To search this blog

Monday, August 16, 2021

புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே~ Azhagiya Singar punnaikilai - divine flautist

Circle of Iron is a 1978 martial arts fantasy film co-written by Bruce Lee, who intended to star in the film himself, but died before production. After Lee's death in 1973, Silliphant and Stanley Mann completed the screenplay, and Lee's part was given to Kung Fu television star David Carradine.எம்பெருமான் கண்ணனாக பிறந்து கோகுலத்தில் வளர்ந்த அற்புத நாட்களில், அவரது பால்ய பருவத்திலேயே எல்லா சிறப்புகளையும் உணர்த்தினார்.  வேணுகோபாலன் கண்ணனது  குழல் ஓசை - அவர்   புல்லாங்குழலில் இருந்து பரவிய வேணுகானங்கள் அனைவரையும் மயக்கின.  கண்ணதாசன் எழுதிய இந்த பாடலை நாம் அனைவரும் பல்லாயிரம் தடவை கேட்டு இன்புற்று இருப்போம்.

புல்லாங்குழல் கொடுத்த மூங்கில்களே - எங்கள்

புருஷோத்தமன் புகழ் பாடுங்களே

வண்டாடும் கங்கை மலர்த் தோட்டங்களே

எங்கள் மதுசூதனன் புகழ் பாடுங்களே !!மனித மனதை ஆற்றுப்படுத்தும் கலைகளில் முக்கியமானது, இசை. இயன்ற போதெல்லாம் வரம்பின்றி கேட்டு ரசிக்கலாம். இசைக்கு இன்றியமையாதவை கருவிகள். மயங்க வைக்கும் காற்றிசைக் கருவிகளில் ஒன்று புல்லாங்குழல்.  காற்று இசைக்கருவி வகையைச் சேர்ந்தது புல்லாங்குழல். துளை வழியே காற்றை ஊதி இசையை உருவாக்குவதால், துளைக்கருவி எனவும் அழைப்பர். ஸ்வரங்களை அடிப்படையாக கொண்ட துளைகளை மூடித் திறக்கும் திறனுக்கு ஏற்ப, ஒலிக்கோர்வையை வித்தியாசமாக உருவாக்கலாம். இந்தியாவில், இரண்டு வகை புல்லாங்குழல்கள் உள்ளன. பன்சூரி என்ற வகையில், காற்று ஊதும் முத்திரை துளை ஒன்றும், ஸ்வரங்களுக்காக விரல் துளைகள் ஆறும் இருக்கும். இது, இந்துஸ்தானி இசையில் அதிகம் பயன்படுகிறது. மற்றொருவகை வேணு இவை தென்னிந்திய கர்நாடக இசையில்  பயன்படுத்தப்படுகின்றன.இவற்றில் எட்டு விரல் துளைகளும் ஒரு ஆற்றுவாய் துளையும் இருக்கும்.தற்போது தென்னிந்திய புல்லாங்குழலாக கருதப்படுவது 20-ஆம் நூற்றாண்டில் சரப சாஸ்திரி என்பவரால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஏழு விரல்துளைகள் கொண்ட புல்லாங்குழல் ஆகும். புல் இன தாவரமான மூங்கில் மரத்தில் செய்யப்படுவதால், புல்லாங்குழல் என பெயர் பெற்றது. இளமையும், மூப்புமின்றி, நடுவயதுள்ள மூங்கிலை வெட்டி, ஓராண்டு நிழலில் உலர்த்தி பதப்படுத்தி புல்லாங்குழல் தயாரிப்பர். சீரான விட்டமுள்ள ஒடுங்கிய குழாய் தான் இசை எழுப்ப பயன்படும். வாயால் ஊதும் துளையை, முத்திரை என்பர். அதை, ஆற்றுவாய் என்பதும் உண்டு.

Of the many instruments associated with  Carnatic music-  Flute is divine. A melodic instrument for the most part, the flute has a clear and bright sound with a distinctive warmth, refinement, and subtlety to its tone.  .. ..in Western world there is another close relative – it is not unusual for a performer who plays the flute to switch to the piccolo, alto flute, or bass flute. The piccolo is pitched an octave higher than the flute and produces a shrill, high-pitched sound. With a length of 30 cm, the piccolo resounds loudly in the performer's right ear when the instrument is played. The alto flute has a slightly gentler sound, while the bass flute boasts a total tube length of around 130 cm and is pitched an octave below the flute.

We have seen and heard many flautists in Carnatic music – in Northern India, the name readily comes to mind is Pundit Hariprasad Chaurasia.  Recently heard another - Paras Nath, another flautist hailing from a well-known family of musicians from Varanasi who have traditionally been in this world for two and a half centuries.   Recently there was a stellar performance of Paras Nath' in Zee News' special offer 'India@75', which will leave you mesmerized on the occasion of Independence Day.;  here is one of his performance available on you tube:   https://www.youtube.com/watch?v=bT6TOm28f4Y

The greatest of em all is of course the divine Flautist Lord Krishna – who mesmerized everyone as He grew up in Gokul. 

கண்ணபிரான்  ஊதின குழலினோசை செவியில் விழப்பெற்ற கந்தருவர்கள்  - பரமபோக்யமான இக்குழலோசையாகிற வலையிலே  கட்டுப்பட்டு, “இனிப் பாட்டுத் தொழிலாகிற பெருஞ்சுமையில் நமக்கு யாதொரு அந்வயமுமில்லை” என்று நிச்சயித்தொழிந்ததுமன்றி, கீழுள்ள காலமெல்லாம் தாம் பாடித் திரிந்தபடியை நினைத்து இவ்வளவு நாட்காளாக இதை கேட்காமல் இருந்தோமே என வருந்தினராம் என்கிறார் நம் பெரியாழ்வார் தமது 'பெரியாழ்வார் திருமொழி பாசுரத்தில்" 

செம்பெருந்தடங்கண்ணன்  திரள்தோளன் தேவகி சிறுவன் தேவர்கள் சிங்கம்

நம்பரமன்  இந்நாள்  குழலூதக் கேட்டவர்கள்  இடருற்றன கேளீர்

அம்பரம் திரியும் காந்தப்பரெல்லாம் அமுத கீதவலையால்  சுருக்குண்டு

நம்பரமன்றென்று நாணி மயங்கி நைந்து சோர்ந்து கைம்மறித்து  நின்றனரே. 

சிவந்து மிகவும் பெரிய திருக்கண்களையுடையனாய், பருத்த தோள்களையுடையனாய்,  தேவகியின் பிள்ளையாய், தேவசிம்ஹமாய், நமக்கு ஸ்வாமியான பரமபுருஷனாயிராநின்ற கண்ணபிரான்- இன்றைய தினம்  வேய்ங்குழலை ஊத - அத்தகைய அற்புத இன்னிசையைக்  கேட்டவர்கள், அவஸ்தைப்பட்ட வகைகளை, சொல்லுகிறேன்  கேளுங்கள் ! - அவ்விடர்  யாதெனில் ஆகாசத்திலே திரியும் காந்தருவர் அனைவரும் அமுதம் போல் இனிதான குழலிசையாகிற வலையிலே அகப்பட்டு  பாடுகையாகிற சுமை இனி நம்முடையதன்றென்று அறுதியிட்டு, முன்பெல்லாம் பாடித்திரிந்ததற்கும் வெட்கப்பட்டு, அறிவழிந்து மனம் சிதிலமாகப் பெற்று, சோர்ந்து, சரீரமுங் கட்டுக்குலையப் பெற்று கைமறித்து நின்றனர்; இனி நாம் ஒருவகைக் கைத்தொழிலுக்குங் கடவோமல்லோம் என்று கையை மடக்கிக் கொண்டு நின்றார்கள் என்று பகிர்கிறார் பெரியாழ்வார் இந்த பாசுரத்தில். 

At Thiruvallikkeni divyadesam – the evening of day 1 of the Brahmothsavam is ‘Punnaikilai vahanam’ – with Sri Parthasarathi / Sri Azhagiya Singar as Lord Krishna, the Divine flautise.  In Aani brahmothsavam of Sri Thelliya singar on 15.6.2016, there could not be vahana purappadu and in the night occurred purappadu in kedayam and  here are some photos of Sri Azhagiya Singar as the   Divine Flautist.

Circle of Iron referred at the start  is a 1978 martial arts fantasy film co-written by Bruce Lee, who intended to star in the film himself, but died before production. The film is also known as The Silent Flute, which was the original title of the story conceived by Lee, James Coburn and Stirling Silliphant in 1969. After Lee's death in 1973, Silliphant and Stanley Mann completed the screenplay, and Lee's part was given to Kung Fu television star David Carradine.  In the 1960s, Bruce Lee was working on  The Silent Flute, but the project was never finished in his lifetime.

               Their script centered on a young martial artist named Cord, whose main objective was to find a book that would supposedly unlock the path to true enlightenment. Bruce Lee expected to have a starring role in The Silent Flute, but he had no intention of playing the main protagonist, who was supposed to be a white character. Instead, Lee was to play various martial artists who would encounter Cord and teach him kung fu and other valuable lessons along the way.   Once they had a script ready, scouting out locations for filming was unfortunately the furthest Lee, Coburn, and Silliphant were able to get in making the movie. They traveled to India and began looking for ideal locations. It was during this time that their plan for The Silent Flute fell apart.  Years passed by and death of Lee occurred  before Coburn and Silliphant decided to revisit The Silent Flute which was completed later.

adiyen Srinivasa dhasan,
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
16th   Aug 2021.
 

பாசுர விளக்கம் : ஸ்ரீ உ வே கச்சி சுவாமி ~ spl thanks & gratitude to www.dravidaveda.org   No comments:

Post a Comment