To search this blog

Thursday, February 11, 2016

Thiruvallikkeni Kuthirai vahanam ~ Thirumangai Mannan vaibhavam 2016

குதிரை சங்க இலக்கியங்களிலும், மன்னர் காலத்திலும்,  புராணங்களிலும் சிறப்பாக கருதப்பட்டு உள்ளது.  குதிரை, புரவி தவிர ~ மா, பரி, மான், இவுளி, கலிமா - இதனது வேறு பெயர்கள்.

பூம்புகாரின் செல்வவளம் நிறைந்த வீதிகளை பற்றி  பட்டினப்பாலையில் குறிப்பிடுகையில்  : **செல்கதிர் நுழையாச் செழுநகர் வரைப்பின், செல்லா நல்லிசை அமரர் காப்பின் நீரின் வந்த நிமிர் பரிப்புரவியும்.............வடமலைப் பிறந்த மணியும் பொன்னும்......** என  சூரியனின் கதிர்கள் நுழைய முடியாத வளமான பூம்புகாரில், வெளிநாடுகளிலிருந்து கடல் வழியே கப்பலில் வந்த நிமிர்ந்து வேகமாகச் செல்லும் குதிரைகளும்,  வடக்கே உள்ள மலையில் விளைந்த மணி வகைகளும், பொன்னும், மேற்குமலையில் தோன்றிய சந்தனமும் அகிலும், தென்கடலில் கிடைத்த முத்தும் போன்ற அரிதான பொருட்களும் குவிந்து கிடந்தாக சொல்லப்பட்டு உள்ளது.  புறநானூற்றுப் பாடலில் மலையமான் திருமுடிக்காரி தன் குதிரைக்குத் தன் பெயரை வைத்திருந்தான் எனவும்; . ஓரி எனும் வள்ளலும் தனது குதிரைக்குத் தன் பெயரைச் சூட்டியிருந்தான் என்பதையும் தெரியப்படுத்தி உள்ளனர். கல்கியின் 'சிவகாமியின் சபதத்தில்' -  பரஞ்சோதியின்  பயணம் அத்யாயத்தில் ஆயனர் மாமல்லரிடம் குதிரை கேட்கும் போது - அவர்   தென்னாடு என்றும் கண்டிராத மகா பெரிய யுத்தம் நடக்க உள்ள போது படைகளுக்கு குதிரை அதி அவசியம் என மொழிகிறார்.

7th Feb 2016 is the  8th day of Sri Azhagiya Singar Brahmothsavam. ..  on the evening it was ‘Kuthirai vahanam’ special – not only for the ‘aesal (oyyali)’ that occurs at Car Street but more so for the ‘Thirumangai Mannan Vaibhavam’. 


The Lord holds the reins of the golden horse – Azhwar  Kaliyan comes chasing on his ‘adalma’.  Neelan, kaliyan – known by various other names was a local chieftain’ who used to feed thousands everyday.  He had vowed to feed thousands of persons each day and also needed money to build temples.  Thirumangai mannan’s disciples were  -Neermel nadappan, Nizhalil odhunguvan,Thaloodhuvan,  Tholavazhakkan.  Not finding enough resources he and his disciples  had to resort to robbery and Sriman Narayanan in his various Leelas chose to play with him, by getting robbed, making him realize his folly and turning him to his trusted devotee.  Kaliyan understanding the significance became Thirumangai Azhwaar and rendered Periya Thirumozhi;  in Naalayira Divyaprabandham, Thirumangai mannan has contributed  1137 hymns. In the photo of Azhwar on the small  horse, one can see him armed with sword and shield.  


This divine act is recalled and as stated in the ‘sthala puranam of Thiruvallikkeni’ – Perumal and those accompanying Him lose their valuables.  The entire act is read out in a sanctimonious rite called ‘pattolai’ (literally the verses in palm leaves covered with silk) – which is rendered  by Dr M.A. Venkatakrishnan Swami in his inimitable style.  After the enactment of this vaibhavam,  Kaliyan learns ‘Ashtakshara mantra’ and in the purappadu the opening of Periya Thirumozhi"வாடினேன் வாடி வருந்தினேன்" is rendered.


In the Thiruvallikkeni Sthala puranam, Emperuman and those accompanying him lose their gold, jewelry and valuables.  The ‘Thalayari Thalaivan’ of the place stands before the Perumal with folded hands, pleads forbearance, chases Aalinadan, recovers the ornaments and punishes the mischief monger.  After the enactment of this, Kaliyan learns ‘Ashtakshara mantra’ and in the purappadu the opening of Periya Thirumozhi ‘"வாடினேன் வாடி வருந்தினேன்" ~ is rendered.


திருமாலடியார்களுக்கும் அவர் தமக்கு தொண்டு செய்பவர்களுக்கும், என்றென்றும் சகலவிதமான செல்வங்களும் பெருகும்; தொண்டு செய்பவர்களுக்கு எல்லா நன்மையையும் நடக்கும்.  நாம் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் - ஸ்ரீமன் நாராயணன் திருவடிகளில் ஈடுபாடு கொண்டு,அவனது அடியார்களுக்கு எல்லா கைங்கர்யங்களும் செய்ய வேண்டியது மட்டுமே! திருமங்கை மன்னனின் 'பெரிய திருமொழி - முதற்பத்து - முதல் திருமொழியில்' உள்ள இப்பாடல் நம் இல்லங்களில் எப்போதும் ஒலிக்க வேண்டும்.
  
குலந்தரும் செல்வம் தந்திடும்* அடியார் படுதுயர் ஆயினவெல்லாம் *
நிலந்தரம் செய்யும் நீள் விசும்பருளும் *அருளோடு பெருநிலமளிக்கும் *
வலந்தரும் மற்றும் தந்திடும் * பெற்ற தாயினும்ஆயின செய்யும்
நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் * நாராயணா என்னும் நாமம். 

நாராயணா என்னும் நாமம் நல்ல சுற்றத்தைத் தரும். ஐசுவரியத்தைத் தரும். அடியவர்கள் படும் துயரங்களையெல்லாம் தரைமட்டமாக்கி (நிலந்தரம்), பரமபதத்தைக் கொடுக்கும் (நீள்விசும்பு),அருளோடு கைங்கரியம் என்னும் ஸ்தானத்தையும் கொடுக்கும், வலிமை கொடுக்கும், மற்றெல்லாம் தரும். பெற்ற தாயை விட அதிகமான பரிவைத் தரும். நல்லதே தரும் சொல் நாராயணா என்னும் நாமம்’.

Here are some photos of the Kuthirai vahana purappadu. The bigger horse is that of Perumal; Thirumangai mannan also comes in a horse [smaller one]; providing a great treat to the bakthas and bagavathas at Thiruvallikkeni divyadesam.  It was late in the night ~ but the enthusiasm and the crowd will have to be seen to be believed.

Azhwar Emperumanaar Jeeyar Thiruvadigale saranam.


Adiyen Srinivasa dhasan.


No comments:

Post a Comment