To search this blog

Tuesday, May 10, 2016

Sri Ramanujar Sarrumurai at Thiruvallikkeni : சித்திரையில் செய்ய திருவாதிரை 2016

எம்பெருமானார் சாற்றுமுறை சித்திரையில் செய்ய திருவாதிரை


Today 10th May 2016 is indeed a glorious day ~ the most auspicious ‘Thiruvathirai in the month of Chithirai’- the day when Acharyar Ramanujar was born on this planet for imparting knowledge to all and to guide us in the right path towards Sriman Narayana.  Sri Perumpudur became  the most divine place with the birth of Bashyakarar,  in the year 1017  to Kesava Somayaji and Gandhimathi.  


Our Acharyar formulated a faith in which none were devoid of Divine Grace.  The great social reformer, had the vision of introducing most acceptable way of life for every baktha inculcating respect and love among fellow human beings.  Today we talk of codes and SOPs – thousand years ago, this Great Acharyar  gave us Niyamanappadi ~ the manual for the services to be performed in the Temple, all supported by endowements in his blue book.  When Sri Ramanujar went to Melukote, he was 82 and he returned to Thiruvarangam at ripe age of 94. – and more was to happen in Srirangam, guided by his indomitable spirit of service to Lord.


Sri Ramanuja Acarya toured the entire Country, making the Srivaishnavaite tradition flourish in all his path.  He created flawless systems, corrected the administration of Sri Rangam ensuring the proper maintenance of the wealth of Lord Ranganatha and creating teams to properly continue all kainkaryams to the Lord.  The fountain of knowledge, he was, he provided wealth of knowledge through his many works which include the Magnum Opus ‘Sri Bashyam – the Vishishtavaida commentary of Brahma sutram of Veda Vyasar; Vedantha Deepam, Vedanta Saram, Vedanta Sangraham, Gadyathrayam and many many more…. The  3 Gadyams – Saranagati Gadyam, Sriranga Gadyam and Vaikunda Gadyam are collectively known as ‘Gadyatraya’.

This is how Adhyapakas celebrated his birth - by throwing uthareevam on air !!


Let us fall at the lotus feet of our Acharyar which only  will relieve us of all our sins and steer us towards good thinking, good deeds and towards salvation through service to Lord and His bakthas.  Some photos taken this morning during the Emperumanar purappadu at Thiruvallikkeni are posted here :

இன்று 10/5/2016 -  சித்திரையில் செய்ய திருவாதிரை நந்நாள்நம் ஆச்சார்யன் இவ்வுலகத்தில் வந்துதித்த சீரியநாள். செங்கயல்வாவிகள் சீர்வயல்கள் சூழ்ந்த ஸ்ரீபெரும்புதூரில்  இளையாழ்வார் எனும் இராமானுஜர் அவதரித்த நந்நாள்எம்பெருமானாரின் பிறப்பு உலகத்தவர்கள் உடனே பெறுதற்கான  நண்ணறு ஞானத்தை அனைவருக்கும் அருளி அவர்களை ஸ்ரீமன்நாராயணன் இடத்தில் பக்தி செலுத்துமாறு மாற்றிய அவதார திருநாள்.   

உடையவர் ஒரு தலை சிறந்த நிர்வாகி. ஸ்ரீரங்கம் கோவிலின் நிர்வாகத்தை முற்றிலும் சீர்படுத்தி தென்னரங்கனின் செல்வத்தை காப்பாற்றினவர் * பாரததேசம் முழுதும் யாத்திரை சென்று "ஸ்ரீமன்நாராயணனின் பரத்வத்தை" நிலைநாட்டினவர். ஸ்ரீவைஷ்ணவத்தை பாரெங்கும் பரப்பினவர். ஸ்ரீபாஷ்யம், வேதாந்ததீபம், வேதாந்தஸாரம், வேதார்த்தஸங்க்ரஹம், பகவத்கீதாபாஷ்யம், கத்யத்ரயம் ஆகிய கிரந்தங்களை உடையவர் அருளிச்செய்தார்.   ஸ்ரீபாஷ்யம் அவரது தலைசிறந்த படைப்பு. வியாசரின் ப்ருஹ்ம  சூத்திரத்துக்கு விசிஷ்டாத்வைத பிரமாணமாய் கீதாபாஷ்யம் இயற்றினார். பிரபத்தி என்கிற சரண்புகுதலை பற்றி சரணாகதிகத்யம், ஸ்ரீரங்கநாதரை தன்னைதாசனாக கொள்ளும்படி ஸ்ரீரங்ககத்யம், மஹாவிஷ்ணுவின் இருப்பிடத்தை விவரிக்கும் வைகுண்டகத்யம் என்பன இவரது பிறநூல்கள்

லோகோபகாரியாராகிய இராமானுசர் நமக்கு ஆதாரமாகவும் சக்தியளிப்பவராகவும் இரக்ஷகருமாகவும் இருப்பார் என்பது சுவாமிகூரேசர் வாக்கு. ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களுக்கு அவரது பிறந்தநாள் அதிவிசேஷம். இந்நாளை சித்திரையில் ஆதிரைநாள் சிறக்கவந்தோன் வாழியே( சித்திரைமாதம் திருவாதிரை நட்சத்திரம் பெருமை கொள்ளும்படி அதில் பிறந்தவன் வாழ்க); சீர்பெரும்பூதூர் முனிவன் திருவடிகள் வாழியே ! (எல்லாசிறப்பும் கொண்ட திருப்பெரும்பூதூரில் பிறந்த இராமானுச முனிவனின் திருவடிகள் வாழ்க வாழ்க.) என வைஷ்ணவர்கள் மகிழ்வர். இன்றும் எல்லா வைணவதலங்களிலும் சேவாகாலம் முடியும்போது "ராமானுஜார்ய திவ்யாக்ஞா – வர்ததாம் அபிவர்ததாம்" என அவரது கட்டளைகள் சிறப்புற நடைமுறையில் உள்ளதை பாராட்டுவர்

இவ்வுலகில் இனிஒன்றும் எண்ணாதே  நெஞ்சே ! இரவுபகல் எதிராசர் எமக்கினி மேலருளும் ....எனநம்  ஆச்சார்யர்க்கு ஆளாவோம் நாம்.. பெரியகடலை போன்ற கருணைகொண்ட இராமானுஜர் திருவடிகளை தாள்பணிவோர்க்கு எல்லாநலமும் பெருகும். அவரைப்பற்றி சிந்திப்போர்க்கு எண்ணங்கள் தேனூறி என்றென்றும் தித்திக்கும் 
அடியேன் - ஸ்ரீனிவாசதாசன்.
No comments:

Post a Comment