To search this blog

Sunday, January 17, 2021

Thai Sadayam - Thirumylai Sri Peyalwar - Azhwar avatharasthalam at Arundale Street

ஐப்பசியில் ஓணம், அவிட்டம்,  சதயம் இவை - ஒப்பிலவா நாள்கள் உலகத்தீர் - என ஸ்ரீமணவாளமாமுனிகள் தமது 'உபதேசரத்தின மாலையில்'  எப்புவியும் பேசு புகழ் "பொய்கையார், பூதத்தார், பேயாழ்வார்' - வந்துதித்த நாள்களை சிறப்பித்தார்.

 

சித்திரை குளம் - திருமயிலை ஸ்ரீ ஆதிகேசவப்பெருமாள் கோவில்

'நீரின்றி அமையாதது உலகு' என்கிறார் நம் செந்நாப்போதார் [திருவள்ளுவர்]  ..  நீர் - இந்த ஒற்றைச் சொல், வெறும் சொல்லல்ல. இந்த மண்ணில் எந்த ஜீவராசியும் உயிர் வாழ வேண்டுமென்றால் காற்றுக்கு அடுத்து முக்கியம் வாய்ந்து இந்த நீர்தான்.  தண்ணீர் நிலத்தில் அடியிலே கைக்கு எட்டாத ஆழத்தில் இருப்பதனால், நீரை வெளியே எடுப்பதற்குப் பல முறைகள் பயன்படுகின்றன.  கிணறு என்பது, நிலத்தின் கீழ் நீர்ப்படுகைகளில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலத்தடி நீரை எடுப்பதற்கு வசதியாக நிலத்தில் தோண்டப்படும் ஒரு குழி ஆகும். அகழ்தல், தண்டு செலுத்தல், துளையிடல் போன்ற பல முறைகளைக் கையாண்டு கிணறுகள் வெட்டப்படுகின்றன. நிலத்தடி நீரின் மட்டத்தைப் பொறுத்து கிணற்றின் ஆழம் வேறுபடும்.   

ஸ்ரீ பேயாழ்வார் - திருமயிலை ஸ்ரீ ஆதிகேசவப்பெருமாள் கோவில்

Centuries before the advent of colonialism and the arrival of British East India Company, Madras existed on a scale far smaller.  When East India bought a piece of land and later built a garrison, the fort  was contiguous to it on its northern side. Georgetown was a sparsely populated suburb, occupied by gardens and' garden-houses,'  where  the Company's servants retired for rest and relaxation. The districts to the westward were marked by tiny villages, centres of agricultural areas held by the Company on precarious grants from the government of the country, while everything south of Triplicane was native territory, over which the British had no dominion.   

The Seven Years' War (1756–1763) was a global conflict, "a struggle for global primacy between Britain and France," which also had a major impact on the Spanish Empire.  In Europe, the conflict arose from issues left unresolved by the War of the Austrian Succession, with Prussia seeking greater dominance.  It had its impact in India too !!   In our History books and at School, We read mostly of  Islamic invasion, ruling and then British colonization – perhaps too many pages including the golden rule of Guptas and others Empire and other invasions were hidden or left out. We never read of Thomas Arthur, comte de Lally,   a General who  commanded French forces, including two battalions of his own red-coated Regiment of Lally of the Irish Brigade, in India during the Seven Years' War. After a failed attempt to capture Madras,  he lost the Battle of Wandiwash to British forces under Eyre Coote and then was forced to surrender the remaining French post at Pondicherry. After a time spent as a prisoner of war in Britain, Lally voluntarily returned to France to face charges where he was beheaded for his alleged failures in India. Ultimately the jealousies and disloyalties of other officers, together with insufficient resources and limited naval support prevented Lally from securing India for France.  

The Siege of Madras was a siege of Madras, which was then under English rule, between December 1758 and February 1759 by French forces under the command of Lally during the Seven Years' War. The British garrison was able to hold out until it was relieved. The British fired 26,554 cannonballs and more than 200,000 cartridge rounds in defence of the town.  The failure to take Madras was a huge disappointment for the French and a massive setback to their campaign in India.   Madras of those years,  was divided broadly into two distinct parts. The "Black town" where the majority native population lived which was unfortified - and the "White town" where the smaller European population lived which was dominated by Fort St George.  

In the siege of Madras, there occurs mention of Mylapore (as Meliapore)  - Lally's own regiment was stationed near the sea, on the north of the Blacktown. Since the British defeated not only Lally but also the French and ruled India, we read only British history hailing their representatives as powerful, tactful and merciful !!  .. .. the losing Lally was sent as a prisoner of war to England. Public opinion in France was very hostile, blaming him for the defeat by the British, and there were widespread calls for Lally to be put on trial.  He was kept prisoner for nearly two years before the trial began in 1764 and when the Advocate General of the Parlement of Paris, Joly de Fleury, began the prosecution, Lally had not received any documentation of the charges, and was not allowed a defence lawyer. Throughout the trial, which lasted for two years, Lally fought against Joly de Fleury's charges but on 6 May 1766 he was convicted and sentenced to death. Lally made an unsuccessful attempt at suicide in prison after his sentencing, but three days after his conviction, he was gagged to prevent him from protesting his innocence further, and transported in a garbage cart to be beheaded at the Place de Grève. The executioner's first blow only sliced open his skull, and it took a second to kill him. 

Mylapore has been a shoppers’ paradise ~  the  historical place has two MRTS railway stations : Thirumayilai and Sri Mundakakanni amman temple.  In between runs Kutchery road, linking Beach Road with Luz Junction and you would have travelled many a times on this – do you know that one of the bylanes leads to a famous landmark with divine connection !  - the Arundale Street .. ..  next time, for sure when you travel on Kutchery road towards beach, you might take a turn and reach this place, if you have not visited this earlier…. at Arundale Street  – otherwise not so noticeable one… that winds its way towards Sri Madhava Perumal Kovil ~ and just a couple of yards in to the Street, lies this famous place with divine connection. 

Among the 12 Azhwaars of Srivaishanva Tradition, Poigai Azhwar, Boothath Azhwar and Peyazhwar – were the ones to have descended on this Earth earlier.  They were contemporaries and are praised as “Muthal Azhwars (the first among the Azhwars).  They were born in the month of “Aippasi: in the thirunakshathirams of ‘Thiruvonam, Avittam, Sathayam’ respectively. This divine trio met on a rainy day at Thirukkovalur – when they sang 100 verses each which now form part of Moonravathu Ayiram (Iyarpa) in Naalayira Divyaprabandham.  

ஐப்பசி மாதம் ‘சதயம்’ திருநட்சத்திரத்தில் பேயாழ்வார் திருமயிலையில் அவதரித்தார்.  ஒரு காலத்தில் திருவல்லிக்கேணி பிருந்தாரண்யம் என துளசிகாடாக இருந்ததைப் போலவே, திருமயிலை புதர்கள் மண்டி, மரங்கள் அடர்ந்து காடாக இருந்திருக்கிறது.  சிறப்பு வாய்ந்த இந்தத்தலத்தில் திருமாதவப் பெருமாள் திருக்கோயில் அருகில் உள்ள ஒரு குளத்தில் (கிணற்றில்)அதிசயமான செவ்வல்லி மலரிலே மஹாவிஷ்ணுவின் ஐம்படைகளில் ஒன்றாகிய நாந்தகம் எனும் வாளின் அம்சமாக பேயாழ்வார் அவதரித்தார்.  இவர்  அயோநிஜர்.  இந்த அவதாரஸ்தலம் - இன்று அருண்டேல் தெரு என அழைக்கப்படும் வீதியில் உள்ளது.

 ஆழ்வார் அவதரித்த கிணறும்  அவதாரஸ்தலமும் 


Sri Peyalwar was born in a well in Mylapore (thence known as Mylai Thiruvallikkeni).  His birthplace is in the present day Arundel Street [described in the first para of this post]  in Mylapore closer to Mylai Sri Madhaava Perumal Kovil.  At Thiruvallikkeni, the road adjacent to Sri Parthasarathi Kovil houses a separate sannathi (temple by itself) for Sri Peyalwar and this street is named after the Azhwar and is known as ‘Peyazhwar kovil Street’. 

முதல் ஆழ்வார்கள் மூவரும் ஒரு நல்ல மழைநாளில் திருக்கோவலுரில் ஒரு இடைகழியில் சந்தித்தனர். முதலில் பொய்கை ஆழ்வார் அங்கே இருந்தார்; பூதத்தாழ்வார் அவ்விடம் வந்தபோது, 'ஒருவர் படுக்கலாம்,இருவர் இருக்கலாம்' என இடமளித்தார். பிறகு பேயாழ்வாரும் அங்கே வரவே "ஒருவர் படுக்கலாம், இருவர் இருக்கலாம், மூவர் நிற்கலாம்' என அவரை இருவரும் வரவேற்றனர். ஸ்ரீமன்நாராயணன் அவர்களை சோதிக்க எண்ணி தானும் உட்புகுந்தபோது, முதலில் பொய்கைஆழ்வார் "வையம் தகளியா, வார்கடலே நெய்யாகக் கொண்டு  (உலகத்தையே விளக்காகவும் பெரியகடலை நெய்யாகவும்) நூறு பாடல்கள் பாடினார்.  பிறகு, பூதத்தாழ்வார், 'அன்பேதகளியா ஆர்வமே நெய்யாக'க் கொண்டு (அன்பை விளக்காகவும் ஆர்வமான எண்ணங்களை நெய்யாகவும்) நூறு பாடல்கள் பாடினார். 

பொய்கை ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார் இவர்களது அருளால் இவ்வாறான விளக்குகளில் ரத்னாகரமான கடலை கண்டது போல எம்பெருமானுடைய நிர்ஹேதுககடாக்ஷம் பெற்று,பேயாழ்வார்,  திருமகள் கேள்வனான எம்பெருமானை முழுவதுமாக அனுபவித்து

 

"திருக்கண்டேன், பொன்மேனி கண்டேன், *திகழும்

அருக்கன் அணி நிறமும் கண்டேன்;* செருக்கிளரும்

பொன்னாழி கண்டேன், புரிசங்கம் கைக்கண்டேன்,*

என்னாழி வண்ணன் பால் இன்று"

- என "மூன்றாம்திருவந்தாதி"  நூறு பாடல்கள் அருளிச் செய்தார்.  இதோ அவரது மூன்றாம் திருவந்தாதியில் இருந்து ஒரு அற்புத பாசுரம் :   

அரணாம் நமக்கென்றும் ஆழி வலவன்,

முரனாள் வலம்சுழிந்த மொய்ம்பன், - சரணாமேல்

ஏதுகதி ஏதுநிலை ஏது பிறப்பென்னாதே,

ஓதுகதி மாயனையே ஓர்த்து.  

எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாரணன் எத்தகையவன்  !! ~  திருவாழியாழ்வானை வலத்திருக்கையிலுடையவனும், முராஸுரனுடைய ஆயுளையும், வலிமையையும் போக்கின மொய்ம்பன் (மிடுக்கையுடையவனுமான பெருமான்) - அவ்வளவு சிறப்பு மிக்கவன் நமக்கு ரக்ஷகனாக அமையும் பக்ஷத்தில், நம்மிடத்தில் உள்ள எத்தகைய குறைகளையும் கருதாமல்,  நமக்கு எல்லாக் காலத்திலும் ரக்ஷகனாகவேயிருப்பன், நெஞ்சமே இதை நன்றாக அறிந்து கொண்டு, ஆச்சரியமான குண சேஷ்டிதங்களையுடையனான அப்பெருமானையே உபாயமாக புரிந்து கொண்டு, அவனது நாமங்களையே  அநுஸந்தித்துக் கொண்டிரு. என உரைக்கிறார் நம் பேயாழ்வார். 

Today 16th Jan 2o21   happens to be ‘Sadhayam in the month of Thai’ ~ the masa Thirukakshathiram of Sri Peyalwar.   .. .. was fortunate to partake in the veedhi purappadu of   Sri Peyalwar from Sri Adhi Kesavaperumal thirukovil purappadu to Alwar avatharasthalam at Arundale street, Mylapore.  Here are some photos taken during the purappadu at Mylapore

 

adiyen Srinivasa dhasan.
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
17.1.2021.
 
PS  :  in the avathara sthalam there is another mantap at entrance to which Sri Peyalwar from Sri Mylai Madhava Perumal kovil visits.
  

1 comment: