To search this blog

Tuesday, August 20, 2013

Srivilliputhur Andal...... her parrot .... and the maker...

There is divinity everywhere… still some are more closely associated with divinity…

 

கூட்டிலிருந்து கிளியெப்போதும் கோவிந்தா கோவிந்தாவென்றழைக்கும்*

ஊட்டுக்கொடாது செறுப்பனாகில் உலகளந்தானென்றுயரக் கூவும்*

நாட்டிற்றலைப்பழியெய்தி உங்கள் நன்மையழிந்து தலையிடாதே*

சூட்டுயர் மாடங்கள் சூழ்ந்து தோன்றும் துவராபதிக்கென்னையுய்த்திடுமின்.

 

~ Andal the quintessential devotee draws reference to the caged parrot which keeps calling the names of Lord as ‘Govindha, Govinda’ ~ when it is not fed and starved as a punishment, it shouts more as ‘Lord who measured the Earth’…… Andal pleads that she be taken to Dwaraka, the city that has  high spired domes as She should be taken to the place of Lord Krishna, lest there will be words of abuse from the World.

Sri Andal at Thiruvallikkeni with the parrot

Elephants are closely associated with God in our philosophy and parrots do occupy a high position.  Parrots, also known as psittacines are birds of the roughly 372 species in 86 genera.  They are found in most tropical and subtropical regions.  From time immemorial parrots are kept as pets, especially macaws, Amazon parrots, cockatiels, parakeets, and cockatoos. These birds have been popular companions throughout history because they are intelligent, charismatic, colorful, and musical. Some birds can imitate many nonavian sounds, including human speech. 

The primordial Divyadesam at Thiruvarangam enclosed by the holy river Kaveri is Ramayana-centric as the reclining Lord Ranganathar was worshipped by the Ikshvaku dynasty and was gifted to Vibhishana by Rama.  There is the ‘Kili mandapam’  [hall of parrot] just outside the precincts of Sanctum Sanctorum ~ here is ‘Kannan Kovil’ where Lord Krishna with his family of Vasudeva, Devaki and Rohini are worshipped.  

Thinking of parrots [kili] naturally leads to Sri Andal at Sri Villiputhur.  It is the birth place of Andal and Periyazhwar.  The temple tower of Sri Vadapathra Sayee Perumal is the emblem of the Tamil Nadu State Government.  Here [as also in many other divyadesams] Sri Andal has the parrot in her hand…  In her Nachiyar Thirumozhi, Andal sends cuckoo as her envoy and she promises that in return she would befriend her pet parrot which is being brought up by providing milk and sweet rice. The exquisite parrot that adorns the shoulder of Andal is a treat to watch, especially at Srivilliputhur.  

Here is a report that appeared in The Hindu [reproduced as it is here : http://www.thehindu.com/features/friday-review/religion/labour-of-love/article5003197.ece] – this is an article written by Ms Suganthy Krishnamachari. (I was under mistaken impression that copyright is with the magazine, but the author pointed to me that it is with the author and author’s name must be attributed.  The error is regretted and corrected) 

S. Raman has an unusual profession… everyday, he makes a fresh, eco-friendly parrot that adorns Andal.In Her ‘Nachiar Tirumozhi’ (5th Decad, 5th verse), Andal refers fondly to Her parrot as ‘Paal amudhootti edutha en kolakkili’- a parrot that’s fed on milk. In Her verse, Andal speaks of three birds - the swan, the cuckoo and the parrot.

Dr. M.A. Venkatakrishnan explains the significance of this verse. In the sloka, ‘Koojantam Rama Rameti,’ Valmiki is referred to as a cuckoo -- Valmiki kokilam. Sukabrahma Rishi narrated the story of Lord Krishna. Suka also means parrot in Sanskrit. So Andal, by singing about the cuckoo and the parrot, may be said to be referring to the narrators of the stories of Rama and Krishna, respectively. The reference to the swan is Andal’s way of referring to the Acharyas, who are invariably compared to swans because of their discerning capacity.

When the Andal utsavar idol is taken on processions in Srivilliputhur, a golden, gem studded parrot adorns Her. But when She returns to the temple, she is seen holding a parrot made of green leaves!  S. Raman, who makes this parrot, says, “It takes me four and a half hours to make the bird.” Everyday, a fresh parrot is made, which adorns Andal for roughly the same time as it takes to make it. “Once R. Venkatraman, the then President of India, asked if he could have the parrot at the end of the day, and the executive officer of the temple sent it to Rashtrapathi Bhavan!” says Raman.

He twists around his fingers a bunch of fibres from the stem of the banana plant, drawn into thin strands, and shapes the threads to resemble a parrot. These fibres are covered with tapioca leaves. A pomegranate flower is cut into two, and is used to make the beak and the mouth. Bamboo sticks are used for the legs. These are covered with the petals of pink oleander and nandiyavattai (Ervatamia coronaria). Palm fronds are cut and used for the tail and wings. A glittering stone called kakkaipon, that is obtained when wells are dug, is broken and shaped to resemble the parrot’s eyes. “These days few people dig wells. So it’s difficult to get these stones. Luckily, I have a good collection,” Raman says, as his fingers work deftly.


The pomegranate flowers come from the temple garden. All the other leaves and flowers come from a nearby village called Malli. “Once in two days, I go to Malli and collect what I need,” Raman says. How does he ensure that the leaves and flowers don’t wilt? “I keep them in the shade and covered. I don’t expose them to heat,” he says. In fact he is reluctant to pose with the parrot, because the parrot isn’t completely ready yet, and he is afraid that holding it where there is sufficient light to enable the photographer to get a good picture, will make the leaves wither.

Raman is the fifth generation lineal descendant of a gentleman who made Andal’s parrots. “But long before that, people in my family made these parrots for the temple,” says Raman. What is his profession? “I am content to make the parrots for Andal. That’s all I know.” Wealthy devotees may gift jewellery and silks to Andal, but one can’t help feeling that She will be partial to Raman’s parrots, for they are a labour of love. Raman’s work is an everyday affirmation of his faith and devotion.

Thanks to The Hindu & the author  for the report & the photos…  

adiyen Srinivasadhasan.

Srinivasan Sampathkumar

20.8.2013
16 comments:

 1. My pranams to Sri. Raman. He is gifted by Lord and Andal to make Parrot daily . Yeoman service to Andal. My sincere prayer for continuing his work .Wish him A healthy and prosperous life for serving God on this Margazhi day
  Jagannathan

  ReplyDelete
 2. Hello, this weekend is good for me, since this time i am reading this enormous informative article here at my home. large bird aviary

  ReplyDelete
 3. Thanks so much for this information. I have to let you know I concur on several of the points you make here and others may require some further review, but I can see your viewpoint. Hand raised parrots

  ReplyDelete
 4. I learn some new stuff from it too, thanks for sharing your information. African Grey Parrots for sale cheap

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 6. Namaskaram Can someone share the mobile no of the person who makes the andal parrot-

  ReplyDelete
 7. This is so interesting but i do not totally agree. you should also visit Honey house extracts and Gold Coast Clear

  ReplyDelete
 8. Daniel Defense DELTA 5® PRO store in usa
  order tactical shotguns online
  buy Daniel Defense MK18 online
  Daniel Defense MK18 for sale
  cheap Daniel Defense MK18
  buy Daniel Defense M4A1 online
  where can i buy Daniel Defense guns online
  Daniel Defense reviews
  Daniel Defense
  best Daniel Defense M4A1 in 2022
  buy Daniel Defense MK18 near me
  buy Daniel Defense near me
  where can i buy buy Daniel Defense in the usa
  cheap Daniel Defense for sale
  shotguns ammo for sale
  Daniel Defense DDM4® RAIL for sale
  buy buy DANIEL DEFENSE® DD® WAVE® 7.62 (DT) SUPPRESSORS online
  buy DD5®V3® (7.62 X 51MM) rifles online
  buy Daniel Defense ACCESSORIES in usa
  best firearm for sale
  buy Daniel Defense pistols near me
  DDM4® PDW (300 BLACKOUT)
  DDM4®V7®P
  DDM4®V7®P (LAW TACTICAL)
  MK18 PISTOL
  MK18 PISTOL (LAW TACTICAL)
  DD5®V3® (7.62 X 51MM)
  DD5®V4® (6.5 CREEDMOOR)
  DD5®V4® HUNTER (.308 WIN/6.5 CREEDMOOR/.260 REM)
  DDM4 V7 5.56mm NATO 16 1:7 Bbl Mil Spec+ Rifle w/NO MAG 02-128-02338-067
  DDM4 V7 5.56mm NATO Bbl DD Tornado Grey Rifle (No Mag) 02-128-13042-067
  DDM4 V7 Pro 5.56mm NATO Bbl Gun Metal Grey Rifle
  DDM4®300 S (FACTORY SBR)

  ReplyDelete
 9. Fn rifles and pistols for sale
  buy rifles and pistols online
  best rifles and pistols for sale
  buy Fn rifles online
  Fn rifles for sale
  buy Fn Pistols online
  where can i buy Fn Pistols online
  Fn rifles reviews
  Fn rifles
  where can i buy Fn rifles online
  order Fn rifles online
  FN 502™ TACTICAL BLK
  FN 509® COMPACT BLK
  FN 509® MIDSIZE
  FN 15® SRP G2
  FN 15® TAC3 DUTY
  FN SCAR® 17S NRCH
  FN HIGH POWER™ FDE
  FN FIVE-SEVEN®


  Marlin rifles & shotguns for sale
  buy Marlin rifles online
  Marlin rifles & shotguns for sale
  buy Marlin rifles & shotguns online
  Marlin rifles for sale
  buy Marlin shotguns online
  where can i buy Marlin rifles online
  Marlin rifles reviews
  Marlin rifles
  where can i buy Marlin shotguns online
  order Marlin shotguns online
  MARLIN 925 22LR RIMFIRE RIFLE WITH CAMO STOCK (DEMO MODEL)
  MARLIN XT-17R 17 HMR BOLT-ACTION RIFLE
  MARLIN XL7 270 WIN BOLT-ACTION RIFLE WITH SYNTHETIC STOCK (DEMO MODEL)
  MARLIN MODEL 1894 44 MAGNUM LEVER-ACTION RIFLE
  MARLIN MODEL 1895 .410 BORE LEVER-ACTION SHOTGUN
  MARLIN 336W 30-30 WIN LEVER-ACTION RIFLE WITH 3-9X32MM RIFLESCOPE
  MARLIN 336XLR 30-30 WIN LEVER-ACTION RIFLE

  MARLIN MODEL 1895 444 MARLIN LEVER-ACTION RIFLE

  ReplyDelete
 10. buy AK 47 Magazines online
  AK 47 Magazines for sale
  buy Taurus online
  Taurus for sale
  Colt Handguns for sale
  buy Colt Handguns online
  where can i buy ammo online
  ammo reviews
  buy ammo online
  Rifles for sale
  buy Panzer Arms online
  buy Revolvers online
  where can i buy Rifles in Colorado
  Panzer Arms for sale
  buy Rifles online
  buy AR 10 Magazines online
  buy OPTICS online
  buy Long Gun Magazines online
  Long Gun Magazines for sale
  buy ammo online
  Federal Premium Heavyweight TSS 12 Gauge Shotshells
  Remington 12 Gauge Buckshot Value Pack
  AGUILA 7.62X51MM AMMO 150 GRAIN FULL METAL JACKET
  PYTHON 6
  COBRA TWO-TONE (38SPL)
  KING COBRA TARGET
  COLT 1903 NICKEL (.32ACP)
  TAURUS G2C 9MM TAN / BLACK SUB-COMPACT PISTOL
  COMBAT UNIT RAIL (9MM)
  COMBAT ELITE DEFENDER (9MM)
  1911 CLASSIC (38S)
  KOREAN AK-47 7.62×39 STEEL 10 ROUND MAGAZINE
  MAGPUL PMAG MOE AK-47 7.62×39 30 ROUND BLACK
  MAGNUM RESEARCH DESERT EAGLE MARK XIX FULL STAINLESS PISTOL 50 AE 7 RD
  M4 TROOPER
  PANZER ARMS AR TWELVE 12 GAUGE SEMI-AUTO SHOTGUN WITH DISTRESSED RED CERAKOTE FINISH

  ReplyDelete
 11. Heckler & Koch
  buy Heckler & Koch online
  buy Heckler & Koch in usa
  Heckler & Koch for sale
  buy Heckler & Koch mags online
  Heckler & Koch reviews
  buy MP 5 online
  buy SP 5 onliine
  buy ammo online
  buy heckler & koch handguns online
  where can i buy MP 5 in Colorado
  buy Sig P365 XL 9mm online
  buy SIG SAUER P320 online
  MP 5 for sale
  SP 5 for sale
  best firearms store in usa
  where can i buy Heckler & Koch magazines online
  buy Sig P365 XL 9mm online
  buy Sig Sauer online
  Sig Sauer P365
  H&K VP9SK 9mm 3.4 Grey 10rd & 13rd Magazine
  Heckler & Koch HK USP .40 S&W 10-Round Replacement Magazine
  Heckler & Koch HK45 V1 DA/SA .45 Semi-Auto Centerfire Pistol
  RHeckler & Koch HK45 LEM .45 ACP Pistol
  Heckler & Koch P2000 V2 LEM 9mm Luger Pistol
  Heckler & Koch P30 9mm Semiautomatic Pistol
  Heckler & Koch P30SK V3 9mm Luger Pistol
  Heckler & Koch VP9 4.09 in 9mm Luger Pistol
  Heckler & Koch VP9 9mm Luger Pistol
  HK MP5 .22LR Semi-Auto Pistol
  HK MP5 .22LR Semi-Auto Rifle
  HK SP5 9mm Pistol (10-Round Model)
  SIG SAUER P320 Carry 9mm Luger Pistol
  Walther HK MP5 A5 22LR Tactical Rimfire Rifle

  ReplyDelete
 12. Below you could fully grasp the most important thing, using in which method offers among the list of one way links with all the pleasurable website: Exotic birds for sale near me

  ReplyDelete
 13. glock store
  buy Glock 19 Gen 5 9mm online
  buy rifles online
  revolvers for sale
  buy kimber handguns online
  glock 19 reviews
  buy ruger handguns online
  buy shotguns onliine
  buy ammo online
  buy heckler & koch handguns online
  where can i buy ammo in Colorado
  buy Sig P365 XL 9mm online
  buy Smith & Wesson pistols online
  buy GLOCK 17 GEN 5 online
  buy Glock 43x online
  buy SIG SAUER P320 online
  buy Ruger LC9 9mm Centerfire Pistol online
  buy Kimber Micro 9 Stainless 9mm online
  best firearms store in usa
  where can i buy ammo online
  308 Winchester reviews
  buy GLOCK 17 GEN 5 online
  buy Sig P365 XL 9mm online
  Glock G19
  Sig Sauer P365
  270 Winchester
  Henry .22 Lever-Action Repeating Rifle
  Ruger 10/22 Carbine .22 LR Semiautomatic Rifle
  SIG P320 COMPACT 9MM
  SIG P365 – 9MM
  GLOCK 19 GEN 5
  Kimber Stainless Pro Raptor II 45 ACP
  Kimber Micro CDP 380 ACP Night Sights Ambi Safety
  Ruger Security-9 9mm Pistol
  Ruger SR9 Full-Size 9mm Stainless Pistol
  Ruger SR9c Compact 9mm Stainless Steel Centerfire Pistol
  Ruger LCP 380 Auto Centerfire Pistol
  SMITH & WESSON M&P 9 M2.0 9MM PISTOL FLAT DARK EARTH
  S&W M&P®9 M2.0™ COMPACT 9MM PISTOL W/ THUMB SAFETY BLACK
  Mossberg 590 12 Gauge Pump-Action Shotgun
  Winchester 9mm NATO 124-Grain Ammunition – 50 Rounds
  Federal Premium Top Gun 28 Gauge Shotshells – 25 Rounds

  ReplyDelete