To search this blog

Saturday, January 5, 2019

Margazhi Amavasai purappadu 2019 ~ பூமன்னுமாது பொருந்திய மார்வன்


பூமன்னுமாது பொருந்திய மார்வன் எம்பெருமான் ஸ்ரீமன் நாராயணன் ~ அவனது   பொலிவைப் புகழ யாராலாகும்?  எனினும் அவரவர் விதிவகை, மனத்தாலும், சொல்லாலும், புகைப்படங்களாலும் - நாம் அவனது வடிவழகை பற்றி பேச, மற்றவர்க்கு எடுத்து செல்ல முயல்கிறோம்.  இன்று மார்கழி அமாவாசை  ~ திருவல்லிக்கேணி திவ்யதேசம் தனிலே, ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி பெரிய மாட வீதி புறப்பாடு கண்டருளினார்.  வீதியில் மூன்றாம் திருவந்தாதி கோஷ்டி - இன்று ஸ்ரீ பேயாழ்வாரின் அமுத வரிகள் மூலம் எம்பெருமானை அறிவோம்.Today (5.1.2019)  is Margazhi Amavasai and at Thiruvallikkeni divyadesam, Sri Parthasarathi Perumal had periya mada veethi purappadu.  It was ‘moonram thiruvanthathi’ of Sri Peyalwar that was rendered by the goshti.

Amavasya and Purnima correspond to the two extreme states of the waxing – waning cycle of the moon. While Amavasai  is called no moon day or new moon day,  Pournami  is called full moon day. Understand that in Sanskrit, "amā" means "together" and "vásya" means "to dwell" or "cohabit".  On Amavasya day, the earth’s satellite, moon is not visible.  In astronomy, the new moon is the first lunar phase, when the Moon and Sun have the same ecliptic longitude.  At this phase, the lunar disk is not visible to the unaided eye, except when silhouetted during a solar eclipse.

Yutu ("Jade Rabbit") is an robotic lunar rover that formed part of the Chinese Chang'e 3 mission to the Moon. It was launched in Dec  2013.  Now in news is Yutu 2.  For decades, the ‘dark side’ of the moon has been a reference to the vast unexplored spaces of the celestial body.  But now, on Thursday, a Chinese lunar rover landed on the ‘dark’ or ‘far’ side — a global first that boosts Beijing’s ambition to become a space superpower. The Chang’e-4 sent a photograph of the ‘dark side’ to the Queqio satellite, also operated by China.  A series of experiments has also been planned for the rover, including carrying out low-frequency radio astronomical tests, aiming to take advantage of the lack of interference on the moon’s far side.

China’s success in this regard is no mean feat: the dark side of the moon — unlike the near side — is extremely rugged, and this had earlier made landing difficult. This is not China’s first moon landing — it is the country’s second such probe, following the Yutu rover mission in 2013.   China’s rover Yutu 2 has begun exploring the far side of the moon after making a soft landing with the lander.  The craft also carried a canister filled with air, soil, water, bacterium, silkworm eggs, the seeds of a small flowering plant and a potato. Scientists hope that the small ecosystem will spring to life and produce the first blossoming flowers on the moon in about three months’ time.

Moving away, our Sri Parthasarathi Emperuman dazzled with ornaments and a cap befitting the cold of the margazhi month.  He also wore a oddiyanam (ornament around the waist) with Thiruppavai pasuram.  If one were to explain His radiant beauty, one would not succeed an iota ~ for so vast is His magnificence.  In the words of Peyalwar, there is no point in trying to determine whether the hues of Lord are White, Red, yellow, green, black or .. ..  simply He is the most Beautiful ~ and the most knowledgeable Goddess Saraswathi too could not fully describe the beauty of the nayaka of Goddess Lakshmi.  Here are some photos of today’s purappadu.
நிறம்வெளிது செய்து பசிது கரிதென்று,
இறையுருவம் யாமறியோ மெண்ணில், - நிறைவுடைய
நாமங்கை தானும் நலம்புகழ வல்லளே,
பூமங்கை கேள்வன் பொலிவு.

அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டி அம்புபட்ட காயங்களுடன் வந்து நின்ற ஸ்ரீ பார்த்தசாரதி ஸர்வேச்வரனுடைய திவ்யமங்கள விக்ரஹமானது - எப்படி இருக்கும் ?  நிறத்தால் வெளுத்திருக்குமோ (அல்லது) செக்க சிவந்திருக்குமோ, (அல்லது) பசுமையான பச்சை நிறமானதோ ? - கண்ணன் நீலமேக ஸ்யாமளனன்றோ - அல்லது கறுத்திருப்பானோ  - எவ்வண்ணமாயிருக்கும்  என்றெல்லாம் ஆராய்ந்து அறிய முடியாது.  ஜ்ஞான சக்திகளில் பூர்த்தியை உடையவளான ஸரஸ்வதீ தேவியும் கூட  பூவிற்பிறந்த பெரிய பிராட்டிக்குக் கணவனான எம்பெருமானுடைய பூர்த்தியை - முழுமையாக புகழ சக்தி உடையவர்கள் அல்ல. 

~adiyen Srinivasa dhasan.
Pasura vilakkam : Sri Kachi Swami anugraham – dravidaveda.org.

No comments:

Post a Comment