To search this blog

Sunday, August 1, 2021

Thirumylai Sri Amruthavalli thayar Aadi velli purappadu 2021

 

திருமயிலை  ஸ்ரீ அம்ருதவல்லி தாயார் ஆடி  வெள்ளிக்கிழமை  புறப்பாடு


சீர்மை மிகு சென்னை மாநகரத்தில் திருமயிலாப்பூரில் அமைந்துள்ளது அருள்மிகு ஸ்ரீமாதவப்பெருமாள் திருக்கோவில்.  திருமயிலை திருக்கோவிலிலே  ஸ்ரீமாதவப்பெருமாள் மிக மிக அழகாக சேவை சாதிக்கிறார்.  வரப்ரசாதியான மாதவரின் தாயார் எழில்மிகு ஸ்ரீ அம்ருதவல்லித்தாயார்.

ஆடிமாதம் என்பது அம்மன் கோவில்களுக்கு மிக உகந்தமாதம் ஆகும். இந்த மாதத்தில் அனைத்து அம்மன் கோவில்களிலும் தீமிதி திருவிழா, தேர்திருவிழா, என அனைத்து திருவிழாக்களும் நடைபெறும், குறிப்பாக இந்த மாதத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் அனைத்து கோவில்களிலும் சிறப்பு பூஜைகளும், அபிஷேக ஆராதனைகளும் நடைபெறுவது வழக்கம்.   ஆடிமாதத்து  வெள்ளிக்கிழமைகளில் ஸ்ரீ அம்ருதவல்லி தாயார் புறப்பாடு - சிறிய திருமடல் கோஷ்டியுடன் சிறப்புற நடைபெறுகிறது. 

Most civilizations flourished on the banks of rivers. Social scientists wonder if it is just incidental or does the waterway foster prosperity and cultural advancement.  The metropolis of Chennai has no perennial river – though it has Coovum, Adyaru and Buckingham canal – the dirty sewerage water carrying stagnant waters were once a waterway and moved cargo and passengers may be a news for some.   From 1880 to 1960 the Buckingham Canal  flourished and the places on its banks - Mylapore and Triplicane were the biggest beneficiaries of the trade.  Constructed during the British rule, the canal remained an important waterway during the late 19th and early 20th centuries.   

More than 350 years ago, Madras , under the name of Madraspatnam was a tiny rural village on the Coromandel Coast. Scattered about in the neighbourhood there were other rural villages, such as Egmore,  Vepery,  and Triplicane, which are crowded districts in the great city of Madras today . In Triplicane there was an ancient temple, Sri Parthasarathi swami temple , which is the Triplicane Temple still.  A little fishing village called Kuppam, lying directly on the seashore sent out   its bold fishermen in their rickety catamarans in perilous pursuit of the spoils of the sea. There was one small town in the neighbourhood, namely, the Portuguese settlement at Mylapore , where the tall  facades  formed a landmark for the Portuguese ships that occasionally cast anchor in the roads. 

Such was the scene in 1639, the year in which our story of Madras begins.  The Portuguese had already been in India for nearly a century and a half ; and under their early and able viceroys they had made themselves powerful.  The influence of the Portuguese was now on the wane.  For nearly a century they had been the only European power in India.  

The sandy beach has been waked from its longaeval placidity. Trains of bullock - carts are lumbering along new -made tracks, bringing stone and laterite and bricks and timber from various centres ; and endless files of coolies with baskets on their heads, are bringing sand from the summer - dry edges of the bed of the Cooum river. In the foreground of the picture , scores of chattering village labourers, from Triplicane and other hamlets hard by, are working under the directions of the mechanical employees of the Company, chipping stone, mixing lime, sawing timber, carrying bricks and stones and mortar, or laying them adroitly in place , with little dependence on line and level.  San Thomé was acquired in 1749 ; and the story of the acquisition is not without interest . The names San Thomé and Mylapore are often used as alternative designations for one and the same locality; but in bygone days the two names represented quite different places. Mylapore was a  very ancient Indian town , which seems to have been in existence long before the birth of Christ . San Thomé was a seventeenth century Portuguese settlement close by.   

When the English came to Fort St. George, the power of the Portuguese was already waning ; and the  development of the influence of the English at Madras meant a further lessening of the influence of the Portuguese   and it was a natural consequence that Sathomé, including Mylapore , became a prey to successive assailants . Its first captor was the lord of the soil, the Mohammedan King of Golconda . Next, the French took it from Golconda ; and two years later Golconda with the help of the Dutch, recaptured it from the French. The Dutch were content with a share of the plunder for their reward and left Golconda in possession. Cassa Verona found favour with Golconda’s Moslem officials, and secured the town on a short lease. Next it was leased to the Hindu Governor of Poonamallee ; and then for a big price it went back again to the Portuguese . Towards the end of the seventeenth century the great Moghul Emperor Aurangzeb dethroned the lord of the soil , the King of Golconda ; and , although the Portuguese were not turned out of San Thomé , it was now a part of the Moghul Empire and was put in charge of a Moslem ruler . After Aurangazeb s death, the Moghul Empire broke up, and the Nawab of Arcot eventually became independent.  In 1749 , when Madras after the French occupation , was restored to the English by an order from Paris in accordance with the treaty of  Aix la Chapelle, Dupleix at Pondicherry was bitterly disappointed at the rendition, and he formed designs for the acquisition of San Thomé for France , as a set - off for the  loss of Madras.  (the foregoing is some interesting piece of History from the book ‘Story of Madras by Glyn Barlow, published by Oxford University Press in 1921) எம்பெருமானது அழகிய குணங்களிலே ஆழ்ந்து ஈடுபட்ட ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரின் திருவாய்மொழி பாசுரம் இங்கே :  எம்பெருமான் ஸ்ரீமந்நாரணனை அடைந்து அநுபவிக்கவேண்டும் என்று ஆழ்வாருக்கு ஆசை. அவருடைய ஐம்புலன்களும் பரமனை நினைத்துக்கண்டு பாடிப் பெருமைப்படவேண்டும் என்று ஆசைப்படுகின்றன. இவ்வாறு ஆற்றாமையால் நோவுபட்டுப் பகவானை ஆழ்வார் கூப்பிடும் பாசுரம் இது.: - 

கோலமே தாமரைக் கண்ணது ஓர் அஞ்சன

நீலமே நின்று எனது ஆவியை ஈர்கின்ற

சீலமே சென்று செல்லாதன முன் நிலாம்

காலமே உன்னை எந் நாள் கண்டுகொள்வனே? 

அழகின் திரு உருவமே, தாமரை போன்ற கண்களைக் கொண்டவனே, அந்தக் கண்களில் தீட்டுகின்ற அஞ்சன மைபோன்ற நீலவண்ணத் திருவுருவத்தைக் கொண்டவனே, என்னுடைய உயிரை அறுக்கின்ற ஒழுக்க வடிவமே, கடந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என மூன்றுமாகத் திகழ்கிறவனே, உன்னை நான் என்றைக்குக் காண்பேன்? என வருகிறார் ஆழ்வார்.  ஆழ்வார் பாடலுக்கு பொருத்தமாக மிக சிறப்பாக அழகு மிளிர எழுந்து அருளி புறப்பாடு கொண்டருளிய மயிலை ஸ்ரீ அம்ருதவல்லி தாயார் புகைப்படங்கள் இங்கே.

Here are some photos of Adi Velli purappadu of Thirumylai Sri Amruthavalli thayar on 23.7.2021

adiyen Srinivasadhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
31st July 2021.

  

1 comment: