To search this blog

Thursday, July 1, 2021

Thirumylai Sri Madhava Perumal - "maadhava maamava dEvaa krishNaa"


ஆச்சர்யசக்தியுக்தன் 
 என்ன ஒரு அழகான சொல்லாடல் !  எம்பெருமான்  கிருஷ்ணாவதாரத்திலே பல சமயங்களில் தான் ஒரு யுகபுருஷன் என்பதை வெளிப்படுத்தினான்.   திருவாய்ப்பாடியிலே வளரும்போது, மண்ணை தின்றதற்க்காக யசோதையானவள் மிரட்ட, பயந்தவன்போலே நடித்த கண்ணபிரான், தனது வாயை திறந்து அன்னைக்கு காண்பிக்க, அங்கே அவள் அகில உலகங்களையும் கண்டு பிரமித்து தன்னருகே உள்ள அணைத்து பெண்டிருக்கும் அப்பேற்றை அளித்து, அவர்கள் அனைவரும்,  இவன் ஸாமாந்யனான இடைப்பிள்ளையல்லன்; ஸாக்ஷாத் பரமபுருஷனே இப்படிவந்து அவதரித்துள்ளான்  என்று கொண்டாடிக் கூறினார்கள். எம்பெருமானுடைய பல்லாயிர திருநாமங்களை கூவி 'கோவிந்தா!, மாதவா!, கேசவா!, நாராயணா!, கண்ணா!, மதுசூதனா, ஹ்ரிஷீகேசா' எனப்பாடி ஆனந்தித்து அவனை அவனுறையும் பல்வேறு கோவில்களில் சென்று சேவித்து, அவனது உத்சவங்களில் வாகன சேவைகளில் கண்டு இன்புறுகிறோம்.  திருமயிலை திருக்கோவிலிலே  ஸ்ரீ மாதவப்பெருமாள் மிக மிக அழகாக சேவை சாதிக்கிறார். 


In the capital of Tamil Nadu is the pristine Temple of Sri Parthasarathi Swami at Thiruvallikkeni.   Though not the earliest British settlement in the Indian Peninsula, Madras possessed a peculiar interest as constituting, with the exception of the insignificant site at Armagon, the first territorial acquisition by the English in Hindustan.  Centuries  earlier to  East India company these occurrences – the places of Thiruvallikkeni and Thirumylai thrived.  They predate British rule by several centuries;   “Mylapore” [Thiru Mayilai],   has been a cultural hub; one of the oldest residential parts of the city, also known as VEdapuri and Mayurapuri.  Thirumayilai has the avathara sthalam of Sri Peyalwar at Arundale Street – nearer is Sri Madhava Perumal thirukovil.  Mylai is famous for Sri Kapaleeswarar temple which is connected with the S'aivite Nayanmars.    

Mādhava  is among the most beautiful names of Lord Sree Krishna -  the  word mādhava in Sanskrit is  a vriddhi derivation of the word madhu (मधु) meaning  honey. It therefore functions as an adjective describing anything relating to honey and sweetness. The word  describes a person descended from the Madhu clan, just like rāghava, yādava and Kaurava describe a person descended from the Raghu, Yadu and the Kuru clans respectively.  King Madhu, was a great king who belonged to yadavkul, After Madhu his great grandson Vrishni was born in yadavkul, Vrishni was a great king and after 5th generation of King Vrishni Lord Krishna was born in vrishni clan. Due to same lineage of Krishna was called Madhava.

According to the Bhakti-Sects., Lord Sree Krishna attracts all beings due to His Four Madhuris, the eternal sweetnesses, namely, Venu-madhuri, Roop-madhuri, Lila-madhuri and PremaRaas-madhuri.  Bhagwan Shri Madhav Ji is the Chief Deity of Tirthraj Prayag. Twelve forms of Madhav Ji is situated at Prayag and known as Dwadash Madhav

Sri Narayana Teerthar was a great saint, devotee of Sri Krishna and sang many songs on him.  He was born in  Andhra Pradesh, lived in Guntur district near Mangalagiri. His birth name was Govinda Sastrulu. He later  moved to Thanjavur, Tamil Nadu. He mastered music at a very early age and studied Puranas, Bhagavata Purana and other Sanskrit works. He renounced family at a very early age and took on a life of a religious devotion. He went to Varanasi to spread his philosophy. Teertha was very well versed in Music and, Natya Shastra, and a great scholar in Sanskrit. He used at least 34 popular ragas. He used Triputa, Adi, Rupaka, Chapu, Jampa, Matya, Vilamba, Eka and Ata taalams. Many of the songs are structurally well set for direct use as nritya or natya padams.  He wrote 15 books and some of them are available in Benares Hindu University and Parijatapaharanam at Saraswathi Mahal in Tanjore. He is also credited with composing two other operas, Parijaa Apaharanam and Haribhakti Sudharnavam.

Narayana Teertha was the author of a Sanskrit opera called Sri Krishna Leela Tarangini on the life of the Hindu god Lord Krishna. It deals with the life story of Krishna starting with his birth, childhood pranks and ending with his marriage to Rukmini. Narayana Teertha uses various literary and musical forms such as songs, prose passages, slokas (praises in verse), dwipadis (couplets), etc. The songs are popularly called "Tarangas" means waves. The lyrics are simple yet beautiful and effective.  Here is his keerthana on Madhava – Lord Krishna

maadhava maamava dEvaa krishNaa

yaadava krishNaa yadukula krishNaa

anupallavi

saadujanaadhaara sarvabhaava

maadhava maamava dEvaa krishNaa

this beautiful composition is set in Rag Neelambari, Adi Talam – Narayana theerthar beseeches Lord -  Oh Madhava (Lord Krishna), Lord of the Yadava dynasty, protect me. You are a support to all saints. Oh Madhava the source of all thoughts, please protect me.  


Here is a rendition of the song by MG Sreekumar : https://www.youtube.com/watch?v=tRcUYkY8Y94

Here are some photos of most beautiful Sri Madhava Perumal at Thirumylai taken during His pavithrothsavam in Nov 2020. 

 

adiyen Srinivasadhasan
Mamandur Veeravalli Srinivasan Sampathukmar
1st July 2021. 
1 comment:

  1. About thirumayilai, narayana theerthar'history and good photos... all very nice

    ReplyDelete