To search this blog

Sunday, July 30, 2023

Dusi Mamandur Sri Lakshmi Narayana Perumal Muthu kondai

 தூசி மாமண்டூர் அருள்மிகு லக்ஷ்மிநாராயண பெருமாள் 

நேர்த்தியான சாய்வு முத்துக்கொண்டை சிறப்பு சேவை
No comments:

Post a Comment