandangudi' in Prabhava year, Margazhi month, Krishna chaturthi, in Kettai (Jyestha) Nakshatram (star).   This Thirumandangudi is in Chozha nadu near Kumbakonam,  the nearest landmark being Thiruvarooran sugars factory.  

            At this place, Lord Ranganatha is seen in a rare standing posture.  Azhwar dedicated himself to serving the God at Thiruvarangam and sought darshan of the Supreme Lord Ranganatha – who yielded by providing him a special standing darshan.  It would appear that the same Lord Ranganatha of Sri Rangam has just stood up to provide darshan to His devotees here.  Here at Mandangudi, we have Lord Ranganatha in a standing posture alongwith Sridevi and Bhumadevi.  The Uthsavar is Azhagiya Manavalar. There is separate sannadhi for the Thayar also.

இன்று (17th Dec 2017) மன்னிய சீர் மார்கழியில் கேட்டை திருநக்ஷத்திரம். சோழநாட்டில் திருமண்டங்குடி என்ற சிற்றூரில் பராபவ வருடம், மார்கழி மாதம், கேட்டை நட்சத்திரத்தில்  பெருமானின் வைஜயந்தி வனமாலையின் அம்சமாகக் கருதப்படும் தொண்டரடிப்பொடி ஆழ்வார்  அவதரித்த தினம்.  ஆழ்வார் சாற்றுமுறை இன்று.   இவரது இயற்பெயர் விப்ர நாராயணன்அனுதினமும் காலை எல்லா திவ்ய தேசங்களிலும் எம்பெருமானை பள்ளி எழுப்பும், திருப்பள்ளியெழுச்சி இவரது பாசுரம். இவர் முதல் ஆயிரத்தில் திருமாலை (45 பாசுரங்களும்) திருப்பள்ளியெழுச்சியும்  (11) பாடியுள்ளார்.

***தொடையொத்த துளவமும் கூடையும் பொலிந்து தோன்றிய தோள் தொண்டரடிப்பொடி என்னும் அடியனை அளியனென்றருளி உன்னடியார்க்கு ஆட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே!!
Adiyen Srinivasa dhasan. 


The temple at Thirumandangudi, Azhwar avathara sthalamGaruda SEvai on the occasion for Sri Ranganathar at Mandangudi
Ubaya Nachimar as Perumal is in Garudasevai
Sri Ranganayaki thayar at this sthalam.


Thondaradipodigal at Avatharasthalam Photos contained in this post ~ credits to Sri Thirumalai Vinjamoor Venkatesh who is doing great kainkaryam at many divyadesams and is so immersed in our sampradhayam.  Infact the photos taken and posted by him on FB today only made me make this post again.  .. and on seeing these thirumanjanam photos, one is totally dumbstruck

Only Azhwaar krupai ... such divine grace !!! .....


Tailpiece :  ** Thiru Arooran Sugars Ltd was incorporated in 1954, setting up a sugar factory at Vadapathimangalam, Thanjavur with crushing capacity of 1200 tonnes fo cane per day.  In 1990, they expanded their crushing capacity setting up a new mill at Thirumandangudi, Papanasam Taluk, Thanjavur. 

No comments:

Post a Comment