To search this blog

Thursday, January 14, 2021

Sri Andal thiruther - 2021 : வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனைக் கேசவனை*

பக்தி காவியங்களிலே திருப்பாவை ஒரு உயர்ந்த இடத்தைக்கொண்டது.   ஆண்டாள் நீராட்ட உத்சவத்தில், ஒன்பதாம் நாள் இன்று   (13.01.2021) .. திருப்பாவையில், இன்றைய நாள் பாசுரம் =   “வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனைக் கேசவனை*  .. ..  வங்க கடல் என்பது இந்த பாசுரத்தில் திருவல்லிக்கேணி அமைந்துள்ள வங்காள விரிகுடா கடலை குறிப்பதல்ல.  இது கப்பல்களை உடைய திருப்பாற்கடல்.  

வங்கம் என்னும் சொல் பாய்மரக் கப்பலை உணர்த்தும் சொற்களில் ஒன்று. நாவாய், கலம் என்னும் சொற்களும் பாய்மரக் கப்பலை உணர்த்தும்.  வங்கத்தின் கூம்பேறும் மாப்பறவை எனுமிடத்திலே ஸ்ரீகுலசேகராழ்வார் - கப்பலின் கொடிமரத்தில் இருக்கும் பறவை, பறந்து பார்த்து, கரை கண்காணா தூரத்திலுள்ளதால் மறுபடி அதிலேயே வந்து அமரும் என கூறுகிறார். 

எம்பெருமான் முன்னொரு காலத்திலே தேவர்களுக்கு அமுதம் வேண்டி,   கப்பல்களையுடைய திருப்பாற்கடலை, வாசுகியை மத்தாக கொண்டு கடைந்த வ்ருத்தாந்தத்தை, சந்திரன் போன்ற அழகிய முகத்தையும் செவ்விய ஆபரணங்களையுமுடைய ஆய்ச்சிகள், திருவாய்ப்படியில் கண் வளர்ந்த கண்ணபிரானை இறைஞ்சி புருஷார்த்தத்தைப் பெற்ற   விருத்தாந்தமாக ஆண்டாள் உரைக்கின்றார்.  


         Today, 13th Jan 2021 is 29th day of  the Tamil month of Margazhi ~ and today is day 9 of Neeratta uthsavam – Sri Andal thiruther.   Today’s pasuram  is : 

வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனைக் கேசவனை*

திங்கள் திருமுகத்துச் சேயிழையார் சென்றிறைஞ்சி*

அங்கப்பறை கொண்டவாற்றை * அணிபுதுவைப்

பைங்கமலத்தண்தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதை சொன்ன*

சங்கத் தமிழ்மாலை முப்பதும் தப்பாமே*

இங்கிப் பரிசுரைப்பார் ஈரிரண்டு மால் வரைத்தோள்*

செங்கண் திருமுகத்துச் செல்வத் திருமாலால்*

எங்கும் திருவருள்பெற்று இன்புறுவர் எம்பாவாய்.*

அலைகள் நிறைந்த பாற்கடலைக் கடைந்த மாதவனும், கேசி என்ற அரக்கனைக் கொன்ற கேசவனுமான கண்ணனை, சந்திரனைப் போன்ற அழகு முகம் கொண்ட அணிகலன் அணிந்த பெண்கள் பாவை நோன்பிருந்து, அதிகாலை நீராடி, அவனையே நினைத்து உருகி, தவம் செய்து,  தரிசித்து, பாவை விரத பலன் பெற்ற விபரத்தை ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூரில் பிறந்த, குளிர்ந்த தாமரை போன்ற முகத்தையுடைய பெரியாழ்வாரின் குமாரத்தியான  ஆண்டாள், இனிய தமிழில் முப்பது பாடல் பாடி  இனிய மணக்கும்  பாமாலையாக  தொடுத்திருக்கிறாள். 

இந்த அற்புத திருப்பாவை பாசுரங்களை படிப்பவர்கள், உயர்ந்த தோள்களையுடையவனும், அழகிய கண்களைக் கொண்ட திருமுகத்தை உடையவனும், செல்வத்துக்கு அதிபதியுமான எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாரணனின்  ஆசியுடன் எல்லா விதத்திலும்  எல்லாவிதத்திலும் செல்வச்செழிப்பு பெற்று இன்பமுடன் வாழ்வர்.  இப்பாசுரத்திலே, ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் திவ்யக்ஷேத்திரம் - பொன்னும் முத்தும் மாணிக்கமுமிட்டுச் செய்த ஆபரணம்போலே நாய்ச்சியாரும் பெரியாழ்வாரும் வடபெருங் கோயிலுடையானுமான தேசமாதலால் “அணி புதுவை” எனப்பட்டது. 

Thiruvallikkeni divaydesam is situate on the shores of Marina, on Bay of Bengal sea.  At first look, the Bay of Bengal seems a placid sea, but for the seasonal cyclones that disturb life in the littoral. It is almost a closed sea with  three countries bordering its northern reaches—Burma, Bangladesh and India. The northern waters of the Bay are also far from the main sea lines of communication in the Indian Ocean that connect the dynamic economies of East Asia with the traditional markets of Europe via the oil rich Gulf and rapidly growing Africa.  The largest bay in the world - 500 million people live on the coastal rim that surrounds it - is also the site of the majority of the deadliest tropical cyclones in world history.

According to a list maintained by Weather Underground, 26 of the 35 deadliest tropical cyclones in recorded have occurred here. Cyclone Amphan  was the latest,  perhaps not the last.  The worst places for storm surges, say meteorologists, tend to be shallow, concave bays where water, pushed by the strong winds of a tropical cyclone, gets concentrated or funnelled as the storm moves up the bay. The Bay of Bengal is a "textbook example of this type of geography", describes a  meteorologist    There are countries dependent on the Bay of Bengal in South Asia and Southeast Asia.

In ancient India, Bay of Bengal was known as Kalinga Sagar. Later during the British India, it came forth as the Bay of Bengal after the historic Bengal region, as the Port of Kolkata served as the gateway to the Crown rule in India.  The name of Bengal is derived from the ancient kingdom of Vanga, the earliest records of which date back to the Mahabharata epic in the first millennium BCE.  In epic Mahabaratha,  Anga, Vanga, and Kalinga are being  mentioned as close kingdoms in Bharata Varsha.   They had many holy places and sacred waters – Arjuna too visited the region during his pilgrimage.  The founders of Angas, Vangas, Kalingas, Pundras and Suhmas shared a common ancestry. They were all adopted sons of a king named Vali (Bali), born by a sage named Gautama Dirghatamas, who lived in Magadha close to the city of Girivraja.  Vanga was probably the center of the Gangaridai Empire mentioned by numerous Greco-Roman writers. The exact capital of ancient Vanga kingdom could not identified. After the rule of Gupta empire, ancient Bengal was divided into two independent states. They were the Gauda Kingdom and Vanga kingdom and archaeologists think that, Kotalipara in present-day Bangladesh was the capital of the independent Vanga kingdom. 

Thiruppavai is the garland of 30 songs of faultless Sangam Tamil about  how the beautiful Moon like bejewelled maidens sang in praise of the Lord begetting boons – sung by Sri Andal, the daughter of Pattar Piran.  Those who sing these verses of Thiruppavai are bound to be joyous finding the eternal bliss as granted by Lord Sriman Narayana, the mighty and gracious Lord. 

Today being the concluding day of Neeratta Uthsavsam, this morning it was Siriya thiruther at Thiruvallikkeni divyadesam.  Here are some photos of the purappadu and one can have darshan of Sri Andal in sitting posture, draped in a beautiful saree

 

adiyen Srinivasa dhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathkumar
13.1.2021
  

No comments:

Post a Comment