To search this blog

Sunday, December 3, 2017

Thirumangai Mannan Sarrumurai 2017 : திருமங்கை மன்னன்" கார்த்திகை நன்னாள்;

The most fortunate me, have found my treasure, the one who can provide shelter like a coral pillar, the Lord who is sole refuge of those who seek him through worship.  The one who destroyed Kamsa, the Lord who rules the Universe from yore, the adorable one.  He is the divinity  who has entered  my heart, I worship him ever be conscious of the worthy life in attaining Him and  shall never leave Him.


திருக்கார்த்திகை முடிந்து ஸ்ரீ கூரத்தாழ்வான் சாற்றுமுறைவரை   இல்லங்களில் திவ்யப்ரபந்தம் சேவிப்பது இல்லை என்று வழக்கம்.  இது அநத்யயன காலம் எனப்படுகிறது. இதோ இங்கே திருமங்கை மன்னனின் அற்புத வரிகள் - திருக்குறுந்தாண்டகத்திலிருந்து :

நிதியினைப் பவளத்தூணை நெறிமையால் நினைய வல்லார்*,
கதியினைக் கஞ்சன் மாளக் கண்டுமுன் அண்டமாளும்*,
மதியினை மாலை வாழ்த்தி வணங்கியென் மனத்து வந்த*,
விதியினைக் கண்டு கொண்ட தொண்டனேன் விடுகிலேனே!

எத்தகைய எம்பெருமான் நம் ஸ்ரீமன் நாராயணன்.  அவன்  பெருமைகளை உணர்ந்தவர்கள் எக்காலும்  பிரியகில்லாதவர்கள் ஆவார்கள்.    மற்றெக்காலத்தும் உதவ வல்ல நிதி  ' வைத்தமாநிதியாம் மதுசூதன்“;  என்றென்றும் துணையாய்  சார்பதற்காம் அணியான  பவளத்தூண் நம் எம்பெருமான்; கஞ்சனாகிய  கம்சனை வதம் செய்து தம் மக்களை காத்தருளிய, வியாமோஹமுள்ள கருநிற கண்ணபிரானை மட்டுமே நினைத்து அவன் திருவடி தாள்களையே  வாழ்த்தி வணங்கி  அந்த  எம்பெருமானை  ஸேவிக்கப்பெற்ற தொண்டனேன்,  அவனை இனி ஒருநாளும் விடமாட்டேன்.


திருமங்கையாழ்வார் சோழ நாட்டில் உள்ள திருவாலிதிருநகரி என்னும் ஊருக்கு அருகில் உள்ள திருக்குறையலூரில் பிறந்தவர். இவரது இயற்பெயர் 'கலியன்'. சோழமன்னனுக்கு படைத்தலைவனாக போர்க்களத்தில் இவருடைய வீரத்தைக் கண்ட அரசன் இவருக்கு சோழதேசத்தின் "திருமங்கை" நாட்டின் குறுநில மன்னனாக்கினான். அன்று முதல் இவர் "திருமங்கை மன்னன்" என அழைக்கப்பட்டார்.. கலியன் அவதரித்த கார்த்திகை மாதம்; கார்த்திகை  நன்னாள்;

Thirumangai Azhwar, impresses me more.  A vivid versatile personality – a great poet, efficient in horse riding and warfare, exceptional faith on his Lord, travelled very widely the length and breadth of the country  and did most mangalasasanam of divyadesangal.  Kaliyan has many names -  Arulmari, Kaliyan, Parakalan, Arattamukki, Adayarseelam, and Thirumangai Mannan. He was passionate about anything he pursued,  be that bewitching damsel Kumudavalli nachiyar, feeding Srivaishnavaites  or building temples.In the divyaprabandham, he has a huge share with 6 prabandhams to his credit : Thirumozhi, Thirukkurunthandagam, Thirunedunthandagam, Thiruvezhukkoorrirukkai, Siriya thirumadal and Periya thirumadal.  Thos were written in different forms revealing his widest spectrum of poetic meters and his command over the language.  Aasu kavi, Vistara kavi, Madhura kavi and Chithra kavi, he was, thus earning the title of Naalu kavi perumal, which was recognized by Saivaite Nayanmar Sambandar, who appreciatedly gave his  spear (Vel) as a gift.  At Thirunagari and many other divyadesams, one can have darshan of Kaliyan holding this big spear.  He would also be seen alongside  his consort Kumudavalli Naachiyar   instrumental in bringing him into the fold of devotion to the Lord and Bhagavatas. 

ஸ்ரீ நாலாயிர திவ்யப்ரபந்தத்தில், கலியனது பங்கு அதீதம்.  பெரிய திருமொழி, திருக்குறுந்தாண்டகம், திருநெடுந்தாண்டகம், திருவெழுகூற்றிருக்கை, பெரிய திருமடல், சிறிய திருமடல்  என 1137 பாசுரங்கள் நமக்கு அளித்துள்ளார்.  சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல் எனும் இரண்டு படைப்புகளிலும் தன்னைத் தலைவியாக 'பரகால நாயகியாய்'  உருவகித்த நிலையில் அவர் பாடல்களைப் புனைந்துள்ளார்.Sure, you would recall ‘Kaliyan Vaibavam enactment’ during Kuthirai vahanam – day 8 of Brahmothsavam – whence Emperuman  holds the reins of the golden horse;  Azhwar  Kaliyan comes chasing on his ‘adalma’.  At that time, he was a  local chieftain’ feeding  thousands of Sri Vaishnavaites  everyday.  He had vowed to feed thousands of persons each day and also needed money to build temples. Thirumangai mannan’s disciples were  -Neermel nadappan, Nizhalil odhunguvan,Thaloodhuvan,  Tholavazhakkan.  Not finding enough resources he and his disciples  had to resort to robbery and Sriman Narayanan in his various Leelas chose to play with him, by getting robbed, making him realize his folly and turning him to his trusted devotee.

Nee;an  understanding the significance became Thirumangai Azhwaar and rendered Periya Thirumozhi;  in Naalayira Divyaprabandham.  Ordained to listen  to the Ashtakshra mantra, becomes  Thirumangai Azhwar.  In the photo of Azhwar on the small  horse, one can see him armed with sword and shield.   

This divine act is recalled and as stated in the ‘sthala puranam of Thiruvallikkeni’ – Perumal and those accompanying Him lose their valuables.  The entire act is read out in a sanctimonious rite called ‘pattolai vasithal ’ (literally  reading the verses in palm leaves covered with silk)

He visited many places, did great kainkaryam and towards the end did lot at Thiruvarangam divyadesam.  While he was rebuilding the walls of the Srirangam temple, as a mark of deference to   Thondaradipodi Azhwar, he replanned the mathil leaving out the revered spot  where Thondaradipodigal did pushpa kainkaryam.  It was  Kaliyan who initiated the system of rendering  Nammazhwar’s prabandhas before the Lord at Srirangam and for this brought the archai idol of Swami Nammalvar from  Azhwar Thirunagari and take him back after the Utsava with all the temple honours.   The Adhyayanotsavam was developed to its present form of Irappathu, Pagal pathu by Acharya Nadamuni with the rendering of Nalayira divyaprabantham fully. 

Sensing his final days, Alwar reached Thirukkurungudi, did kainkayram to Vadivazhagiya Nambi and attained lotus feet of our Emperuman from there.  Among dense fields, his thiruvarasu now stands testimony that ‘the abode of Lord – Vaikundam’ is calling distance from here. 

மணவாள மாமுனிகள் உபதேசரத்தினமாலையில் உரைத்தது.:- 
பேதை நெஞ்சே! இன்றைப் பெருமை அறிந்திலையோ!
ஏது பெருமை இன்றைக்கென்னென்னில் - ஓதுகின்றேன்.
வாய்த்தபுகழ் மங்கையர்கோன் மாநிலத்தில் வந்துதித்த
கார்த்திகையில் கார்த்திகை நாள் காண்**

"நம்மை உய்விக்கும் - நலம் தரும் சொல் - நாராயணா என்னும் நாமமே'' என அறுதியிட்டு உரைத்த திருமங்கை மன்னன் தாள்கள் பணிவோம். வாட்கலியன்  பரகாலன் மங்கையர்கோன் வாழியே .. .. ..

அடியேன் ஸ்ரீனிவாச தாசன் [மாமண்டூர் ஸ்ரீனிவாசன் சம்பத்குமார்]
2nd Dec 2017.No comments:

Post a Comment