To search this blog

Monday, August 13, 2018

Thiruvadipuram 2018 ~ celebrating birth of Sri Andal Nachiyar


காலை எழுந்திருந்து கரியகுருவிக் கணங்கள் *
மாலின் வரவு சொல்லி மருள்பாடுதல் மெய்ம்மை கொலோ !
13/8/2018 -  இன்று மிகச் சிறந்த நன்னாள் !  ஸ்ரீ ஆண்டாள் அவதரித்த தினம்.  'திருவாடிப்பூரம்' ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பெரியாழ்வார் பெண்பிள்ளையாய், நந்தவனத்தில்,துளசிமலரில் பூமிபிராட்டி அம்சமாய் தோன்றிய கோதை பிராட்டியின் பக்தி அளவிட முடியாதது. தன் இளமை தொடங்கியே 'மானிடவர்கென்று பேச்சுப்படில் வாழகில்லேன்என உறுதி பூண்ட பிராட்டியின் பக்திபெருக்கு திருப்பாவைநாச்சியார் திருமொழி நூல்களாக வடிவெடுத்தது.

பக்தி ஸ்ரத்தைக்கு  உதாரணமாய் திகழ்ந்த ஆண்டாள் சிறந்த கவிதாயினி.  அதிகாலையில் என்ன நிகழும் ?  எங்கே என்பதும் முக்கியம் !! ஆண்டாள் பிறந்தவூரில் திர்யக்குக்களுங்கூட எம்பெருமானைப்பற்றின சிந்தனையே கொண்டிருக்குமாம்.  இதையே ஆண்டாள், மிக அழகாக – கருங்குருவிகள் கூட்டங் கூட்டமாக காலை எழுந்திருந்து இருந்து எம்பெருமானுடைய வரவை கொண்டாடி மகிழுமாம் என சிலாகிக்கிறார்.

Somedays back, this photo of a tiny black bird landing on the big eagle having a five foot wing span, pecking it on the back of its head and stunningly riding on it went viral.   Here is that picture – credit – www.thesun.co.uk.

It is  black drongo (Dicrurus macrocercus) (கருங்குருவி) seen commonly across the country, often seen perched high on power cables and exposed branches, keeping a keen eye out for passing insects, its chief form of nourishment.

            It can also be spotted perched on grazing animals and picking grub off their hides. Though often colloquially called ‘king crow’, the bird is not related to the crow family at all. the Black drongo (Dicrurus macrocercus) is a small Asian passerine bird of the drongo family Dicruridae. It is a wholly black bird with a distinctive forked tail perching conspicuously on a bare perch or along power or telephone lines. The species is known for its aggressive behaviour towards much larger birds, such as crows, never hesitating to dive-bomb any bird of prey that invades its territory.  To the unobservant, the black drongo could appear rather unremarkable. Apart from the swift, balletic dives that it makes to pursue its prey, nothing about the drongo’s physical appearance — the small squat body, the glossy black feathers or even the distinctive forked tail — is spectacular. But to merely glance and then ignore this bird is to lose sight of a bird truly remarkable, fearless and aggressive.

Today 13th Aug 2018    is Thiruvadipuram [Puram Nakshathiram in the month of Aadi] – a most blessed day for all Srivaishnavaites – for this day marks the birth of Kothai Piratti [Andal].  Andal was the embodiment of divine wisdom and devotion par excellence. 

தமது திருப்பாவையில் - "வையத்து வாழ்வீர்காள்என்ற பாசுரத்தில் - இந்த பூவுலகில் வாழும் எல்லோரும் பேறுபெற உஜ்ஜீவிக்கும் வழியை ஆராய்ந்துதிருப்பாற்கடலில் துயிலும் பரந்தாமனையே நினைத்து அவரடியே சேருமாறு பாடின ஆண்டாள் திருவாடிப்பூர உத்சவம் இன்றுடன் நிறைவு பெறுகிறது.  இன்று 'திருவாடிப்பூரம்,' மிகச் சிறந்த நன்னாள் !  ஸ்ரீ ஆண்டாள் அவதரித்த தினம்.

     ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பெரியாழ்வார்  பெண்பிள்ளையாய்,  நந்தவனத்தில்துளசி மலரில் பூமிப்பிராட்டி அம்சமாய் தோன்றிய கோதைப் பிராட்டியின் பக்தி அளவிட முடியாதது. தன் இளமை  தொடங்கியே 'மானிடவர்க்கென்று பேச்சுப்படில் வாழகில்லேன்என உறுதி பூண்ட பிராட்டியின் பக்தி திருப்பாவைநாச்சியார் திருமொழி நூல்களாக வடிவெடுத்தது. ஆண்டாள் பாடல்கள் அனைத்திலும் ஒருமித்த கருத்து  ஸ்ரீகண்ணனிடம் பக்தியே.  அவரது வார்த்தைகள் இலக்கண நயமும்பக்தி மனமும் கொண்டன.  திருப்பாவை முப்பது பாடல்களும் சங்கத் தமிழ்மாலை’ என்று போற்றப்படுகின்றன.

Andal’s birth occurred in the 98th  year of Kali Yuga – Nala Varudam – in the month of Aadi – shukla paksham – chathurthasi day.   She was found in a thulsi garden at  Sri Villiputhur by Vishnu Chithar [Periyazhwaar]. Our Acharyar in his  ‘Upadesa Rathina Malai’ hails the day as  ‘ Periyaazhwar pen pillaiai Aandal pirantha thiruvadipurathin seermai’.  Uyyakkondar says in the thanian visualizing Srivilliputhur as a very special Divyadesam where Hamsam [anna pakshi] known for its power to separate milk from water are abundant and hails Andal for the verses with which she offered garlands to the Lord.

Sri ANDAL is the quintessence incarnation  of Shri Bhuma Devi, the divine consort of Sriman Narayana, who took birth on this earth to liberate suffering human  beings from worldly bondage. She sang thirty sweet songs containing the cardinal principles of Sri Vaishnava Dharma.  Other than Thiruppavai which is specially sung in all the days of the month of Margazhi, She also gave us 143 verses known as ‘Nachiyar Thirumozhi’.

On this great day, there will be grand procession [purappadu] of Andal at Srivilliputhur, Srirangam, Kanchipuram, Thiruvallikkeni and many other divyadesams.  The 10 day celebrations at Thiruvallikkeni  culminates grandly today. 

Her philosophy is clear and unmistakable.  She says இம்மைக்கும் ஏழ் ஏழு பிறவிக்கும் பற்றாவான் நாராயணன் (‘immaikkum ezhezhu piravikkum patraavan, nammaiyudaivan Narayanan nambi’)  -  "Sriman Narayana is our refuge now and forever and He will not let us down, for we are His possessions".

adiyen Srinivasa dhasan  

PS 1:  Milk sweets are special and at Her place, Sri Villiputtur,   Palkova, the supreme milk delicacy is exceptional.   The semisolid texture and the flavor makes this delicacy unique. 


No comments:

Post a Comment