To search this blog

Tuesday, August 11, 2020

celebrating birth of Lord Krishna ~ Mathura Janmasthan 2020

 Gokulashtami [ Janmashtami] , the birth anniversary of Lord Krishna, is celebrated in various parts of the country with great enthusiasm. The festival is celebrated with most fervour in Mathura (His Birthplace)    on two days — 11 and 12 August 2020.

For the first time, the festival of 'Janmashtami' would be celebrated on Wednesday at the Shri Krishna Janmabhoomi in Mathura,   without the presence of the devotees. According to the Shri Krishna Janmabhoomi Samiti office bearers, the rituals and pujas on the birthday of Lord Krishna would be performed by the priests but the devotees would not be allowed keeping in view the coronavirus pandemic. The administration imposed a ban on the entry of the devotees in the Shri Krishna Janmabhoomi till Thursday, according to the officials in Mathura.  The celebrations would be telecast live for the benefit of the devotees, the officials said.


நம் பரம்பொருள் ஸ்ரீமன் நாராயணன். வேதநூல் ஸ்ம்ருதி இதிஹாச புராணங்கள் தான் நமக்கு வழிகாட்டுவன.  அற்புத காவியம் 'மஹாபாரதத்தின்' நாயகன் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன்.  மழை கொட்டும் வெள்ளம் புரண்டு ஓடும் நள்ளிரவில், மதுராவில் சிறையிலே ஜனித்து, பால்ய பருவத்திலேயே பேரதிசயங்கள் நிகழ்த்தி, போர் வீரராக, மாடுகள் மேய்ப்பவராக, தேரோட்டியாக, குருவாக உலகம் போற்றும் கீதையினை போதித்தவராக பல ஸ்தானங்களில் வாழ்ந்தவர். அனைவரின் மனதினையும் கவர்ந்தவர். அதர்மத்தினை அழித்து தர்மத்தினை நிலை நாட்டியவர் - பகவான் ஸ்ரீகண்ணபிரான். 


On the endless stretch of white that is the ocean of milk floats the golden serpent, Adi Ananta Sesha. Under his many hoods, ensconced in his coils, slept the dark-skinned Narayana.  Bhagwan SriKrishna, a Yadava, is not king, unlike Ram of the Ramayana.  He was born in that glorious place called Mathura, but in a prison cell.    The Chinese pilgrim, Hwen Thsang, visited India in the seventh century and describes the circumference of the kingdom of Mathura as 5,000 li, i. e., 950 miles, taking the Chinese li as not quite one-fifth of an English mile.

To read Puranic history – Yayati, son of King Nahusha was a great King.   He had five brothers.  Yayāti had conquered the whole world and was the Chakravartin Smarat.  He married Devayani and Sharmishtha also. Devayani gives birth to two sons Yadu and Turvasu while Sharmishtha begets three sons Druhyu, Anu and Puru.  Sri  Krishna is the descendant of Yadu from Vedic tribe.  The dynasty of Yadu were to be known as Yadavas and the dynasty -  Yaduvanshi.    From Yadu came the descendants – Vrishnis.   Vrishni was son of Satvata, a descendant of Yadu, the son of Yayati.  Krishna came in Vrishnis  clan who were residents of Dwaraka.

 

The land of Braj is full of sacred places, revered on account of their being the reputed haunts and homes of Krishna. The pilgrims can never rest until they have made the round of these holy shrines, and hence, especially upon the occasion of Krishna's birthday, called JanmAshtami, falling in the month Bhadon, corresponding with our August-September, in the midst of the rainy season, they may be found by the thousands making the Ban Jathra, or perambulation of Braj. The distance travelled is popularly said to be eighty-four kos, or one hundred and sixty-eight miles, with Mathura as the central point in the circle.  The pilgrims naturally start from the holiest place in the holy city of Mathura, namely, Visrant Ghat. The first halting place is Mahaban, some four or five miles southwest of Mathura, in the present village of Maholi, lying back from the river about the same distance. This is the reputed place, as has been before related, where Rama's brother, Satrughna, founded the city of Madhupura, which Hindu classic literature from the earliest period identifies with Mathura.

 

ஸ்ரீஜெயந்தி அன்று ஜனித்து அவ்விரவிலேயே வேறு ஒருத்தி மகனாய் வளர வெள்ளம் புரண்டு ஓடும் யமுனையை தாண்டி கோகுலத்தில் வந்து வளர்கிறார்.  கோகுலத்திலுள்ளாரெல்லாரும் தங்கட்குத் தலைவரான நந்தகோபர்க்குப் பிள்ளை பிறந்ததாகக் கேள்விப்பட்டு அளவற்ற ஆநந்தமடைந்து தாம் செய்வது இன்னதென்று தெரியாமல்,  ஓடி; ஆடி, ஆனந்தித்து, பாடி, குதித்து, பறையடித்து,  கோலாஹலமாயிருந்தார்கள்.  திருவாய்ப்படி மொத்தமும் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் ஜனனத்தால் மிக மிக சந்தோஷமடைந்தது. 


Lord Krishna was  born with parents incarcerated and was moved under heavy showers crossing Yamuna river in spates, being protected by Adi Sesha – to grow up in Gokul with cowherds.  Those there had the fortune of watching Krishna grow up – every now and then revealing glimpses of His identity.  As can be understood from the words of  Periyalwar – ‘ the grand ladies of Gokulam, chased the child with Yasodha chiding Him for eating the earthen sand; when He opened the mouth, they realised and exclaimed with glee ‘ He is no ordinary cowherd child; but the blessed Lord Himself – fully imbued with all auspicious qualities”.  Our Thiruvallikkeni divaydesa Emperuman Sri Parthasarathi is Lord Krishna Himself and here are some photos of Him.


Govardhana (गोवर्धन) is a 8km long hill located near the town of Vrindavan, in the Mathura district of Uttar Pradesh – it is the sacred hills of Braj.  These areas are known as Brajbhoomi….a part of Ganges Yamuna alluvial area… a golden triangle that would encompass Mathura, Gokul, Govardhan, Nandgaon, Barsana and more…   Lord Krishna was born in Mathura, brought up in Gokulam, played in Vrindavan and surroundings and thus many of His Leelas were in and around these areas ~ ‘lifting of the Govardhana Giri’ is a very important event.  The greatness of the hills of Govardhan is appreciated by Periyazhwar in 10 hymns.


கண்ணனென்னும் கருந்தெய்வம் என ஆண்டாளால் புகழ்ப்பெற்ற ஒப்புயர்வற்ற கண்ணபிரான் யாதவ குல திலகம்.  விருந்தாவனத்திலே மாடுகள் மேய்த்த நல்ல மேய்ப்பன்.  `இடை' (நடு) என்ற தமிழ்ச் சொல்லில் இருந்து `இடையர்' என்ற பெயர் வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. ஐவகை நிலங்களில் `முல்லை' என்ற நடுக்காட்டில் புல்வெளி நிலத்தில் அவர்கள் வாழ்ந்து வந்தனர்.   ஆண்டாள் தம் நாச்சியார் திருமொழியிலே கூறும் அற்புத வரிகள்.  

பட்டி மேய்ந்தோர் காரேறு பலதேவற்கோர் கீழ்க்கன்றாய்*

இட்டீறிட்டு விளையாடி இங்கே போதக் கண்டீரே!*

இட்டமான பசுக்களை இனிது மறித்து நீரூட்டி*

விட்டுக் கொண்டு விளையாட விருந்தாவனத்தே கண்டோமே !!

                 என்னுயிர் கண்ணபிரானென்கிற  "காரேறு"  கறுத்த காளையொன்று விருந்தாவனத்திலே  பலராமனுக்கு  ஒப்பற்ற தம்பியாய்  ஸந்தோஷத்துக்குப் போக்குவீடாகப்  பலவகையான கோலாஹலங்களைப் பண்ணி  விளையாடிக் கொண்டு இப்படி வருவதை கண்டீரோ ? .. ..சிறப்பான அழகான  பசுக்களை தனது இஷ்டப்படி   மடக்கிமேய்த்து, அவற்றிற்கு உண்ண உணவிட்டு, தண்ணீர் குடிப்பித்து  அவற்றை மேயவிட்டுக்கொண்டு விளையாட செய்த அந்த உயர்ந்த பெருமானை ப்ருந்தாவனத்திலே ஸேவித்தோம்.  கண்ணன் மாயோன் ! ~ மேய்ப்போன்.  நமக்கு உயிரினும் மேலானவன்.

 Many may not know or may not have observed this Mutt and beautiful idols here – it becomes very active during Gokulashtami with live shows and more.  It is Gaudiya Mutt in Royapettah, in the heart of the city of Chennai.

 ‘Gaudiya Mission’ is an organization for preaching the process of pure devotion through practice as taught by Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. This was actually started by Srila Jiva Goswamipad in the name of “Visva Vaisnav Rajsabha” in 16th century, and Srila Rupa Goswamipad was its first president. About 200 years later, Srila Bhakti Vinode Thakur, the own person of Sri Gaur Sundar, revived the Vaisnava religion and re-established the ‘Rajshabha’ (congregation) in 1886.  The Gaudiya Mutt is a Gaudiya Vaishnava matha (monastic organisation)  formed in 1920, about 30 months after Bhaktisiddhanta Sarasvati took sannyasa, the renounced order of life.  It is dedicated to spreading  Gaudiya Vaishnavism, the philosophy of the medieval Vaisnava saint Chaitanya Mahaprabhu, through preaching and publishing.

 

From the beginning of Chaitanya's bhakti movement in Bengal, it has been regarded for its preachings and social service.   The Mutt has  established 64 branches.  It has some preaching centres across the globe. Gaudiya Mission practices and preaches the universal religion of the soul as indoctrinate by Srimad Bhagvatam, the ripened fruit of the Vedic literature. This religion is based on Krishna consciousness. The eternal truths of Srimad Bhagvatam belong to the transcendental realm (Adokshaja) which is beyond the understanding of the senses, intellect and mind.

Here are some photos of the Gaudiya Mutt at Chennai (Royapettah) taken earlier. 

adiyen dhasan – Srinivasan Sampathkumar

11.8.2020.

  

 

1 comment:

  1. Very nice...Ban Jathra is described nicely. Very nice to read.. photos of gaudiya Matt and it's history is also very nice

    ReplyDelete