To search this blog

Monday, November 5, 2018

Thirupunithura ~ Sri Poornathrayesa Temple - Lord Sri Krishna : 2018


ஒருவர் முன்னே சொல்ல மற்றொருவர் பின்னே சொல்லுகையாகிற அத்யயனத்திற்கு ஒதுகையென்று பெயராம் !!  ~  மானுடர்களான நாம் ஓத வேண்டியது யாது ?Thrippunithura is a prominent historical and residential region in the city of Kochi in Kerala.  Located about 8 km (5 mi) from the city centre, Tripunithura was the capital of the erstwhile Kingdom of Cochin. The descendants of the Cochin royal family still live here.  There are many stories that describe the origin of the word Thripunithura.  One of them is  "Poorna Veda Puri" - the town of Vedas in its entirety. Another possible origin to name comes from the meaning "the land on the shores of Poorna river".

Legend has it that the greatest archer  Arjuna - one of Pandavas – upon his visit was given an idol of Sriman Narayana, Arjuna carried it in his "pooni" (quiver). While searching for a place to install it,  he installed it upon suggestion by Ganapathi.  Another story of the same variety is as follows. "Thura" also means port where the backwaters open to the sea. This is the portion of the land and water body which is suitable for the launching and parking of boats. The word: "Thuramukham"  means the face of such opening to the sea used in Malayalam.  When the Kings of erstwhile cochin Dynasty made this place their capital, the area where the palaces and the fort are constructed came to known as Thiru Poonithura.
மானுடர்களான நாம் ஓத வேண்டியது யாது ?  ~  ஸ்ரீ வைணவர்களுக்கு இது போன்ற கவலைகள் இல்லை   .. .. வாடா மலர் கொண்டு நாடொறும் நாடி, அற்புத கவி இசைத்து பல்வேறு முறைகளாலே சேவிக்க தெரியாவிடினும் - மிக எளிதான வழி உள்ளதே ! - நம் சுவாமி நம்மாழ்வார் நமக்கு அருளிய வழி :

**  மாதவன் என்றென்று ஓத வல்லீரேல்  ~ தீதொன்று மடையா ஏதம் சாராவே.**

மலைநாடு திவ்யதேசங்கள்  ~ மலையாள திவ்யதேசங்கள் 13 ~ கேரள நாட்டில் முக்கிய பல கோவில்கள் உண்டு - திருவனந்தபுரம் அனந்தபத்மநாபஸ்வாமி திருக்கோவிலும், சபரிமலை கோவிலும், குருவாயூர் கோவிலும் மிக பிரசித்தி.  இவற்றை தவிர பல சிறந்த கோவில்களும் உள்ளன. கண்ணன் வழிபாடு பிரபலம் - பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பல கோவில்கள் உள்ளன.  எர்ணாகுளம் எனப்படும் கொச்சி ஊர் அருகே உள்ள திருப்புனித்துரா ஸ்ரீ பூரண்யேஸ்வரர் எனப்படும் கண்ணன் கோவில் பற்றிய பதிவே இது. 
வையம் வானம் மனிசர் தெய்வம் மற்றும் மற்றும் மற்றும் முற்றுமாய்  ~  என சொல்லும்படி, நாம் வாழும் இப்பிரபஞ்சமும்,  வானின் மேலுள்ள லோகங்களும் அவற்றில் வஸிக்கின்ற மநுஷ்யரும் தேவதைகளும் திர்யக்குக்களும் ஸ்தாவரங்களும் மற்றும் பஞ்ச பூதங்களும் மஹதாதி ஸமஷ்டியும்  ~ மற்றைய சகலங்களும்  தன்னுள்ளே அடங்கப்பெற்றவன் ஸ்ரீமன் நாராயணன்.   இதோ அவன் புகழ் நம்மாழ்வாரின் அற்புத வரிகளில் ;

செய்ய தாமரைக் கண்ணனாய்  உலகேழும்   உண்ட அவன்  கண்டீர்,
வையம் வானம் மனிசர் தெய்வம் மற்றும் மற்றும் மற்றும் முற்றுமாய்,
செய்ய சூழ்சுடர்   ஞானமாய்  வெளிப்பட்டிவை  படைத்தான்  பின்னும்,
மொய்கொள் சோதியொடு  ஆயினான்   ஓரு மூவராகிய மூர்த்தியே.

Sree Poornathrayesa temple is situated in Tripunithura, Kochi.  The temple is considered among the greatest temples in Kerala and was first among 8 royal temples of erstwhile Kochi Kingdom. The deity was also considered as National deity of Cochin and protector guardian of Tripunithura.  The temple is famous for its yearly Utsavams or festivals. The main one is the Vrishchikoltsawam, which is conducted every year in the month of Vrishchikam (November–December), kicking off the 'Ulsava' Season in Kerala.
The deity in this temple is Sri Maha Vishnu,  is in the form of Santhanagopala Murthy.  The murthi is a boon-giver for childless couples. Sree Poornathrayeesa Temple is unique as Sriman Narayana is in a sitting posture  under the shade of five royal hoods of the divine serpant, Ananthan, whose folded body itself acts as the throne for the God.   


This is a big sprawling temple which once was a vedic village – Poornavedapuram.   The temple legend links this temple with those of   Goddesses of Chottanikkara and Pishari temples.   By some accounts, the moolasthanam originally was in  Poonithura Sree Krishna Temple, which is 1.5 km west of Sree Poornathrayeesha temple. It was later shifted by some rulers.  Ambalam Kathi Ulsavam Is a unique festival which is observed to commemorate this incident. Thousands of devotees gather at the temple on this special day which falls in the month of Thulam. There is also another festival whence the Lord (aarattu) is taken on a boat across the river. As is with many Temples, this temple too owns elephants and here are couple of photos of a majestic tusker .. ..Had the fortune of worshipping at this holy place on 1st Nov 2018 and here are some photos taken – a separate post on Temple elephant is being posted.

Adiyen Srinivasadhasan (S. Sampathkumar)

This pic : credits :  Rajesh Kakkanatt, courtesy Suresh Babu - Own work by the original uploader, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52325770No comments:

Post a Comment